Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Ataşehir)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Yarı Zamanlı / Part Time

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Pazarlama

Pazarlama

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Yarı Zamanlı / Part Time

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI


 

     GENEL NİTELİKLER

 

·       Üniversitelerin ilgili bölümlerinin 3. veya 4. sınıflarında okuyan,

·       Haftanın minimum 2-3  günü tam zamanlı çalışabilecek,

·       MS Office programlarını iyi derece kullanabilen,

·       Ekip çalışmasına yatkın,

·       Koztayağı'na ulaşım sorunu olmayan Anadolu Yakasında ikamet eden,

 

İŞ TANIMI

 

·       Departman fatura süreçlerine destek olunması,

·       3. Parti iş ortaklarıyla iletişimde kalarak süreçlerin takip edilmesi,

·       Raporlama ve analiz konularına destek olunması,

Aday Kriterleri

Üniversite(Öğrenci)

Stajyer pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Stajyer İş İlanları
Hakkımızda

ARTSANA TURKEY BEBEK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.

ARTSANA TURKEY BEBEK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş. olarak (kısaca “Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizi, durumun gerekliliğine göre; hukuki ilişkimiz kapsamında veya sizlerle olan/olabilecek iş ilişkimiz dahilinde; işe alım süreçlerinizi değerlendirebilme ve yürütebilme çerçevesinde ve bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde; işbunların doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde güncel halini korumaya özen göstererek, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile bu kapsamdaki ikincil mevzuatın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini, muhafaza edilebileceğini, bildiririz.Bu aydınlatma metninin amacı size kişisel verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla işleyeceğimizi açıklamak ve bu amaçla sizlerden açık rıza almaktır.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE TOPLANMASIŞirket, doğrudan veri sahiplerinden (sizlerden) veya üçüncü kişilerden, sözlü, yazılı veya elektronik olarak kişisel veri toplayabilir ve bu kişisel verileri işleyebilir. Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve nasıl toplandıklarına ilişkin tabloyu aşağıda dikkatinize sunarız:Veri Kategorisi Verinin Nereden Elde EdildiğiKimlik Bilgisi Mevcut ve/veya önceki ad, soyadları, tüm kimlik bilgileri, TC kimlik numarası, vatandaşlık ve çalışma izni durumu, cinsiyeti, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi Tarafınızca verilmektedir.İletişim Bilgisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi Tarafınızca verilmektedir.Finansal Bilgi Mevcut ve/veya önceki işlere ait ücret detayları, sahibi veya hissedarı olduğu kuruluşlar, yeni iş fırsatlarına ilişkin ücret (maaş, prim ve ek imkanlar) beklentisi Tarafınızca verilmektedir.Özel Nitelikli Kişisel Veri Hastalık bilgisi, engellilik, sabıka kaydı, sağlık bilgisi, ırk/din bilgisi, sendika/dernek/vakıf üyeliği, Tarafınızca verilmektedir.Eğitim Bilgisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma fotokopileri, eğitim ve beceriler, not ortalamaları, alınan dereceler, burs bilgileri, mezun olunan okullar / kurumlar, eğitim alınan yıllar, bitirme tezleri, referans alınabilecek öğretim üyelerinin isim ve iletişim bilgileri, alınan mesleki eğitimler, mesleki sertifikalar Tarafınızca ve bazı durumlarda ilgili eğitim kurumları tarafından verilmektedir. Bazı durumlarda kamuya açık kaynaklardan elde edilebilmektedir.Mevcut ve/veya Önceki İş Bilgisi İş unvanı, başvuru formları, geçmişte çalışılan kurumlar, birlikte ve/veya bağlı çalışılan yöneticiler, yönetilen ekiplerin yapısı, büyüklüğü, alınan sorumluluklar, projeler, elde edilen sonuçlar, ayrılma nedenleri Tarafınızca ve bazı durumlarda hakkınızda referans alınan üçüncü şahıslar tarafından verilmektedir. Bazı durumlarda kamuya açık kaynaklardan elde edilebilmektedir.Görsel Veri Vesikalık fotoğraf Tarafınızca verilmektedir. Bazı durumlarda kamuya açık kaynaklardan elde edilebilmektedirKİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA VE İŞLEME AMAÇLARIMIZKişisel verileriniz, temel olarak, Şirket’in kendi bünyesindeki ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda, iş görüşmelerinin düzenlenmesi, iş görüşmelerine aracılık edilmesi ve/veya iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi hususları başta olmak üzere; ilgili pozisyon veya farklı pozisyonlar için uygun olup olmadığınızı en kısa sürede belirlemek, gelecekte oluşabilecek farklı pozisyonlarda uygunluğunuza ilişkin ön değerlendirme yapabilmek, Şirket’in faaliyet gösterdiği sektörün durumunu, performanslarını anlamamıza, izlememize yardımcı olmak amaçlarıyla, tarafımızca toplanmaktadır.Kişisel veriler ayrıca, aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile bunlarla sınırlı kalmaksızın diğer amaç ve sebeplerle işlenebilir:Şirket’in meşru menfaatlerinin sağlanması için, özellikle, istihdamınıza karar verilebilmesi için,a. İş başvurusu, iş görüşmeleri ve bunlarla ilgili yapılan iletişimler esnasında beyan ettiğiniz profesyonel tecrübeler, eğitim durumu, yetkinlikler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm kişisel bilgilerin, Şirket için araştırma, gözlem ve kaydının yapılmasıb. Görüşülen pozisyon ve gelecekte oluşabilecek farklı pozisyonlar için uygunluğunuzun belirlenmesi ve değerlendirilmesi açısından, nitelik, beceri, eğitim unsurlarının tespitic. Görüşmesi yapılan pozisyon ile ilgili olarak, potansiyel risklerin tespit edilebilmesi açısından, kamuya açık edilen bilgilerinizin taranması ve incelenmesid. İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, kayda alınması ve iyileştirilmesi; vee. İnsan kaynakları yönetimi verimliliğinin sağlanması.Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASIŞirket, operasyonlarında görev yapmak üzere istihdam edilecek adayların verilerini, duruma göre yurt içinde yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde yerleşik ilgili müşteriye ve/veya sunuculara, bulut teknolojisine, KVKK’ya uygun olarak aktarmaktadır.Kişisel verileriniz, Şirket’in hizmet sunduğu şirketler, bilgi teknolojileri şirketleri, mesleki danışmanlar ve Şirket’in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlar gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASIBazı kişisel verileriniz yurtdışında Şirket’in stratejik iş ortaklarına veya sunucuları yurtdışında bulunan şirketlere, bulut teknolojisine, aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca Şirket’in yurt dışında mukim müşterileri ile onların iş ortakları, danışmanları gibi üçüncü kişilere aktarılabilir. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak, özellikle Şirket'in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da iş sözleşmesinin ifasını gerektiriyorsa yeterli korumaya sahip olan veya duruma göre yeterli korumaya sahip olmayabilecek ülkelerdeki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından yukarıda tanımlandığı şekli ile işlenebilir.KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZKVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;iii. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;vi. KVKK’nın “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;vii. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemeniz ve KVKK’nın “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeniz halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;viii. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; veix. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme; haklarına sahipsiniz.İşburada sayılan haklarınızdan birini kullanmak istemeniz halinde, işbu talebinizi, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, bağlı olduğunuz Şirket’e iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi, kendinize ait kişisel veriler ile ilgili olarak, kimliğinizi tevsik eden belgeler ile birlikte, adınızı, soyadınızı ve iletişim bilgilerinizi belirtmek suretiyle, açık ve anlaşılır bir şekilde ve ıslak imzalı olarak İçerenköy Mahallesi, Erkut Sokak, No: 4/1 Kat: 12 Ataşehir İstanbul adresine gönderebilirsiniz.Saygılarımızla,Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri Anonim Şirketi

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

Stajyer pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Stajyer İş İlanları