Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Antalya(Konyaaltı)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 10 years of experience

Department

Accounting 

Accounting 

Application Count

67 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 10 years of experience

Application Count

67 application

Department

Accounting 

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Job description

 • Manage all processes related to General Accounting and Finance in accordance with legal regulations,
 • Manage the processes of preparing all legal declarations on time and handle relations with official institutions,
 • Drive the company's tax obligations, fulfilled accurately and on time,
 • Ensure the legal balance sheet, income statement and additional financial reports are prepared completely and within the legal period,
 • Prepare the necessary domestic and international reports on time and present them to the relevant units,
 • Collaborate with other departments (such as Production, Sales and HR etc.) for the continuous improvement of the related processes resulting in meaningful reporting on activities and KPI’s,
 • Ensure the preparation of the budget planning application throughout the company with the strategies, the consolidation and presentation of the budgets coming from the departments,
 • Control monthly domestic and international budget - compare actual results and make possible revisions,
 • Monitor and control the execution of the activities in accordance with the budget,
 • Prepare all monthly, annual and periodic domestic and international management reports in time and of high quality,
 • Being fully responsible for the results of CPA audits, Independent Audit and Financial Advisor audit reports,
 • Prepare and present P&L, Balance Sheet, Cash Flow and Budget reports and help in reporting sustainable development goals as requested by Biobest Group,
 • Familiarity with IFRS reporting is a plus,
 • Manage and maintain relations with all commercial banks and financial institutions as well as insurances,
 • Drive the short, medium and long term cash flow planning, implemented, supervised and necessary actions are taken on time. Proactively carry out activities that will prevent the company from falling into a cash deficit in its investments and expenditures,
 • Implement and manage all activities related to the financial transactions of the company also with respect to foreign currencies,
 • Drive and monitor all financial transactions (daily & weekly) on time,
 • Direct, develop and coordinate her/his team. 
Qualifications

 • Bachelor's degree in Business Administration, Economy, Finance or relevant departments,
 • At least 10 years of relevant experience,
 • Production /manufacturing sector experience,
 • Holds CPA license,
 • Excellent written and verbal English communication skills,
 • Proficiency with MS Office applications,
 • Strong reporting, presentation and time management skills,
 • Extensive experience in preparing budget and financial plans,
 • Excellent management and communication skills,
 • Dominate Tax legislation and accounting standards,
 • Capable of multitasking and prioritization,

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate), Doctorate(Student), Doctorate(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate)
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Muhasebe ve Finans Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe ve Finans Müdürü Muhasebe ve Finans Müdürü Maaşları Muhasebe ve Finans Müdürü Nasıl Olunur? Muhasebe ve Finans Müdürü Nedir? Muhasebe ve Finans Müdürü İş İlanları
Hakkımızda

Biobest Antalya, 1998 yılında kurulmuş olup uluslararası Biobest Belgium NV şirketinin Türkiye'deki yerleşkesidir.Biyolojik polinasyonda kullanılan bombus arıları ile biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böceklerin üretim, satış, pazarlama faaliyetlerini yürüterek Türk Tarımı'na kalıcı yenilikler getirmektedir.

Biobest Antalya, 1998 yılında kurulmuş olup uluslararası Biobest Belgium NV şirketinin Türkiye'deki yerleşkesidir.Biyolojik polinasyonda kullanılan bombus arıları ile biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böceklerin üretim, satış, pazarlama faaliyetlerini yürüterek Türk Tarımı'na kalıcı yenilikler getirmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDAÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN AYDINLATMA METNİİşbu aydınlatma metni BİOBEST ANTALYA POLİNASYON SİSTEMLERİ VE BİYOLOJİK MÜCADELE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından (“bundan böyle şirket olarak anılacaktır.”), özel hayatın gizliliğini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak maksadıyla hangi kişisel verilerinizin ne amaçlarla işlendiğini sizlere aktarmak ve sizleri bu konuda aydınlatmak amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;Kişisel verileriniz KVK Kanunu Madde 4’te sayılan ilkeler doğrultusunda;• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak, • Belirli, açık ve meşru amaçlar ile, • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenecektir.HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?Şirketimiz tarafından aşağıda sayılan verileriniz işlenmektedir.Kimlik Kategorisi : Ad, soyad, T.C. kimlik noİletişim Kategorisi : E-posta adresi, iletişim adresi, telefon numarasıÖzlük Kategorisi : ÖzgeçmişDiğer : Aday Değerlendirme FormuKİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİİşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında veya öncesinde bizlere iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde veya internet sitemizde doldurmuş olduğunuz form ile kişisel verilerinizi işlemekteyiz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARIŞirket tarafından, kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASIŞirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASIŞirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, şirketimizin işe alım süreçlerinin beraber yürütülmesi sebebiyle, yurtdışı ortağımız Belçika merkezli Biobest Group NV ile paylaşılmaktadır.HAKLARINIZKVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;• Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmekhaklarına sahipsiniz.Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Bayram Yardımı.

Muhasebe ve Finans Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe ve Finans Müdürü Muhasebe ve Finans Müdürü Maaşları Muhasebe ve Finans Müdürü Nasıl Olunur? Muhasebe ve Finans Müdürü Nedir? Muhasebe ve Finans Müdürü İş İlanları