Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Lojistik ve İş Geliştirme Yetkilisi

Anadolu Sigorta

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Beykoz)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

305 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

305 başvuru

Departman

Diğer

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Şirketimizin hedef ve politikaları doğrultusunda, Hasar Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde görev almak üzere,

  • Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren Otomotiv Teknolojisi, Otomotiv Öğretmenliği bölümlerinden ve 2 yıllık meslek yüksekokullarının Otomotiv (kaporta, boya, motor) bölümlerinden, bunun yanı sıra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ve Bankacılık, Sigortacılık bölümlerinden ya da okulların yetkili makamlarca tanınmış yurtdışındaki eşdeğerlerinden mezun,
  • Tercihen tedarik ve lojistik süreçlerinde tecrübe sahibi,
  • Süreçlerin gerektirdiği yetkinliklere, iş disiplinine ve performansa sahip,
  • İletişim, ikna ve öğrenmeye çevikliği yüksek,
  • Problem çözme yetkinliğine sahip, analitik düşünen ve ekip çalışmasına yatkın,
  • Microsoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilen

Lojistik ve İş Geliştirme Yetkilisi alınacaktır.

İŞ TANIMI

Şirketimiz Hasar Yönetimi Müdürlüğü çatısı altında oto hasar süreçlerinin daha etkin, verimli, müşteri odaklı ve güncel teknolojilerle uyumlu halde yürütülebilmesi prensibi çerçevesinde; hasar dosya sürecinde hizmet alınan firmalarla anlaşma koşullarının belirlenmesi, anlaşmaların yenilenmesi çalışmalarını yürütmek, alınan hizmetin kalitesini ve anlaşmaya uyumluluğunu denetlemek/gereği halinde yerinde ziyaret etmek ve hasar ekosistemi ile müşteri farkındalığı oluşturacak yenilikçi hasar süreçlerini tasarlamak konularında çalışmaya gönüllü adaylar arıyoruz.

*Adaylar sınav ve mülakat yoluyla işe alınacak olup, hibrit çalışma düzeninde Genel Müdürlük/İstanbul lokasyonunda göreve başlanacaktır.

*Anadolu Sigorta, UN Global Compact Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Wep’s) imzacısıdır.

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

Lojistik Yetkilisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Lojistik Yetkilisi Lojistik Yetkilisi Maaşları Lojistik Yetkilisi Nasıl Olunur? Lojistik Yetkilisi Nedir? Lojistik Yetkilisi İş İlanları
Hakkımızda

Anadolu Sigorta, 1 Nisan 1925 tarihinde Ulu Önder Atatürk'ün girişimiyle, Türkiye'nin ilk ulusal bankası olan Türkiye İş Bankası’nın öncülüğünde kuruldu ve sigortacılık alanında geniş bir hizmet alanında Türkiye'nin öncü kuruluşu haline geldi. Yaptığı işte kendisine hizmet kalitesinin belirleyici unsurları olarak; bilgi, deneyim, dürüstlük, şeffaflık, güçlü sermaye yapısı, yerleşik tarih, teknolojik altyapı ve yasal çerçeveye aşinalık gibi değerleri aldı. Sigortaya ihtiyacı olan herkesin tercih edeceği marka olma vizyonu ile hareket eden Anadolu Sigorta, uluslararası sigortacılıkta da referans gösterilen bir güce ulaşmayı hedeflemektedir. Köklülük, öncülük, dürüstlük ve güçlü yapıdan oluşan kurumsal değerleri ışığında sektörüne yön verme, Türkiye'de sigorta bilincinin yaygınlaşmasını sağlama, müşteri odaklı hizmet anlayışını uygulama, finansal gücünü uluslararası standartlara yükseltme ve şirketin değerini artırmayı hedef olarak belirlemiştir. Anadolu Sigorta, UN Global Compact Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Wep’s) imzacısıdır.

Anadolu Sigorta, 1 Nisan 1925 tarihinde Ulu Önder Atatürk'ün girişimiyle, Türkiye'nin ilk ulusal bankası olan Türkiye İş Bankası’nın öncülüğünde kuruldu ve sigortacılık alanında geniş bir hizmet alanında Türkiye'nin öncü kuruluşu haline geldi. Yaptığı işte kendisine hizmet kalitesinin belirleyici unsurları olarak; bilgi, deneyim, dürüstlük, şeffaflık, güçlü sermaye yapısı, yerleşik tarih, teknolojik altyapı ve yasal çerçeveye aşinalık gibi değerleri aldı. Sigortaya ihtiyacı olan herkesin tercih edeceği marka olma vizyonu ile hareket eden Anadolu Sigorta, uluslararası sigortacılıkta da referans gösterilen bir güce ulaşmayı hedeflemektedir. Köklülük, öncülük, dürüstlük ve güçlü yapıdan oluşan kurumsal değerleri ışığında sektörüne yön verme, Türkiye'de sigorta bilincinin yaygınlaşmasını sağlama, müşteri odaklı hizmet anlayışını uygulama, finansal gücünü uluslararası standartlara yükseltme ve şirketin değerini artırmayı hedef olarak belirlemiştir. Anadolu Sigorta, UN Global Compact Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Wep’s) imzacısıdır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mesleki deneyim ve yeterlilik bilgileri, eğitim bilgileri, referans bilgileri, görsel/işitsel kayıtlar ile özgeçmişiniz kapsamında bize ilettiğiniz bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (“Anadolu Sigorta”) tarafından işlenmektedir.Kişisel verileriniz; başvuruların değerlendirilmesi, çalışan temin süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası ile mülakat süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz mülakat sürecinin öncesinde aday çalışanların işe uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla; yabancı dil, genel yetenek, satış yetkinlikleri envanteri ve değerlendirme merkezi uygulamaları testleri ile başvurulan pozisyon çerçevesinde gerekli diğer testlerin gerçekleştirilmesi için bu konularda hizmet alınan Anadolu Sigorta iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.Mülakat aşamasındaki adayların başvurularının olumsuz sonuçlanması halinde; kabul edilen adayın yerleşmemesi halinde, yedek aday olarak yeniden değerlendirme yapılması amacıyla söz konusu kişisel veriler 6 ay süresince Anadolu Sigorta tarafından muhafaza edilecektir. Ayrıca açılabilecek benzer nitelikteki pozisyonlar için değerlendirme yapılması amacıyla açık rıza veren adayların bilgileri bu süreden daha uzun süre saklanabilecektir.Söz konusu kişisel veriler, başvuru ve görüşme aşamalarında elektronik ortamda otomatik yollar ile sözlü veya yazılı şekilde otomatik olmayan yollar vasıtasıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde, başvuru süreçlerinin yürütülmesi süreçleri bakımından 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”; benzer nitelikteki pozisyonlar için değerlendirme yapılması için özgeçmiş bilgilerinin saklanması süreçleri bakımından “ilgili kişinin açık rızası“ hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Referanslara ait kişisel verilerin; ilgili kişilerin bilgisi ve açık rızası dahilinde Şirketimizle paylaşılması gerekmektedir. Referanslara bu konuda gerekli bilgilendirmenin yapılması ve açık rızalarının alınmasının adayın sorumluluğunda olduğunu hatırlatmak isteriz.6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: “Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.”Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’ne hitaben “Rüzgarlıbahçe Mah. Çam Pınarı Sokak No:6 Beykoz/ İstanbul” adresine elden, posta veya noter yoluyla yazılı olarak iletebilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ” uyarınca sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bilgi@anadolusigorta.com.tr adresi aracılığıyla da talebinizi iletebilirsiniz. Ayrıca başvuruya ilişkin daha detaylı bilgileri internet sitemizde yer alan başvuru formunda bulabilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Lojistik Yetkilisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Lojistik Yetkilisi Lojistik Yetkilisi Maaşları Lojistik Yetkilisi Nasıl Olunur? Lojistik Yetkilisi Nedir? Lojistik Yetkilisi İş İlanları