Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Psikoloji Bölümü

Psikoloji Bölümü Nedir?

Psikoloji, kısaca davranış ve zihin bilimi olarak adlandırılır. Psikoloji biliminde, bilinçli veya bilinçsiz olayların yanı sıra duygu ve düşüncelerin incelenmesi söz konusudur. Psikoloji yelpazesi geniş bir bilim dalıdır ve kişisel gelişim, sağlık, spor, sosyal davranış gibi birçok alt dalı vardır.

Psikoloji Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Psikoloji, üniversitelerde eğitimi verilen 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu alandan mezun olmuş yetkin kişiye “psikolog” unvanı verilir ve sosyal, davranışsal veya bilişsel bir bilim adamı olarak sınıflandırılabilirler. Psikologlar zihinsel işlevlerin bireysel ve sosyal davranıştaki rolünü anlamaya çalışırken, bilişsel işlevlerin ve davranışların altında yatan fizyolojik ve biyolojik süreçleri de araştırırlar.

Psikoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Psikoloji bölümünde;

 • Sosyal Psikoloji,
 • Bilişsel Psikoloji,
 • Psikolojide İstatistik ve Araştırma Yöntemleri,
 • Kişiler Arası İletişim,
 • Beyin ve Davranış,
 • Gelişim Psikolojisi,
 • İleri İstatistik,
 • Araştırma Yöntemleri,
 • Endüstriyel Psikoloji,
 • Algı, Dikkat ve Hareket,
 • Sosyal Psikolojinin Kuram ve Uygulamaları,
 • Öğrenme, Hatırlama ve Düşünme,
 • Bilişsel ve Sosyal Gelişim,
 • Bireysel Farklılıklar ve Kişilik Analizi,
 • Psikolojide Yöntemler,
 • Deneysel Yöntemler,

gibi birçok dersin eğitimi verilir.

Psikoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Psikologlar, beynin ortaya çıkan özelliklerini ve bu ortaya çıkan özelliklerle bağlantılı tüm durumları anlamaya çalışırlar. Bir sosyal bilim olarak, genel ilkeler oluşturarak ve belirli vakaları araştırarak bireyleri ve grupları anlamlandırmayı amaçlar.

Psikoloji Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Psikologlar; algılama, biliş, dikkat, duygu, zeka, öznel deneyimler, motivasyon, beyin işlevleri ve kişilik gibi davranışları ve zihinsel süreçler üzerine çalışmalar gerçekleştirdiği için çalışma alanları da bununla doğru orantılı bir şekilde geniştir. Psikologlar, hastanelerde, rehabilitasyon merkezleri ve psikolojik araştırma merkezlerinde anaokullarında kendilerine çalışma olanağı bulabilirler. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okul psikologu olarak ya da büyükşehir belediyelerinin psikolojik danışmanlık departmanlarında danışman psikolog olarak görev alabilirler. Söz konusu devlet hizmetlerinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ‘den elde edilen sonuçlar değerlendirmeye sokulur. Eğitim sektörünün haricinde eğitim süresince verilen istatistik ve iletişim eğitimi sayesinde çeşitli reklam ajanslarında çalışma olanağı sağlar.