Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Beylikdüzü)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

AR-GE

AR-GE

Başvuru Sayısı

194 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

194 başvuru

Departman

AR-GE

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

1989 yılında kurulmuş olan şirketimiz, İstanbul ve Bolu fabrikalarında dünyanın önde gelen beyaz eşya, otomotiv, haberleşme, savunma sanayi firmalarına plastik ve elektronik parça tasarımı ve üretimi yapmaktadır.

İstanbul Beylikdüzü’nde faaliyet gösteren Fabrikamızda Ar-ge Departmanımızda Yazılım Uzmanı olarak çalışacak 'Yazılım Mühendisi’  ekip arkadaşı arayışımız bulunmaktadır.

Firmamızla ile ilgili güncel ve detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Teknik Nitelikler

• C# Dili, .Net Framework ve DevExpress Tools ile deneyimli,

• HTML, CSS, JavaScript, TypeScript bilgili ve tecrübeli,

• İlişkisel veritabanı sistemleri (MS SQL Server bilgisi tercih edilir) ve T-SQL konusunda

deneyimli,

• CSS ve JS Framework konularında deneyimli ,(Angular tercihen, Vue veya React kabul

edilebilir)

• Web ve masaüstü programları geliştirmede 2+ yıllık deneyim sahibi.

BECERİ VE YETENEKLER

• Motivasyonu yüksek ve enerjiye sahip,

• Detaylara dikkat eden,

• Problem Çözme yeteneklerine sahip,

• Karar Verme, Zaman Yönetimi becerileri olan,

• Ekip Çalışması ve İşbirliği Yeteneklerine sahip,

• Çevik odaklı; teslimata ve önce müşteriye odaklı, uyarlanabilir, adanmış ve iletişim kurabilen, yaratıcı ve içerik odaklı.

• Yazılı ve sözlü olarak akıcı İngilizce bilmek, diğer dil becerileri avantaj olarak kabul edilir.

• İletişim yetenekleri güçlü,

• Ekip çalışmasına yatkın,

• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

İŞ TANIMI

• Kendisinden yapılması istenen proje, geliştirme, hata düzeltme vb. yazılım faaliyetleri ve

yazılım birim testlerini belirlenen “iş teslim tarihi” içinde gerçekleştirmek.

• Yeni teknolojiler ile yeni projeler geliştirmek.

• Mevcut süreçlerin ya da ekranların daha etkin kullanılmasını sağlamak.

• Projelerin diğer sistemlerle entegrasyonunu sağlamak.

• Sorumlu olduğu sistemlerle ilgili, birimlerden gelen talepleri değerlendirmek, yaşanan

problemlere kalıcı çözüm üretmek.

• Günlük olarak iş önceliklerine göre oluşan hataları ve problemleri çözmek.

• Dokümantasyon hazırlamak ve güncelliğini sağlamak.

Masaüstü veya web-tabanlı uygulamalar geliştirebilecek, veri tabanları konusunda bilgi sahibi bilgisayar veya yazılım mühendisi ekip arkadaşı aramaktayız.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Yazılım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Mühendisi Yazılım Mühendisi Maaşları Yazılım Mühendisi Nasıl Olunur? Yazılım Mühendisi Nedir? Yazılım Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş., 30 yıla yaklaşın bir süredir Türkiye ve Dünya'nın önde gelen firmalarına plastik ve elektronik alanlarında çözümler sunmaktadır. İstanbul ve Bolu ilinde yer alan toplam 25.000 m2 kapalı alan sahip tesislerinde plastik enjeksiyon, yaş boyama, serigrafi, montaj üretimlerinin yanından elektronik kart tasarım ve üretimini gerçekleştirmektedir. Alpplas, beyaz eşya, otomotiv başta olmak üzere birçok sektöre sunduğu farklı çözümlerle ülkemizin önde gelen sistem tedarikçilerinden biridir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİİşbu “Aydınlatma Metni” Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. ve iştirakleri (“Alpplas”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu Sıfatıyla, ilgili kanunun 10. Ve 11.Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi hakkında bilgilendirilmesi amacıyla yayınlanmaktadır. Veri Sorumlusu sıfatıyla Alpplas’a vermiş olabileceğiniz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak ve sayılan amaçlarla kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz. Sayılan bu unsurlara dair detaylı açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.KIŞISEL VERI TOPLAMANıN YÖNTEMI VE HUKUKI SEBEBIMüşteri, tedarikçi, çalışan, çalışan adayı, hizmet alan veya veren sıfatı ile paylaştığınız kişisel verilerinizi eri sorumlusu sıfatıyla Alpplas , başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”), 4857 Sayılı İş Kanunu ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde kişisel verileriniz, bu metinde belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6 maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:* İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.* İnternet sitesi veya başka dijital mecralar üzerinden üyelik kaydının gerçekleştirilmesi, iş başvurusunun yapılması ve/veya alışveriş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.KIŞISEL VERILERINIZIN HANGI AMAÇLA IŞLENECEĞIKişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlara istinaden KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.* Satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi* Alpplas tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması* İş başvurularının alınması, aday havuzlarının oluşturulması, iş akitlerinin düzenlenebilmesi* Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması* İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi* Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesiKIŞISEL VERILERINIZI KIMLERLE VE NEDEN PAYLAŞIYORUZ?Toplanan kişisel verileriniz; Alpplas’ın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi; Alpplas ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Alpplas’ın ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması amaçlarıyla; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak ve Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde:* Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş akitlerinden doğan yasal süreçlerin yürütülmesi amacıyla ve gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.* İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.* Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.KVKK 11.MADDESI UYARINCA HAKLARINIZKVKK’nın 11. maddesi uyarınca belirlenen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 5. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte aşağıdaki belirtilen yollardan birini kullanarak yapabilirsiniz.* Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla* Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak şahsen veya imkânsızlık halinde, bir temsilciye noterden vekalet vererek Mermerciler San. Sitesi 4.Cad No: 16 Beylikdüzü/İstanbul adresine gelerek* Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile info@alpplas.com adresine elektronik posta ileterekVeri Sorumlusuna yönelik gerçekleştirebileceğiniz talepleriniz kanun kapsamında aşağıdaki gibidir:* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme* Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmeKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde yukarıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Yazılım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Mühendisi Yazılım Mühendisi Maaşları Yazılım Mühendisi Nasıl Olunur? Yazılım Mühendisi Nedir? Yazılım Mühendisi İş İlanları