Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Automotive Control Systems Engineer

AVL Araştırma ve Mühendislik

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Research and Development (R&...

Research and Development...

Application Count

949 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

949 application

Department

Research and Development (R&D)

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

AVL is the world’s largest independent company with more than 11.000 employees worldwide working on the development of vehicle powertrains, controls, software, autonomous driving, data intelligence, instrumentation and test systems. We are looking for highly qualified and talented individuals to join our AVL Research and Engineering Turkey organization in Istanbul.

Qualifications:

 • Minimum Bachelor’s degree in Electrical / Electronics / Mechatronics / Control / Automotive Engineering or related technical field is preferred
 • Fluent speaking and excellent writing skills in English 
 • Minimum 2 years of experience in automotive controls and SW development
 • Fast learner, treats change as an opportunity to learn and develop           
 • Good communication, presentation and planning skills
 • Willingness to frequent and long term travel abroad


And a good understanding of at least two of the following topics

 • System Dynamics, Modelling, Controller Design and Algorithm Development
 • Model based SW development with MATLAB/Simulink, dSPACE/ETAS Tools, HiL Simulators
 • Electrified Powertrains (Hybrid & Electric Vehicles, Electric Machines, Power Electronics, Transmissions, Batteries, Fuel Cells, Networks and Diagnostics)
 • Advanced Driver Assistance Systems and Autonomous Driving
 • Safety and Cybersecurity Standards (ISO 26262, ISO 21434, ISO 21448)


Job Description:

Automotive Control Systems Engineers develop state of the art algorithms, functions, systems for upcoming vehicles with electrified powertrains, automatic transmissions, driver assistance and autonomous driving features as well as engineering software and tools to support efficient development of such software and features.

Description of daily responsibilities include, but is not limited to, the following:

 • Systems engineering and system analyses
 • Requirements engineering/management at system and/or component level
 • Model-based algorithm/SW development in MATLAB/Simulink environment
 • Hand-coded algorithm/SW development whenever/wherever necessary (e.g. in C/C++)
 • Test case development and systematic Model-in-the-loop and Hardware-in-the-loop testing at system and/or component level

Preferred Candidate

2 - 5 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate), Doctorate(Student), Doctorate(Graduate)
English(Reading : Good, Writing : Good, Speaking : Good)
Class B

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Maaşları Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nasıl Olunur? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nedir? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi İş İlanları
AVL Araştırma ve Mühendislik

Otomotiv / Araştırma Hizmetleri 1+

Hakkımızda

AVL List GmbH (“AVL”) is the world’s largest independent company for development, simulation and testing in the automotive industry, and in other sectors. Drawing on its pioneering spirit, the company provides concepts, solutions and methodologies to shape future mobility trends. As a major contributor to e-mobility, AVL drives innovative and affordable systems to effectively reduce CO2 by applying a multi-energy carrier strategy for all applications – from hybrid to battery electric and fuel cell technologies. AVL constantly evolves its ecosystem of high-end methodologies and innovative technologies in the area of vehicle development and testing which provides real world solutions to support customers’ future mobility ambitions. From the ideation phase to serial production, the company covers future vehicle architectures and platform solutions including the impact of new propulsion systems and energy carriers. By digitizing the vehicle development with state-of-the-art and highly scalable IT, software and technology platforms, AVL creates new customer solutions in the areas of Big Data, Artificial Intelligence, simulation and embedded systems. In the field of ADAS and autonomous driving, AVL has built comprehensive competences to accelerate the vision of smart and connected mobility. AVL’s passion is innovation. Together with an international network of experts that extends over 26 countries and with 45 Tech- and Engineering Centers worldwide, AVL drives sustainable mobility trends for a greener future. In 2020, the company generated a turnover of 1.7 billion Euros, of which 12% are invested in R&D activities.

AVL List GmbH (“AVL”) is the world’s largest independent company for development, simulation and testing in the automotive industry, and in other sectors. Drawing on its pioneering spirit, the company provides concepts, solutions and methodologies to shape future mobility trends. As a major contributor to e-mobility, AVL drives innovative and affordable systems to effectively reduce CO2 by applying a multi-energy carrier strategy for all applications – from hybrid to battery electric and fuel cell technologies. AVL constantly evolves its ecosystem of high-end methodologies and innovative technologies in the area of vehicle development and testing which provides real world solutions to support customers’ future mobility ambitions. From the ideation phase to serial production, the company covers future vehicle architectures and platform solutions including the impact of new propulsion systems and energy carriers. By digitizing the vehicle development with state-of-the-art and highly scalable IT, software and technology platforms, AVL creates new customer solutions in the areas of Big Data, Artificial Intelligence, simulation and embedded systems. In the field of ADAS and autonomous driving, AVL has built comprehensive competences to accelerate the vision of smart and connected mobility. AVL’s passion is innovation. Together with an international network of experts that extends over 26 countries and with 45 Tech- and Engineering Centers worldwide, AVL drives sustainable mobility trends for a greener future. In 2020, the company generated a turnover of 1.7 billion Euros, of which 12% are invested in R&D activities.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

AVL ARAŞTIRMA VE MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARI AYDINLATMA METNİa) Veri SorumlusuAVL Araştırma ve Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.b) İşlenen Kişisel Veri KategorileriKVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Çalışan/Stajyer Adayı Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, askerlik durum bilgisi, seyahat engeli bilgisi, hobi bilgileri ve özgeçmişinizde iletmeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz (dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya bu konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlık durumunuzu ve/veya engellilik durumunuza dair bilgiler) işlenecektir. Belirtilen kategoriler dışında, ilettiğiniz özgeçmişinizde yer alan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi de kaydetmek suretiyle işlemekteyiz. Bu kapsamda, sistemimizde işlenmesini tercih etmediğiniz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri, özgeçmişinizde bulundurmamanızı rica ederiz. c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verileriniz, • Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,• Çalışan/Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir. Özgeçmişiniz içerisinde ilettiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz, bu maddede belirtilen amaçlarla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen “özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.” hukuki sebebi dâhilinde işlenecektir. d) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:• Sizin tarafınızdan özgeçmişinizin iletilmesi. • İş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi.• Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi.e) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda (İlgili formu kvkk.turkey@avl.com adresinden e-mail ile talep edebilirsiniz) belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,• “Akpınar Mah. Tuna Cad. Ballıca Sk. No:1 Sancaktepe, İstanbul” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,• avlarastirmavemuhendislik@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,• kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,• güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk.turkey@avl.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. f) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.g) Değişiklik ve Güncellemeler İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Bayram Yardımı, Bireysel Emeklilik.

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Maaşları Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nasıl Olunur? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nedir? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi İş İlanları