Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Teknik Servis Personeli

BİRİM MAKİNA

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Kemalpaşa)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Teknik Servis

Teknik Servis

Başvuru Sayısı

108 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

108 başvuru

Departman

Teknik Servis

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

TEKNİK SERVİS PERSONELİ

1988 yılında kurulmuş, Üretimin çoğunluğunu 70’ e yakın ülkeye ihracat yapan ,

Metal Geri Dönüşüm makinaları imalatı alanında Türkiye ‘nin lider, dünyanın da önde gelen kuruluşlarından biri olan fabrikamıza, Teknik Servis Personeli aranmaktadır.

 

Görevin Amacı

Bu görevin amacı; müşterilerin şirket tarafından üretilmiş olan ürünlere ait satış sonrası hizmet talep ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamaktadır.

 

Görevin Kapsamı

Bu görev; Birim Makina’nın ürünlerinin garanti kapsamı içinde ve garanti kapsamı dışında kalan makinelerin, servis, periyodik bakım, müşteri tarafından talep edilen makine tamirlerini ve arıza tespitlerini yapmayı kapsamaktadır.

 

Bu görev için aranan nitelikler ve yetkinlikler

 

Nitelikler:

-      En az lise, tercihen Meslek Lisesi veya meslek yüksek okulların makine bölümünden mezun olmak

-      En az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak

-      İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun olarak çalışmalarını yapmak

-      Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak

-      B Sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak, tercihen SRC belgeli olmak

-      Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi bulunmamak

 

Yetkinlikler:

-      Mekanik ve Hidrolik montaj-bakım bilgisi olan 

-      Tercihen elektrot ve gazaltı kaynak yapabilen

-      Oksijen ile kesim yapabilen,

-      Teknik resim ve montaj şeması okuyabilen

-      Dikkatli ve takipçi, detaylara önem veren

-      Etkili iletişim (konuşma ve dinleme) yeteneğine sahip olan,

-      Stres ile başa çıkabilen, İş ve zaman yönetimini gerçekleştirebilen

-      Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık ve istekli

 

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı

Teknik Servis Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Teknik Servis Elemanı Teknik Servis Elemanı Maaşları Teknik Servis Elemanı Nasıl Olunur? Teknik Servis Elemanı Nedir? Teknik Servis Elemanı İş İlanları
BİRİM MAKİNA

Üretim / Endüstriyel Ürünler

Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİA. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi, İşleme Amacı, Aktarılacağı Taraflar ve Aktarım Amaçlarıİş başvurunuz sırasında Birim Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) şirketimize sunduğunuz ad, soyad, doğum tarihi, T.C.K.N., adres, e-posta adresi, iletişim numarası, eğitim ve mesleki deneyim, finansal veri, medeni hal, askerlik durum bilgisi, sağlık verileri, görsel kayıtlar gibi özgeçmişinizde yer alan veya mülakat sırasında elde edilen bilgileriniz; istihdam edilmeniz durumunda ise ad, soyad, doğum tarihi, T.C.K.N., adres, e-posta adresi, iletişim numarası, adli sicil kaydı, sağlık verisi, biyometrik veri, lokasyon, finansal veri, görsel kayıtlar gibi kişisel verileriniz şirketimiz tarafından faaliyetimizi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacı ile işlenmektedir. Kişisel verileriniz; iş başvurunuz sırasında kariyer web sayfaları, e-posta yahut sair yöntemlerle; iş başvurunuzun kabul edilip istihdam edilmeniz durumunda ise işe girişiniz ve iş sözleşmesinin devamı sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz iş başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında, talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, iletişim sağlanması, referans kontrolünün yapılması, ücret skalasının belirlenmesi, iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi, iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ileride oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi için; işe alınmanız durumunda ise Şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve/veya Şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak ve bu kapsamda iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin (hukuki uyum, denetim süreçleri, vb.) yürütülmesini temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; çalışanların maluliyet tazminatı, ücret ve yan hakları, sağlık, emeklilik vb. sigortaların yaptırılması, çalışma koşul ve alanlarının düzenlenmesi, kariyer planlaması, koruyucu hekimlik, işçi sağlığı ve iş güvenliği sebebi ile ve kanunlarda öngörülen sair sebeplerle işlenecektir. Bunun yanı sıra Şirketimizin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesinin sağlanması; Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin önerilmesi ve icrası ile ilgili kişilerin bunlardan faydalanması için gerekli çalışmaların yapılması ve Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.Toplanan kişisel verileriniz; yukarıdaki paragrafta belirtilen amaçlar doğrultusunda; Şirket’in iş ortakları, tedarikçileri, müşterileri, bayileri, şubeleri, danışmanları, hissedarları, yöneticileri ve iştirakleri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler, koruyucu hekimlik faaliyetleri kapsamında özel sağlık kuruluşları ve Şirketimizin kendi iş birimleri ile ilgili mevzuatın gerektirdiği ölçüde sendikalar ile 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve Politika’da belirlenen sınırlar kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir.B. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun Kapsamında HaklarıŞirketimiz, KVK Kanunu kapsamında tanımlanan şekilde “Veri Sorumlusu” olarak kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar için, KVK Kanunu, Politikalar ve bu konuya ilişkin prosedür ve talimatlarına uygun bir şekilde işler ve korur. Kişisel veri sahipleri olarak; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip bulunmaktasınız. Kişisel veri sahibi olarak, yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit etmemize yarayacak bilgi ve belgelerle birlikte bulunan Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak noter aracılığı ile şirket merkez adresimiz olan Halilbeyli OSB Anadolu Caddesi No: 11/2 Kemalpaşa/İZMİR adresine ıslak imzalı şekilde posta yolu ile, fiziki olarak şirketimizin İnsan Kaynakları departmanı sorumlusuna imza karşılığı e-posta ile, kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imzanız ile imzalanmış şekilde gönderebilirsiniz.Detaylı bilgi internet sitemizde yer alan Politikalar kapsamında bilgilerinize sunulmuştur.Birim Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı Bilgi

Teknik Servis Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Teknik Servis Elemanı Teknik Servis Elemanı Maaşları Teknik Servis Elemanı Nasıl Olunur? Teknik Servis Elemanı Nedir? Teknik Servis Elemanı İş İlanları