Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Kocaeli(İzmit)

İş Yerinde

İş Yerinde

Bugün güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Üretim / İmalat

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  • En az lise mezunu, (Endüstri Meslek Lisesi Makine, Metal İşleri, Torna-Tesviye bölümlerinden mezun),
  • Ekip çalışmasına yatkın,
  • İzmit'te ikamet eden,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
  • Vardiyalı olarak çalışmış veya çalışmaya yatkın,

İŞ TANIMI

Fabrikada üretimin sorunsuz ve maksimum verimlilikle gerçekleşmesini sağlamak için Tel ve Halat üretiminde makine operatörlüğü yapmak.

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun)

Tel Örgü Makine Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tel Örgü Makine Operatörü İş İlanları
Hakkımızda

Çelik Halat ve Tel San. A.Ş. Sektöründe lider ve köklü bir kuruluş olan Çelik Halat ve Tel San. A.Ş., ülkemizin yüksek karbonlu çelik halat ve tel gereksinimini karşılamak amacıyla Devlet, Özel Sektör ve Milli Bankaların katılımıyla İzmit Uzunçiftlik mevkiinde 1962 yılında kurulmuş olup, 1968 yılında faaliyete geçmiştir. Kurulduğundan bu yana sürekli gelişerek büyüyen Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’de, üretilen halat ve teller yıllardır vinçlerde, inşaat sektöründe, petrol ve maden sanayiinde, yük gemileri, her türlü asansör, bisikletten uçağa çeşitli ulaşım araçları, tarımsal araçlar ve daha pekçok değişik alanda güvenle kullanılmaktadır. Hisselerinin büyük bir bölümünün, Doğan Grubu tarafından alınmasıyla birlikte Çelik Halat, yeni bir atılım dönemine girmiştir. Bugün, uluslararası standartlara uygun olarak üretilen ve büyük bir bölümü ihraç edilen Çelik Halat ürünleri, dünyanın sayılı endüstrileşmiş ülkeleri tarafından artan bir oranda tercih edilmektedir. Başlangıçta, yılda 4500 ton kapasite ile tek ve çok demetli halat, galvanizli tel ve yaylık tel ürünleri ile üretime başlamış, daha sonra gelişen pazar şartlarına uygun entegrasyon ile ürün yelpazesine öngerilmeli beton teli ve lastik telini en son olarak, öngerilmeli beton teli demedini ekleyip kapasitesini arttırmıştır. Ürün yelpazesi içinde özel ve önemli bir yeri olan ve firmamıza da ismini veren Çelik Halatlar yüksek kalitesi ve performansı ile sadece yurt içinde değil yurt dışında da yıllardır aranılan ve güvenilen bir marka olma özelliğini kazanmış bulunmaktadır. Bu güvenin bir sonucu olarak müşterilerimiz tarafından kolayca fark edilebilmesini sağlamak için tüm halatlarımızda bir demet kırmızı renkte üretilmekte, halatların firmamıza ait olduğunun ek güvencesi olarak halat içine tanıtıcı renkli şerit konulmakta, ayrıca tüm halatlarımıza onaylı Kalite Sertifikası verilmektedir. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. uzun yıllardır sahip olduğu ISO 9001:2000 Kalite Güvenirliği Belgesi yanında, dünya petrol endüstrisinin kuruluşu olan American Petroleum Institute tarafından da onaylanan ve API logosu kullanma izni de almıştır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİİşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Gazi Mah. Şehitler Cad. No:2 Kartepe-Kocaeli” adresinde yer alan Çelik Halat ve Tel Sanayii Anonim Şirketi (“Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Şirketimizde çalışmak için yapmış olduğunuz başvuru neticesinde toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; işe giriş sürecinin yürütülmesine dayalı sözleşmesel ilişkisi kapsamında iş başvurunuzun alınması, özgeçmişinizin incelenmesi ve görev tanımına uygunluğunuzun araştırılması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak iş ortaklarımıza, işe alım faaliyetini yürütmemizi sağlayan tedarikçilere, ilgili resmi kurumlara ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Şirketimiz iş süreçlerinin, çalışma saatlerinin ve özlük dosyasında yer alan belgelerin oluşturulması veya saklanması gibi yardımcı işler için aracı kurumlar ile işbirliği yapmaktadır. Kişisel verileriniz bu kurumlar ile görevlerini yerine getirebilmeleri için Kanun’a uygun olarak paylaşılabilecek olup, ilgili kurumların bu verileri başka herhangi bir faaliyet için kullanma hakları bulunmadığını belirtiriz.3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz işe alım süreçlerinin yürütülmesi kapsamında kısmen otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle internet ortamında internet sitemiz, iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan çeşitli internet siteleri vasıtasıyla veya fiziki ortamda, iş başvuru talebinizin veya ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla toplanmaktadır.Bu süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde iş ilişkisinin kurulması amacıyla işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Bununla birlikte, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve HaklarınızKanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizden ulaşabileceğiniz başvuru formunu doldurarak Şirket’in Gazi Mah. Şehitler Cad. No:2 Kartepe-Kocaeli adresine posta yoluyla veya kvkk@celikhalat.com.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Detaylı Bilgi

Tel Örgü Makine Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tel Örgü Makine Operatörü İş İlanları