Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Tarım Sigortaları Maksimum Sigorta Uzm Diyarbakır

Anadolu Sigorta

İlan yayından kaldırılmıştır!
Diyarbakır
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Sigorta

Sigorta

Başvuru Sayısı

413 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

413 başvuru

Departman

Sigorta

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Şirketimizin hedef ve politikaları doğrultusunda; Banka Sigortacılığı Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere, Türkiye İş Bankası şube müşterilerine tarım sigortaları ürünlerimizin sunum ve satışının gerçekleştirilmesi amacıyla, Tarım Sigortaları Maksimum Sigorta Uzmanları alınacaktır. 

Maksimum Sigorta Uzmanı unvanlı bu kadromuz aktif saha satışında görev yapacak ve görev yerleri banka şubeleri olacaktır.

Tarım Sigortaları Maksimum Sigorta Uzmanı, kendisine verilen satış hedefleri doğrultusunda atandığı bölgedeki Türkiye İş Bankası şubelerinin bireysel ve ticari müşterilerine yönelik olarak, tarım ürünlerimizin satışını gerçekleştirmekten sorumludur. 

Aranan Nitelikler

Üniversitelerin Ziraat Fakültesi bölümlerinden ya da yetkili makamlarca tanınmış yurtdışındaki eşdeğerlerinden mezun olmak,MS Office programlarını etkin kullanabilmek,Erkek adaylarda askerlik görevini tamamlamış olmak,Satış ve pazarlama konusunun gerektirdiği yetkinliklere, iş disiplinine ve performansa sahip olmak.

*Pozisyon seyahat gerektirmektedir.

Adaylar sınav ve mülakat yoluyla işe alınacak olup, mülakatlar sonucunda işe alınması uygun görülen adaylar eğitim sürecinden sonra göreve başlatılacaktır. 

*Anadolu Sigorta, UN Global Compact Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Wep’s) imzacısıdır.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

Saha Satış Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Saha Satış Elemanı Saha Satış Elemanı Maaşları Saha Satış Elemanı Nasıl Olunur? Saha Satış Elemanı Nedir? Saha Satış Elemanı İş İlanları
Hakkımızda

Anadolu Sigorta, 1 Nisan 1925 tarihinde Ulu Önder Atatürk'ün girişimiyle, Türkiye'nin ilk ulusal bankası olan Türkiye İş Bankası’nın öncülüğünde kuruldu ve sigortacılık alanında geniş bir hizmet alanında Türkiye'nin öncü kuruluşu haline geldi. Yaptığı işte kendisine hizmet kalitesinin belirleyici unsurları olarak; bilgi, deneyim, dürüstlük, şeffaflık, güçlü sermaye yapısı, yerleşik tarih, teknolojik altyapı ve yasal çerçeveye aşinalık gibi değerleri aldı. Sigortaya ihtiyacı olan herkesin tercih edeceği marka olma vizyonu ile hareket eden Anadolu Sigorta, uluslararası sigortacılıkta da referans gösterilen bir güce ulaşmayı hedeflemektedir. Köklülük, öncülük, dürüstlük ve güçlü yapıdan oluşan kurumsal değerleri ışığında sektörüne yön verme, Türkiye'de sigorta bilincinin yaygınlaşmasını sağlama, müşteri odaklı hizmet anlayışını uygulama, finansal gücünü uluslararası standartlara yükseltme ve şirketin değerini artırmayı hedef olarak belirlemiştir. Anadolu Sigorta, UN Global Compact Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Wep’s) imzacısıdır.

Anadolu Sigorta, 1 Nisan 1925 tarihinde Ulu Önder Atatürk'ün girişimiyle, Türkiye'nin ilk ulusal bankası olan Türkiye İş Bankası’nın öncülüğünde kuruldu ve sigortacılık alanında geniş bir hizmet alanında Türkiye'nin öncü kuruluşu haline geldi. Yaptığı işte kendisine hizmet kalitesinin belirleyici unsurları olarak; bilgi, deneyim, dürüstlük, şeffaflık, güçlü sermaye yapısı, yerleşik tarih, teknolojik altyapı ve yasal çerçeveye aşinalık gibi değerleri aldı. Sigortaya ihtiyacı olan herkesin tercih edeceği marka olma vizyonu ile hareket eden Anadolu Sigorta, uluslararası sigortacılıkta da referans gösterilen bir güce ulaşmayı hedeflemektedir. Köklülük, öncülük, dürüstlük ve güçlü yapıdan oluşan kurumsal değerleri ışığında sektörüne yön verme, Türkiye'de sigorta bilincinin yaygınlaşmasını sağlama, müşteri odaklı hizmet anlayışını uygulama, finansal gücünü uluslararası standartlara yükseltme ve şirketin değerini artırmayı hedef olarak belirlemiştir. Anadolu Sigorta, UN Global Compact Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Wep’s) imzacısıdır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mesleki deneyim ve yeterlilik bilgileri, eğitim bilgileri, referans bilgileri, görsel/işitsel kayıtlar ile özgeçmişiniz kapsamında bize ilettiğiniz bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (“Anadolu Sigorta”) tarafından işlenmektedir.Kişisel verileriniz; başvuruların değerlendirilmesi, çalışan temin süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası ile mülakat süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz mülakat sürecinin öncesinde aday çalışanların işe uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla; yabancı dil, genel yetenek, satış yetkinlikleri envanteri ve değerlendirme merkezi uygulamaları testleri ile başvurulan pozisyon çerçevesinde gerekli diğer testlerin gerçekleştirilmesi için bu konularda hizmet alınan Anadolu Sigorta iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.Mülakat aşamasındaki adayların başvurularının olumsuz sonuçlanması halinde; kabul edilen adayın yerleşmemesi halinde, yedek aday olarak yeniden değerlendirme yapılması amacıyla söz konusu kişisel veriler 6 ay süresince Anadolu Sigorta tarafından muhafaza edilecektir. Ayrıca açılabilecek benzer nitelikteki pozisyonlar için değerlendirme yapılması amacıyla açık rıza veren adayların bilgileri bu süreden daha uzun süre saklanabilecektir.Söz konusu kişisel veriler, başvuru ve görüşme aşamalarında elektronik ortamda otomatik yollar ile sözlü veya yazılı şekilde otomatik olmayan yollar vasıtasıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde, başvuru süreçlerinin yürütülmesi süreçleri bakımından 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”; benzer nitelikteki pozisyonlar için değerlendirme yapılması için özgeçmiş bilgilerinin saklanması süreçleri bakımından “ilgili kişinin açık rızası“ hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Referanslara ait kişisel verilerin; ilgili kişilerin bilgisi ve açık rızası dahilinde Şirketimizle paylaşılması gerekmektedir. Referanslara bu konuda gerekli bilgilendirmenin yapılması ve açık rızalarının alınmasının adayın sorumluluğunda olduğunu hatırlatmak isteriz.6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: “Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.”Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’ne hitaben “Rüzgarlıbahçe Mah. Çam Pınarı Sokak No:6 Beykoz/ İstanbul” adresine elden, posta veya noter yoluyla yazılı olarak iletebilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ” uyarınca sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bilgi@anadolusigorta.com.tr adresi aracılığıyla da talebinizi iletebilirsiniz. Ayrıca başvuruya ilişkin daha detaylı bilgileri internet sitemizde yer alan başvuru formunda bulabilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Saha Satış Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Saha Satış Elemanı Saha Satış Elemanı Maaşları Saha Satış Elemanı Nasıl Olunur? Saha Satış Elemanı Nedir? Saha Satış Elemanı İş İlanları