Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

421 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

421 başvuru

Departman

Diğer

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Genel Nitelikler

·         En az lise mezunu,

·         Depolama ve envanter konularında en az 3 yıl deneyimli,

·         Microsoft Office programlarını kullanabilen, tercihen SAP bilgisi olan,

·         Rapor hazırlayabilecek bilgiye sahip,

·         İletişim yeteneği yüksek,

·         Ekip çalışmasına önem veren,

·         Düzen ve temizlik konusunda hassasiyet gösterecek,

·         B sınıfı sürücü belgesine ve G sınıfı forklift ehliyetine sahip,

·         Bursa’da ikamet eden veya ikamet edebilecek olan,

·         Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

 

İş Tanımı

·         Parçaların eksiksiz ve sorunsuz teslim alınmasından,

·         Depo için çekilen malzemelerin sayımı ve stoğa alımından, girişlerin kontrolünden,

·         Yılın her çeyreğinin sonunda stok sayımı yaparak sayım sonuçlarının raporlanmasından,

·         Yedek parçaların depodan çıkışının yapılmasından,

·         Deponun güvenliğinden ve düzenli olmasından sorumlu olacaktır.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Depo Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Depo Sorumlusu Depo Sorumlusu Maaşları Depo Sorumlusu Nasıl Olunur? Depo Sorumlusu Nedir? Depo Sorumlusu İş İlanları
Hakkımızda

ASCENDUM MAKİNA TİC. A.Ş. – VOLVO Ascendum Makina, 14 ülkede faaliyet gösteren Portekizli Ascendum Grubun Türkiye’deki şirketidir. 1959 yılında Volvo markasının distribütörü olarak Portekiz’de kurulan Ascendum Grup, inşaat sektörüne, üretim ve yeraltı kaynakları endüstrilerine, maden, orman, geri dönüşüm projelerine ekipman satar ve kiralar, ayrıca satış sonrası hizmetleri de (servis/teknik) sunar. Ascendum Grubun faaliyet gösterdiği ülkeler Türkiye, Portekiz, İspanya, ABD, Meksika, Avusturya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek, Moldova, Polonya’dır. Ascendum Grup bugün Volvo İş Makinaları’nın dünyadaki en büyük iş ortağıdır. 1998’den bugüne, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Volvo İş Makinaları ana iş kolumuzdur. Tüm hizmetlerimizi Türkiye genelinde 4 ana şube ve 3 alt-bayi ile vermekteyiz. Ascendum Makina, altyapı projelerinde, yol yapımı projelerinde, inşaat ve madencilik sektöründe kullanılan • Volvo İş Makinaları • SDLG İş Makinaları • SANY Kaldırma Ekipmanları markalarının Türkiye distribütörü olarak hizmet vermektedir. Yeni makina satış ve satış sonrası hizmetlerinin yanında, ikinci el satış (Second New) ve kiralama (Good Rental) hizmetleri de müşterilerimize sunulmaktadır. Yüksek kalite standartlarına sahip satış ve satış sonrası hizmetleri, Ascendum Makina tarafından tüm Türkiye geneline yayılmış olan geniş hizmet ağı aracılığı ile özenle sağlanmaktadır. Ascendum Makina olarak, Türkiye pazarında adı geçen tüm bu ürünlerin satış, kiralama, ikinci el, servis ve parça hizmetlerini veriyor; 60 yıllık Ascendum Grup tecrübesini tüm müşterilerimize sunarken, onların memnuniyetini hedefleyerek çalışıyoruz. Bu doğrultuda, sektörümüzde ve ürünlerimizde olan her yeniliği, anında gelişmiş ülke pazarlarıyla birlikte ülkemizdeki kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. Sürekli gelişim, müşterilerimize odaklılık, değişime en kolay şekilde uyum sağlayan organizasyon yapımızla şirketimizin ortaya koymuş olduğu hedefleri ve bugüne kadar gösterdiğimiz başarıları daha da ilerilere taşıyoruz. Arzu, güven ve müşteri odaklılık tüm ilişkilerimizi üzerine oturttuğumuz 3 temel değerdir. Gücümüzü aldığımız en önemli kaynak da; sahip olduğumuz genç, dinamik, gelişime odaklı, hızlı ve girişimci organizasyonumuzdur. Bu doğrultuda, iş yaptığımız alanlarda lider bir şirket olmanın verdiği gururu taşıyor, bunun bize yüklediği sorumlulukları biliyor ve bu gelişimi daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Başarı ve sürdürülebilir gelişimin, ancak işimize olan bağlılıkla ve arzuyla mümkün olabileceğini biliyor ve bunun gerekliliklerini yerine getiriyoruz.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİNKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Fatih Mah. Katip Çelebi Cad. No.43 Tuzla/İstanbul adresinde mukim ASCENDUM (veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER* Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, uyruk, doğum tarihi, medeni durum, ehliyet bilgileri, imza bilgisi, kimlik numarası.* İletişim Bilgileriniz: adres, e-posta, telefon, cep telefonu.* Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, diploma bilgileri, eğitim bilgileri, meslek bilgisi, meslek için eğitim bilgileri, sertifikalar, gidilen kurs bilgileri, profesyonel ve kişisel yetkinlikler, ilgi alanları ve hobileri, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri. * Görsel ve İşitsel Verileriniz: Fotoğraf.* Özel Nitelikli Verileriniz: kişisel sağlık bilgisi; engellilik durumuna ait bilgiler.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIASCENDUM ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.* İş başvurunuzun değerlendirilmesi, * İş başvurunuza istinaden sizinle iletişime geçilmesi, * Mülakat sürecinizin yürütülmesi,* Referans araştırması yapılması,* Kişilik envanterinin yapılması,* İleride açılacak diğer pozisyonlar için özgeçmiş bilgilerinin değerlendirilmesi,3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIKişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan kişilik envanterinin adaya uygulanabilmesi amacıyla; destek aldığımız tedarikçi firmalara aktarılabilmektedir.4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİKişisel verileriniz ASCENDUM ile ilişkiniz kapsamında yukarıda değinilen amaçlarla bizzat sizden ve üçüncü kişilerden internet, çağrı merkezi ve telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.* Açık rızanızın bulunması, * Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,* İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Özel nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanızın bulunmasına dayanılarak işlenmektedir.5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,* Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,* Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,* Kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZKVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Fatih Mahallesi, Kâtip Çelebi Caddesi No:43 Tuzla İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, ascendummakina@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@ascendum.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Araba, Özel Sağlık Sigortası, Servis, Prim, Yemekhane, Hayat Sigortası.

Depo Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Depo Sorumlusu Depo Sorumlusu Maaşları Depo Sorumlusu Nasıl Olunur? Depo Sorumlusu Nedir? Depo Sorumlusu İş İlanları