Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Beşiktaş)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Muhasebe

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Benzer pozisyonda min. 3 sene tecrübeli,
 • Tercihen Nebim V3 bilen,
 • Excel'i iyi derecede kullanabilen,
 • E-fatura ,e-arşiv, e-defter süreçlerine hakim,
 • Tek düzen hesap planına hakim.

İş Tanımı

 • Kartal Yuvası mağazalarımıza ait oluşturulan tüm muhasebe kayıtlarının kontrolü,
 • Mağaza masraflarının kontrolü ve muhasebeleştirilmesi,
 • E-ticarete ait tüm muhasebe kayıtlarının oluşturulması,
 • Aylık olarak bordro tahakkuklarının ilgili hesaplara entegre edilmesi ve kontrolü,
 • Cari hesap mutabakatlarının ve BA/BS mutabakatlarının yapılması ve hazırlanması,
 • Dönem işlemlerinin yapılması (Amortisman, Kur Farkı, Gelir Gider Tahakkukları vb. ),
 • Tüm beyannameleri hazırlayabilen (KDV,KDV2, muhtasar, damga vergisi, geçici vergi)
 • Banka kayıtlarının oluşturulması,
 • Bağımsız denetim sürecinde bilgi ve belge akışının sağlanması,
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin taleplerinin karşılanması.


Not: Çalışma yeri Beşiktaş Vodafone Park lokasyonundadır.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Muhasebe Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Uzmanı Muhasebe Uzmanı Maaşları Muhasebe Uzmanı Nasıl Olunur? Muhasebe Uzmanı Nedir? Muhasebe Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA VE RIZA METNİ1. Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Beşiktaş Jimnastik Kulübü (Bundan böyle Kulüp olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki SebepleriKulüp kişisel verileri doğrudan çalışan adaylarının kendisinden, çevrimiçi CV paylaşım ağlarından (Kariyer.net vb.), çalışan adayının pozisyona uygunluk için değerlendirildiği süre kapsamında mülakat ve Kulüp tarafından gönderilen test sonuçlarından, mağazalardan, e-posta, posta, CCTV, fax ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve size hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:• Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (ör: CV’nizde yer alan ve bizle paylaştığınız özel nitelikli kişisel verilerin ilgili sürelerce muhafaza edilmesi),• Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör: İşe başlayacağınız zaman işe giriş bildirimlerinizin ilgili resmi kurumlara bildirilmesi),• Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması (ör: Sözleşme öncesi müzakere dönemi nedeniyle veri işlenmesi),• Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar (ör: En uygun pozisyona en uygun adayın yerleştirilmesi için mülakatların yapılması),3. Veri Kategorileri ve Örnek Veri TürleriÇalışan Adayı Kimlik Bilgisi Ad-Soyad, Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Bilgileri (Cüzdan seri no, aile sıra no vb.), Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Pasaport Numarasıİletişim Bilgisi Adres (ev), E-posta, Telefon / Cep TelefonuFinansal Bilgi Banka Hesap Bilgileri, Maaş Bilgisi, Borç Bakiyesi, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri, Haciz BilgisiÇalışan Bilgisi İş Başlama / Bitiş Tarihi, Departman, Unvan, Bordro Bilgileri, İzin Durumu, Ücret Bilgileri, Atama BilgileriÖzlük ve Meslek Bilgisi Sigorta Bilgisi, Öğrenim Durumu, Mezuniyet Bilgisi, Askerlik Durumu, Geçmiş İş Deneyimi, Hobileri, İş Mülakatları ve Değerlendirmeler, Kişilik Envanteri, İşe Giriş / Çıkış Kayıtları, Performans Değerlendirmeleri, AGİ Bilgileri, Emeklilik Bilgisi, Referanslar, Bir Önceki İşyeri Çalışma Belgesi Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Sözleşme, Dava Dosyaları, VekaletnameÖzel Nitelikli Kişisel Veri İmza, Kan Grubu, Engellilik Durumu, Sabıka Kayıtları, Sağlık RaporuYan Haklar ve Menfaatler Prim Bilgileri vb.Aile Bireyleri ve Yakın Bilgileri Ad-Soyad, Yakınlık Derecesi, Meslek, Okul, Doğum Tarihi, Cep Telefonu, CinsiyetDiğer Fotoğraf, CCTV4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiYukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:• İş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle veya bize referans olarak belirttiğiniz kişilerle iletişime geçilmesi; Şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında; personel temin süreçlerinin yürütülmesi; Şirket Çalışanları İçin İş Akdi ve/veya Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi; Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası 5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan çalışan adayı kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.Ayrıntılı olarak kişisel verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda belirtilmiştir:Çalışan Adayı Şirketin iç ve dış denetimlerden geçmesi sırasında kişisel verilerin denetimci ile paylaşılması Kulüp ve mağazalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtları gibi verilerin güvenlik şirketi ile paylaşılması; Personel işe giriş ve çıkış bilgilerinin yasal zorunluluklar nedeniyle karakol ve SGK ile paylaşılması6. Kişisel Verilerin Saklanma SüreleriKişisel verileriniz Şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. 7. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Kulüp Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “Kişisel Veri Başvuru Formu”, ve resmi Kulüp e-mail adresi bilgi@bjk.com.tr, resmi telefon hattı olan 0212 948 19 03 numarası üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ RIZA METNİElektronik Ortamda Kullanılabilecek Versiyon Kulüp tarafından; insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, işe uygunluğumun ve yetkinliğimin objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Şirket tarafından yürütülen insan kaynakları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası gibi amaçlarla kişisel verilerimin ve ceza mahkumiyet bilgisi, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği gibi bilgiler başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesini ve iş ortaklarımızla, hissedarlarımızla, tedarikçilerimizle, bize referans olarak belirttiğiniz kişilerle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilerle ve yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.Yazılı Ortamda Kullanılabilecek Versiyon (Sağlık verilerinin işlenmesine imkân tanıyacaktır)Kulüp tarafından; insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, işe uygunluğumun ve yetkinliğimin objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Şirket tarafından yürütülen insan kaynakları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası gibi amaçlarla kişisel verilerimin ve sağlık, ceza mahkumiyet bilgisi, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği gibi bilgiler başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesini ve iş ortaklarımızla, hissedarlarımızla, tedarikçilerimizle, bize referans olarak belirttiğiniz kişilerle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilerle ve yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.

Detaylı Bilgi

Muhasebe Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Uzmanı Muhasebe Uzmanı Maaşları Muhasebe Uzmanı Nasıl Olunur? Muhasebe Uzmanı Nedir? Muhasebe Uzmanı İş İlanları