Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Aliağa)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Lojistik

Lojistik

Başvuru Sayısı

267 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

267 başvuru

Departman

Lojistik

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Denizcilik- Gemi ikmal alanında lider kuruluş olan firmamızın İzmir/Aliağa Merkez ofisinde değerlendirilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklerde ‘Global Lojistik Operasyon Uzmanı’ görevi ile çalışacak takım arkadaşı arıyoruz.

NİTELİKLER

*Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

*Çok iyi derecede İngilizce konuşabilen (ikinci dil bilen adaylar tercih sebebidir)

*Lojistik , gümrük ve uluslararası ticaret operasyonları alanında deneyim sahibi

*Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilen

*Sorumluluk alabilen, dikkatli, titiz ve sonuç odaklı

* İzmir ili Aliağa ilçesi ve yakın çevresinde ikamet eden (Karşıyaka, Çiğli ,Menemen ve Bergama güzergahlarından servis imkanımız bulunmaktadır.)

GÖREV TANIMI

*Müşteri talepleri ve ürün mevcudiyetine göre gelen ve giden, kara, hava, deniz yolu sevkiyat planlamalarını organize etmek

*Uluslararası sevkiyat süreçlerine ilişkin belgeleri yasal prosedürlere uygun olarak hazırlamak

*Uluslararası sevkiyatlara ilişkin maliyetlendirmeler yapmak

*Sipariş süreçlerine ilişkin müşterilerimize bilgi paylaşımında bulunmak

*Nakliyeciler, tedarikçiler ve deniz aşırı acenteler ile sürekli iletişim halinde olmak

*Gümrük ve denetim süreçlerinin yönetilmesinde aktif rol almak

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)

Global Lojistik Operasyon Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Global Lojistik Operasyon Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

ADAMAR INTERNATIONAL SHIP SUPPLY is one of the leading general ship supply companies which offer professional supply service to vessels calling at all ports, straits & shipyards in Turkey. We are an ISSA, IMPA, TURSSA and TRADE NET member. Being certified with ISO9001 , ISO22000 ISO14001, ISO45001 and ISO27001 we run our business in full compliance with international regulations and quality, safety & environmental standards. Our main aim is to gradually increase our capacity and service level with new investments and use of modern technology; to sustain and reinforce our position in the marine supply sector in Turkey; as well as preserve our customer’s satisfaction as our highest priority. The company was founded in 2003, in Izmir by Mr. Taner Topkara, who has been servicing as its President since then. In years, thanks to the commitment of our qualified & experienced staff, whose hard work has enabled us to quickly adapt to the ever – changing demands in the ship supply i ndustry, we have grown up fast & stronger and nowadays we operate 4 branch offices located in Istanbul Bosphorus Strait, Tuzla Shipyards region, Dilovasi / Izmit and Iskenderun as ; well as 4 regional offices located in Hong Kong, China, Greece and The Netherlands. Our newly built facilities are established on an area of 5000 m2, which enables us to increase our stock capacities in our warehouse and be fully equipped. We have our own a modern warehouse where we store a wide range of transit & local products. A team of 200 dedicated employees, most with strong marine background, is ready to support you 24/7 everywhere in Turkey with our high quality, cost effective products and on-time deliveries. Rely on us & join us…

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

1. Tanımlar6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmesiyle birlikte Şirketimiz, tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak son derece önem vermektedir. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar öncelikle aşağıdaki gibidir;Kişisel veri :Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,Kişisel verilerin işlenmesi :Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,Veri işleyen :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,Veri kayıt sistemi :Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,Veri sorumlusu :Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından aşağıda açıklananlar kapsamda işlenebilecektir.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiKişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 KVKK.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir:· Şirketin iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,· Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,· Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,· Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,· İletişimin sağlanması,· İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek şirket ve şubelerinde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,· Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,· Şirket İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel verilerin yurt içine ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin madde 8 ve 9 hükümleri ile diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.Veri sorumlusu sıfatı ile şirketimiz ve şirketimiz adına şubelerimiz, alt acentelerimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile tarafımıza açık rıza beyanınız ile ulaştırmış olduğunuz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; iş bu aydınlatma formunda yer alan yukarıdaki amaçlar doğrultusunda;· İş başvurunuzda yer alan amaçlar ve istihdam olasılığınız doğrultusunda, beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişi veya kurumlarla, şirketimizin şubeleri, alt acentelerimiz ve bağlı şirketlerimiz ile veya talep etmeniz halinde diğer iş ortaklarımız ile;· Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak her türlü yetenek sınavı ile kişilik özelliklerini ortaya koyabilecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri/insan kaynaklar vb. kişi veya kurumlarla;Öte yandan, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini kapsamında, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve ayrıca şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; ilgili kanunlar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve zorunlu kıldığı kurum veya kuruluşlara; sözleşme yapılan mali müşavirlik ofislerine, bağlı ortaklıklarımıza, acentelerimize, şubelerimize ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi iştiraklerimize; ADAMAR DIŞ TİCARET olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi iş yeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere 6698 sayılı KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz;Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; yukarıdaki iş ve işlemlerin yürütülebilmesi adına, işe giriş, iş sözleşmesinin devamı ve iş sözleşmesinin sonlandırılması sırasında iş mevzuatından kaynaklı gereksinim nedeniyle fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.Şirket'imizin, alt acentelerimizin ve bağlı ortaklarımızın ihtiyacı olan iş gücü ve istihdam politikasının geliştirilebilmesine yönelik meşru menfaatimiz gereği başvuru formunuzda belirtmiş olduğunuz veriler rızanız dahilinde toplanmaktadır.Şirketimize kendinizin ulaştırmış olduğunuz verileriniz için şirket'in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla bulunduğunuz an için de veri topluyoruz.Şirket'in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği çerez politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak;· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,· Kanun'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,· Yukarıdaki talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.İşbu bilgilendirme, beyan ve onay formu, şirketimiz ve şirketimiz adına alt şirketlerimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü hizmet sözleşmesi ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı KVKK.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak elden veya noter kanalı ile şirketimizin Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Çoraklar Mah. 5003 Sokak No:26 Aliağa İzmir adresine yapabilirsiniz.İşbu üç (3) sayfadan oluşan bilgilendirme, beyan ve onay formunu, yüz yüze veya mesafeli sözleşmeler yönetmeliği'nin 4. maddesi'nin ( c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak şirketiniz tarafından yukarıdaki beyan edilen şekil ve şartlarda edinilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla, ve/veya Türkiye'de mukim olan üçüncü kişi insan kaynakları hizmet sağlayıcıları ile şirketinizin şubeleri, bağlı ortakları ve alt acenteleri ile paylaşılması hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.Okudum.Anladım.Kabul ediyorum.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Yemekhane, Kaza Sigortası.

Adamar Dış Ticaret Ve Denizcilik Hizmetleri San. İş İlanları

Global Lojistik Operasyon Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Global Lojistik Operasyon Uzmanı İş İlanları