Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Engelli Personel-Genel Başvuru

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Ümraniye)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

402 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

402 başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI


İlham verici liderler ve destekleyici çalışma arkadaşları ile işbirliği yaparak, bizimle beraber keyifle çalışacak aşağıdaki yetkinliklere sahip“ Engelli Personel ” arayışımız bulunmaktadır. 


Aradıklarımız : 

  •  Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı ve en az %40 engel derecesi olan,     
  •  Engellilik durumu aktif çalışma koşullarına uygun olan,
  •  Tercihen en az lise mezunu,
  •  Sorumluluk sahibi ve dikkatli,
  •  Kurum içerisinde yetkinliklerine göre farklı pozisyonlarda değerlendirilebilecek,
  •  Vardiyasız çalışacak,


Sen de bu ekibin bir parçası olmak ister misin?

Başvurunu heyecanla bekliyoruz!


İlanımız Genel Başvuru niteliğindedir.  Adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesine istinaden “Engelli Personel Çalıştırma Zorunluluğu” kapsamında şirketimiz bünyesindeki uygun departman ve pozisyonlarda görevlendirilecektir.

Not: Önyazı kısmına engel durumu ve oranınızı belirtmenizi rica ederiz.

Aday Kriterleri

Lise(Mezun)

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları
Hakkımızda

Türkiye’ nin teknoloji markası Casper, 1991 yılında, üç bilgisayar mühendisi girişimci tarafından kuruldu. Bugün 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu Avrupa ve Orta Doğu’ nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden biri olma özelliğine sahip olan Casper’ da, tüm ürünlerimizin tasarım ve AR&GE süreçlerini kendi mühendislerimiz ile yürütüyoruz. Yıllık 1 milyon adet üretim yapılabilen Casper tesislerinde, 417 kişi istihdam ediliyor. Global çapta rekabet edebilir ürün ve hizmetimizle yerel üretim avantajını birleştirerek, her zaman tüketiciye en iyi çözümleri, ürün gamını ve satış sonrası destek hizmetini sunmak için çalışıyoruz.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

PERSONEL ADAYIKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ1. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. tarafından yapılmaktadır.2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi: Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verileriniz, kişisel veri envanterinde ve kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde işlenmektedir.2.1. Kimlik (ad soyadı, doğum tarihi, medeni hali, cinsiyet)2.2. Askerlik Durumu2.3. Sürücü Belgesi2.4. İletişim (adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası)2.5. Finans (ücret beklentisi)2.6. Mesleki Deneyim (özgeçmiş, öğrenim bilgileri, iş tecrübesi, yabancı dil bilgisi, bilgisayar, katıldığı eğitimler kurslar, burslar ve projeler, yetenekler)2.7. Fotoğraf2.8. Uyruk2.9. Çalışma şartlarına uygunluk2.10. Ön Yazıda paylaştığınız kişisel verileriniz2.11. Referanslar3. Kişisel Veri işlenme amaçları: Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.3.1. Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi3.2. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi3.3. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi3.4. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması3.5. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi3.6. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi3.7. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi3.8. Ücret Politikasının Yürütülmesi3.9. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini3.10. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi3.11. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi : Kişisel Verileriniz, kariyer net bünyesinde yaptığınız iş başvurusu sırasında doldurduğunuz iş başvuru formunun Kariyer.net tarafından Şirketimiz ile paylaşılması sonucunda tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.5. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kişisel Verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:5.1. Kanunlarda öngörülmesi5.2. İş Sözleşmesi imzalanması5.3. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması5.4. Veri sorumlusunun meşru menfaati6. Kişisel verilerinizin aktarılması, Kişisel verilerinizi aşağıdaki alıcı grupları ile Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtildiği şartlar altında ve şekilde aktarılabilecektir.Veri Aktarımı Yapılabilecek Gruplar Gruplara İlişkin Açıklama Veri Aktarımının Amacı Hukuki Sebep/sebeplerHissedarlar Veri sorumlusunun Şirket'inde hisselere (paylara) sahip olan gerçek veya tüzel kişilerdir. Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketleri başlıklı bölümünde her şirket türüne özgü hükümler başta olmak üzere Ticaret Kanunundan ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca doğan bilgi verme ve benzeri yükümlülüklerimiz kapsamında hissedarlarımıza veri aktarımı yapılacaktır. Kanunlarda açıkça öngörülmesi (TTK,TBK ve ilgili mevzuat)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Veri sorumlusundan bilgi ve belge talep etmeye ilgili mevzuatlarıyla yetkilendirilmiş bulunan ve ayrıca Veri Sorumlusunun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için aktarım yapması gerekli kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Veri Sorumlusu, ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere Yetkili kamu Kurum ve Kuruluşlarına veri aktarımı sağlayacaktır. Kanunlarda açıkça öngörülmesi (İYS, HMK,CMK ,İş Kanunu ve ilgili mevzuat)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıBir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasıTopluluk şirketleri Türk Ticaret kanunda yer alan tanımına göre ‘’Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte şirketler topluluğunu oluşturur.’’ Türk Ticaret Kanununda yer alan yükümlülüklerin ve Şirketler Topluluğu konu alan sözleşmelerde bulunan hükümlerin ifası amacıyla ve aynı zamanda adayların uygun Topluluk Şirketlerinde işe alınabilmek üzere değerlendirilmesi için veri aktarımı yapılacaktır. Kanunlarda açıkça öngörülmesi (TTK ve ilgili mevzuat hükümleri)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıİlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.İştirak ve Bağlı Ortaklıklar İştirak,Veri sorumlusunun başka bir şirketin sermayesinde ortaklığı söz konusu olması durumunda, sermayelerinde payları oldukları şirketlere denir. Şirket ortak olduğu şirketin %50’den fazla oy hakkına sahip ise ortak olunan şirket ile arasındaki ilişki bir bağlı ortaklık oluşturmakta eğer çoğunluk şirkette değil ise basit anlamda iştirak ilişkisi söz konusu olmaktadır. İştirak ve bağlı ortaklık ilişkisinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve aynı zamanda adayların uygun Topluluk Şirketlerinde işe alınabilmek üzere değerlendirilmesi için amacıyla veri aktarımı yapılacaktır. Kanunlarda açıkça öngörülmesi (TTK ve ilgili mevzuat hükümleri)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıİlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması7. Haklarınız - Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:7.1. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;7.2. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;7.3. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;7.4. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;7.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;7.6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;7.7. Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;7.8. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;7.9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.8. Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin fiziki adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.9. Yükümlülükleriniz Üçüncü bir kişinin kişisel verisini bize verdiğiniz takdirde söz konusu kişinin, Kanun kapsamında veri işlemeye rıza verme ve yapılan gizlilik bildirimlerini kabul etme konusunda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Özgeçmişinizde belirtilen önceki işyeri çalışanları ve referanslarınıza ilişkin iletişim bilgilerini açık rızaları ile alıp bize bildirdiğinizden emin değilseniz bu bilgileri özgeçmişinizden çıkartmalısınız.Bu metni onaylayarak Kişisel verilerinizin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması hakkında bilgilendirilmiş sayılmaktasınız.

Detaylı Bilgi

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları