Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Human Resources Specialist

Anatolia Tile & Stone

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Aliağa)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 3 years of experience

Department

Human Resources

Human Resources

Application Count

377 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 3 years of experience

Application Count

377 application

Department

Human Resources

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Anatolia is a leading industry player in the field of ceramic, tile and natural stone products, which was founded in Canada, 1995. Anatolia is leading brand and supplier to some of the largest distributors and national DIY chains throughout the United States and Canada. Headquartered in Toronto; continues to grow globally with a corporate perspective based on passion, dedication and excellence.

Anatolia has been operating in Aliaga, Izmir, Turkey since August, 2017 in its 40,000-square meter Distribution Centre. This facility serves the North American, European, Asian and Middle Eastern markets. Anatolia won the title of "Best Supplier Partner" of 2021 in the United States. Anatolia aims to break new ground in Turkey and in the world with its up-to-date technology production facility, which will start production in 2022, with a closed area of 200,000 m².

Anatolia; is looking for Human Resources Specialist teammate who can contribute to the company's values and provide quality service to our internal and external stakeholders. With this role, you will have the opportunity to be a part of our culture based on innovation, passion and excellence, where teamwork and collaboration are encouraged, talent is rewarded and diversity is respected.

What you need is...

 • Bachelor's Degree in a related field (Psychology, Business Administration, Economics, Labour Economics and Industrial Relations etc.),
 • 3+ years experience in human resources, especially end-to-end recruitment processes,
 • Sound knowledge and experience in onboarding, employee journey projects, organizational learning and development activities,
 • Good command of English (both written and spoken),
 • Excellent knowledge and experience in applicant tracking portals,
 • Highly organized with a sense of prioritization,
 • People development and motivation skills,
 • Strong communication and collaboration skills,
 • Completed military service (for male candidates).

As a Human Resources Specialist, you will be responsible for;

 • Preparing job ads, creating talent pipelines through Kariyer.net and LinkedIn, conducting phone screenings, creating and reporting short lists, updating interview logs, giving feedback to candidates, reference checking, sending job offers etc.,
 • Supporting core HR processes (recognition & reward, training & development, performance management) through the local and global systems and processes,
 • Actively communicating with employees to understand their organizational & physical needs and provide HR consultation on employee relations to enhance team performance, culture and diversity,
 • Taking active responsibility in related new HR projects and development areas,
 • Assisting the HR Team to drive the change and support the growth the organization is willing to achieve,
 • Supporting talent management initiatives such as following up the Employee Satisfaction Survey and Performance Evaluation processes.

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate)

İnsan Kaynakları Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Uzmanı İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir? İnsan Kaynakları Uzmanı İş İlanları
Anatolia Tile & Stone

Seramik - Porselen / İnşaat

Hakkımızda

Anatolia is a leading manufacturer, importer and distributor of ceramic and stone tiles and is a major supplier to some of the largest home centers and distributors throughout the United States and Canada. Based in Toronto, Anatolia is a privately owned 100% Canadian corporation that is growing rapidly. Anatolia has been operating in Aliaga, Izmir, Turkey since August, 2017 in its 60,000-square meter Distribution Centre. With this facility, Anatolia has been supporting its North American Customers, and continues to expand to new markets in Europe, Asia, South America and Middle East. In addition to its Distribution Center, the construction of Anatolia’s 250.000-square meter ceramic manufacturing facility is in progress with operations commencing in 2022.

Anatolia is a leading manufacturer, importer and distributor of ceramic and stone tiles and is a major supplier to some of the largest home centers and distributors throughout the United States and Canada. Based in Toronto, Anatolia is a privately owned 100% Canadian corporation that is growing rapidly. Anatolia has been operating in Aliaga, Izmir, Turkey since August, 2017 in its 60,000-square meter Distribution Centre. With this facility, Anatolia has been supporting its North American Customers, and continues to expand to new markets in Europe, Asia, South America and Middle East. In addition to its Distribution Center, the construction of Anatolia’s 250.000-square meter ceramic manufacturing facility is in progress with operations commencing in 2022.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI İÇİN HAZIRLANANKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ İşbu aydınlatma bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca her biri ayrı ayrı “veri sorumlusu” sıfatıyla Anatolia Doğaltaş Seramik A.Ş., Anatolia Capital Holding A.Ş., Anatolia Porselen A.Ş. (“Şirker/ler”) olarak çalışan adaylarımızın kişisel verilerinin korunması kapsamında kişisel verilerinizin nasıl ve hangi amaçla işlendiği ile buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirlerin açıklanmasına yönelik olarak çalışan adaylarımızın aydınlatılması için hazırlanmıştır.Şu an okumakta olduğunuz “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi” (“Bildirim”) vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK kapsamında haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.1. İşleme Ne Demek?Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.2. Hangi Kişisel Verileriniz İşliyoruz?Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:Kişisel Veri AçıklamaKimlik Bilgisi Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, belge seri no, cilt no, cinsiyet, medeni durum gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı, mavi kart, çalışma belgesi, ikamet izni, pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, imza bilgisi, taşıt plakası, fotoğraf, imza Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Eş veya çocukların isim, soy ismi ve bu kişilerin fotoğraf dahil, kimlik iletişim bilgileri.İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail adresi, KEP adresiİşlem (Güvenliği) Bilgisi Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel veriler. IP adres bilgileri, log kayıtları, web veya program giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileriÖzlük Bilgisi & Mesleki Deneyim Bilgisi Özlük haklarının oluşmasına temel olacak ve İş Kanunu uyarınca muhafaza edilmesi gereken bilgiler: Önceki tecrübeler, eğitim durumunuz, burslar ve ödüller, sertifikalar, mesleki eğitimler, bilgi ve beceriler, yabancı dil bilgisi, referanslar, askerlik durumu.Özel Nitelikteki Kişisel Veriİşe başvuru sürecinde çeşitli kimlik belgeleri kapsamında dolaylı olarak edinilme ihtimali olan ya da beyanınız üzerine edinilen sağlık verileriniz, dernek, vakıf ya da askerlik durumu, medeni hal, ceza mahkumiyeti, kan grubu.3. Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak ve Nasıl İşliyoruz?Kişisel verilerinizi, açık rızanıza dayalı olarak veya (i) veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörüldüğü, (ii) hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu, (iii) verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu, (iv) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu veya (v) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde, açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz.Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusu veya istihdam gereklerinin ifa edilmesi kapsamında Kişisel verileriniz, elden, e posta ile, elektronik ya da fiziki olarak, referanslar aracılığıyla veya Şirket’in çalıştığı istihdam ve danışmanlık şirketleri ve/veya internet siteleri aracılığı ile Şirket’e iletilen başvuru ve özgeçmişler vasıtası ile, Şirket’in çalıştığı istihdam ve danışmanlık şirketlerinden aday ile ilgili iletilen diğer bilgiler ile, yüz yüze veya elektronik ortamda yapılacak görüşmeler sırasında edinilen bilgiler ile Şirket’in İnsan Kaynakları Departmanı tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir ve işlenebilmektedir.4. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir: • Kurumsal ve insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi,• İş başvurusu ve işe giriş süreçlerinin yürütülmesi,• Adayların özellikleri, tecrübeleri ve yetkinliklerinin görevlendirme yapılacak pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi,• Gerekmesi durumunda, adayların ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünün yapılması veya üçüncü kişiler ile iletişime geçip aday ile ilgili araştırma yapılması,• Süreç içerisinde veya aday için uygun olması durumunda daha sonraki bir zamanda açılacak uygun bir pozisyon bulunması halinde aday ile iletişime geçilmesi,• İlgili mevzuat kapsamında kanuni ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,• Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması,• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini5. Kişisel Verilerin Aktarımı?Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla grup şirketlerimize, mevzuat gereği yetkili kurum ve kuruluşlara, yurtdışında yerleşik (Kanada) Pay Sahibimize, yurtdışında ve yurtiçinde yer alan bilgi teknolojileri, bulut bilişim, güvenlik de dahil olmak üzere Şirketimizin destek veya hizmet aldığı iş ortakları, danışmanlar, denetim firmalarına olmak üzere üçüncü kişilere sözleşmenin ifası ve yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle aktarabiliriz. Şirket, şirkete ait tesis güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak uyarı bulunan alanlarda görüntülerinizi kamera ile kayıt altına almaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlar güvenlik amacı ile sınırlı olmak üzere güvenlik hizmeti satın aldığımız ve gizlilik taahhüdü bulunan güvenlik firmasına aktarılmaktadır.6. KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak HaklarınızKVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:• Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.7. Haklarınız Kapsamında Şirket’e Başvuru YollarıAşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu (Başvuru formunu İnsan Kaynakları Departmanından temin edebilirsiniz) doldurup imzalayarak Şirketimize ücretsiz olarak ıslak imzalı bir nüshasını kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte bizzat elden veya noter aracılığı ile Şirket adresimize ya da 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca “güvenli elektronik imzanızla” imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun Insankaynaklari@anatoliatile.com e-posta adresine ile göndermeniz halinde, Şirketimiz başvurunuzu 30 gün içinde neticelendirerek talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane, Erzak Yardımı, Bayram Yardımı.

İnsan Kaynakları Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Uzmanı İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir? İnsan Kaynakları Uzmanı İş İlanları