Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Genel Başvuru Deprem İstihdam Seferberliği

Atawich Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Avcılar, Küçükçekmece, Şişli, Başakşehir, Esenyurt), İstanbul(Asya)(Maltepe, Üsküdar)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Yiyecek ve İçecek

Yiyecek ve İçecek

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Yiyecek ve İçecek

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

RESTAURANT MÜDÜRÜ

ATAWİCH ,2017 yılından bu yana uluslararasılaşma hedefi kapsamında Türkiye, Almanya, Rusya, Irak, Kuveyt, Gürcistan ve Ermenistan’da Master Franchise» sistemi ile genişlemek üzere çalışmalarını yürüten Atawich, tedarik zinciri ve donanımlı nakliye filosu ile ürünlerini en taze ve güvenilir koşullarda müşterilerine ulaştırmaktadır.

Atawich Türkiye, tüm dünyadaki şubelerinde olduğu gibi "bol malzeme” ve "lezzetli dev ürünler” anlayışı ile yemesi zevkli, tadı enfes ve görünüşü heyecan verici ürünlerini kapsamlı kalite anlayışı ile müşterilerine sunmaktadır.

Atawich Türkiye, aktif 16 şubesi ,1 fabrika, 1 genel merkez ve 250'e yakın personeli ile büyümeye devam ediyor.

Avrupa Yakası ve Anadolu Yakasında ki şubelerimiz kapsamında;

ARENAPARK AVM ,AVCILAR E-5 ŞUBE, TORİUM AVM, MALL OFF AVM,ARMONİPARK AVM,MALTEPEPARK AVM,AKASYA AVM,HALKALI CADDE ŞUBE,ŞİŞLİ CADDE ŞUBE  KAPSAMINDA ''RESTORAN MÜDÜRÜ'' ARAYIŞIMIZ BULUNMAKTADIR.

• İŞ TANIMI:

Restoranın finansallarından ve operasyonun hedeflerine ulaşmasından sorumlu olmak,

Servis standartlarına uygun ve kaliteli hizmet vermek, verilmesini sağlamak,

Ekibine koçluk ve liderlik etmek,

Restoran'ın genel işleyiş düzenini sağlamak, bütçe ve gelir / gider akışını takip etmek haftalık raporları hazırlamak (satış, maliyet kontrol, kayıp vb.) ve ilgili birimlere raporlamak

Açılış / Servis öncesi gerekli hazırlıkların eksiksiz olmasını sağlamak; açılış, kapanış ve haftalık kontrol listelerinde belirtilen işlerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek, yerine getirilmesini sağlamak,

Personelinin haftalık çalışma çizelgesini oluşturmak, sisteme ilgili girişleri ve takibini yapmak, uyumlu çalışmalarını sağlamak,

Tüm yasal gereklilikleri bilmek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

•  Restaurant Müdürü kapsamında en az 3 yıl deneyimli, (Gıda Sektöründe) Üniversite (LİSANS) mezunu, 

•  Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayacak iletişim ve ikna kabiliyeti yüksek, empati kurabilen, pozitif enerjili

•  Restoranın tüm operasyonunu yönetebilecek,

•  Planlama, takip ve sonuçlandırma becerilerine sahip,

•  MS Office ve kasa yönetimi yazılımlarını etkin kullanabilen,

•  Stok, sipariş ve hesaplarına hâkim.

•  Raporlama yapabilecek,

•  Müşteri sayısı ve satış arttırmaya yönelik tecrübelere sahip,

•  Problem çözme ve kriz yönetiminde başarılı,

•  Haftalık vardiya çizelgesini, ay sonu sayım ve stok işlemlerini, puantaj ve diğer restoranla alakalı standart işlemleri yapabilecek,

Çalışma arkadaşlarına ihtiyacımız bulunmaktadır.

#depremistihdamseferberligi

Aday Kriterleri

1 - 5 yıl arası
Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Yapıldı, Muaf, Tecilli

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Atawich Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (“ATAWİCH”) yapılacak iş başvuruları ve kariyer.net uzantılı websitesi (“Site”) üzerinden yapılacak iş başvurularına ilişkin olarak kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara dair veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.1. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz ve zaman zaman özel nitelikli kişisel verileriniz, Site’yi kullandığınızda, Site’yi ziyaret ettiğinizde, Site’ye üye olduğunuzda, Site üzerinden veya doğrudan ATAWİCH ye iş başvurusu yaptığınızda elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden (i) kanunlarda öngörülme, (ii) sözleşmenin kurulması ve ifası için verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması için veri işlemenin gerekli olması, (iv) veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin gerekli olması hukuki sebepleri veya açık rızanıza istinaden işlenebilecektir.2. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları Site’yi kullanmanız, Site’yi ziyaret etmeniz, Site’ye üye olmanız, Site üzerinden veya doğrudan ATAWİCH’ye iş başvurusu yapmanız esnasında temin ettiğiniz ad, soyad, iletişim bilgisi gibi kişisel verileriniz ve zaman zaman özel nitelikli kişisel verileriniz; Kanun’un madde 5. ve 6. maddelerinde kapsamında üyelerin başvuru, seçim ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi, iş ilişkisinin kurulması, pozisyon özelinde yeterliliğinizin değerlendirilmesi ve doğrulanması, ATAWİCH’in insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi, ATAWİCH’in faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve politika/prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, işe alım süreçlerine ilişkin olarak sizinle iletişimde bulunulması, ATAWİCH kadrolamasının ihtiyaçlarını ve uygulamalarının analiz edilmesi ve/veya işe alım süreci ve çalışan idaresinin etkili bir biçimde yönetilmesi amaçları dâhilinde işlenmektedir. Ayrıca, ATAWİCH’in sizin ya da üçüncü kişilerin haklarını, güvenliğini, mülkiyetlerini ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verme yükümlülüğümüz olması halinde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği ATAWİCH, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi ve zaman zaman özel nitelikli kişisel verilerinizi Kanun’un 8. ve 9. maddeleri kapsamında belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde yurtiçindeki üçüncü kişilere aktarabilir. Kişisel Verileriniz: • İnsan kaynakları, hukuk danışmanlığı, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), çağrı merkezi, güvenlik gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, • ATAWİCH insan kaynakları politikaların yürütülmesi amacıyla insan kaynakları faaliyetleri ve işe alım süreçlerinde destek aldığımız grup şirketlerimize, • İş başvurularının iletilmesi amacıyla ATAWİCH iştiraklerine, • İş ortakları, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlıkfirmalarına, • Yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara, 4. Veri Güvenliği ATAWİCH, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gereken her türlü teknik ve idari tedbiri alarak, kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermektedir.5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@atawich.com.tr e-mail adresinden ATAWİCH’ye iletmeniz durumunda ATAWİCH talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ATAWİCH tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) hakkınız saklıdır.

Detaylı Bilgi

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları