Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Otopark Vezne Görevlisi

Canpark Alışveriş Merkezi

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Ümraniye)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 4 yıl tecrübeli

Departman

Operasyon

Operasyon

Başvuru Sayısı

212 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 4 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

212 başvuru

Departman

Operasyon

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

·         Üniversite Mezunu, tercihen İşletme, Halkla İlişkiler mezunu

·         AVM veya benzer alanlarda minimum 4 yıl tecrübeye sahip

·         Müşteri memnuniyetini işinin her aşamasında ön planda tutabilecek

·         MS Office programlarını kullanabilen

·         Tercihen İngilizce bilen

·         Dinamik, sözlü – yazılı iletişimi güçlü, güler yüzlü, takım çalışmasına yatkın

·         Diksiyonu düzgün, dış görünümüne özen gösteren

·         Temsil yeteneğine sahip

·         Tercihen gişe/kasa/vezne görevlisi profesyonel hizmet veren otopark işletmesinde görev yapmış

·         Sistemli ve düzenli çalışan, pratik ve analitik düşünebilen

·         Vardiyalı çalışma saatlerine ve Alışveriş Merkezi çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek

·         Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış

·         Tercihen Anadolu yakasında ikamet eden (Ümraniye, Çekmeköy, Kadıköy, Üsküdar)

 

Canpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi’mizin yüksek kapasiteli otoparklarında görevlendirilmek üzere Otopark Ödeme Noktasında görev alacak takım arkadaşı aramaktayız.

İş Tanımı :

Otopark kullanım ücretlerini tahsil etmek ve fiş / fatura kesmek

Müşteri kartını onaylamak para üstünü, otopark kartını ve yazar kasa fişini tek seferde düzenli olarak müşteriye elden teslim etmek

Ödeme gişelerindeki düzeni ve koordinasyonu sağlamak

Müşteri öneri ve taleplerini kayıt altına almak ve ilgili birimlere iletmek, gerektiğinde amirlerine bilgi vermek

Vardiya teslimlerinde pos ve yazar kasadan alınan X raporlarını kontrol ederek bir sonraki vardiyaya kasayı eksiksiz teslim edilmesini sağlamak

Muhasebe departmanına gün içerisinde yapılan işlemlerin evraklarını teslim etmek

Otoparkın işleyişini ve sistemlerin denetimini sağlamak

Yöneticileri tarafından verilen görev ve pozisyonu ile alakalı diğer görevleri yerine getirmek

 

 

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)

Otopark Görevlisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Otopark Görevlisi Otopark Görevlisi Maaşları Otopark Görevlisi Nasıl Olunur? Otopark Görevlisi Nedir? Otopark Görevlisi İş İlanları
Hakkımızda

Canpark Alışveriş MerkeziCanpark Alışveriş Merkezi şehir hayatının merkezindeki konumu, ayrıcalıklı sıra dışı mimarisi, çevresine değer katan mağazaları, restoran-kafe ve eğlence merkezleri ile yaşamın tüm renklerini içeren sıra dışı bir alışveriş merkezi.İstanbul Anadolu Yakası’nın en hızlı büyüyen ve gelişen bölgesi Ümraniye’de yer alan Canpark Alışveriş Merkezi, benzersiz özellikleriyle kısa zamanda hem alışverişin hem sosyalleşmenin tek adresi. Plazalara olan yakınlığı ile iş dünyasının merkezinde olan Canpark, seçkin konut projelerine de oldukça yakın.

Canpark Alışveriş MerkeziCanpark Alışveriş Merkezi şehir hayatının merkezindeki konumu, ayrıcalıklı sıra dışı mimarisi, çevresine değer katan mağazaları, restoran-kafe ve eğlence merkezleri ile yaşamın tüm renklerini içeren sıra dışı bir alışveriş merkezi.İstanbul Anadolu Yakası’nın en hızlı büyüyen ve gelişen bölgesi Ümraniye’de yer alan Canpark Alışveriş Merkezi, benzersiz özellikleriyle kısa zamanda hem alışverişin hem sosyalleşmenin tek adresi. Plazalara olan yakınlığı ile iş dünyasının merkezinde olan Canpark, seçkin konut projelerine de oldukça yakın.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma MetniBu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup İşletmemiz, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.a) Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği:Veri sorumlusu CANPARK.GAY.YAT.TUR.TAH.A.Ş.’dir.b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:İşletmemiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi;· İşletmemizin iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,· Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,· Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,· Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,· İletişimin sağlanması,· İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,· Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,· İşletmemiz İnsan Kıymetleri politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesigibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işletmemize iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;· Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,· Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri ile paylaşılabilecektir.d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Aşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz işletmemize yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla;· İşletmemize elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler,· İşletmemizin çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri,· Referans kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile işletmemiz tarafından yapılan araştırmalar,· Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formlarıaracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.e) Diğer Haklarınız : KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla işletmemize başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse hangi amaçla işlendiğini ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu; hukuka aykırı olarak işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini; yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu; münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınızın bulunduğunu belirtmek isteriz. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; canparkgayrimenkul@hs01.kep.tr KEP adresi, İşletmemiz veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı olarak işletmemize iletebilirsiniz

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

Otopark Görevlisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Otopark Görevlisi Otopark Görevlisi Maaşları Otopark Görevlisi Nasıl Olunur? Otopark Görevlisi Nedir? Otopark Görevlisi İş İlanları