Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Gebze)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Supply Management

Supply Management

Application Count

396 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

396 application

Department

Supply Management

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Qualifications

 • University degree from engineering (preferably from Industrial Engineering)
 • Work experience in manufacturing companies will be an asset 
 • SAP MM & PP module knowledge is an asset
 • MS Office Applications (especially advanced  Excel , Macro ) knowledge is necessary
 • Advanced level of written and spoken English is a must
 • Strong planning ,organization, problem analysis, decision making and communication skills.
 • Analytical and open minded, pro-active, team player
 • No military obligation for male candidates
 • Residence in Kocaeli  and  Anatolian side of Istanbul is preferred

 

Job Description

 • Ensure material  availibility in line with customer & production expectations
 • Optimize  production efficiany  and  inventory levels
 • Hardware orders plannnig , SAP aligment ,  order confirmaiton , po follow up , pomit of contact  for HW order inquiries.
 • Ensure data accuracy in Sap , stock corrections, zman movements.
 • PO  preparation ,  sending to vendor and follow up of confirmations.
 • Follow up vendor performances
 • Digging consumption failiures  & collobaration with Engineering for  right BOM calculations
 • Planning & reporting  the master production schedule according to the capacity constraints and line loading and customer order dating.
 • Participating in the inventory counting activities (during the year & year-end counting).
 • Being a member of local and regional projects.
 • KPI target support & follow up

Preferred Candidate

More than 2 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate), Doctorate(Student), Doctorate(Graduate)
Completed, Exempt
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Planlama Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Planlama Mühendisi Planlama Mühendisi Maaşları Planlama Mühendisi Nasıl Olunur? Planlama Mühendisi Nedir? Planlama Mühendisi İş İlanları
Corning Optik İletişim San. Ltd. Şti.

Manufacturing / Industrial Products / Telecommunications

Hakkımızda

                                                                                 CORNINGCorning is one of the world's leading innovators in materials science, with a 166-year track record of life-changing inventions. Corning applies its unparalleled expertise in glass science, ceramics science, and optical physics, along with its deep manufacturing and engineering capabilities, to develop category-defining products that transform industries and enhance people's lives. Corning succeeds through sustained investment in RD&E, a unique combination of material and process innovation, and deep, trust-based relationships with customers who are global leaders in their industries.Corning's capabilities are versatile and synergistic, which allows the company to evolve to meet changing market needs, while also helping our customers capture new opportunities in dynamic industries. Today, Corning's markets include optical communications, mobile consumer electronics, display technology, automotive, and life sciences vessels. Corning's industry-leading products include damage-resistant cover glass for mobile devices; precision glass for advanced displays; optical fiber, wireless technologies, and connectivity solutions for state-of-the-art communications networks; trusted products to accelerate drug discovery and delivery; and clean-air technologies for cars and trucks.                                                               CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS Since ushering in the telecommunications revolution with the invention of low-loss optical fiber in 1970, Corning has been continually innovating to increase the speed and capacity of optical networks, while reducing installation costs. Today, we are delivering solutions for growing segments like fiber to the home, wireless technology, and hyper-scale data centers Our Optical Communications segment has recently evolved from being a manufacturer of optical fiber and cable, hardware and equipment to being a comprehensive provider of industry-leading optical solutions across the broader communications industry. This segment is classified into two main product groupings – carrier network and enterprise network. The carrier network product group consists primarily of products and solutions for optical-based communications infrastructure for services such as video, data and voice communications. The enterprise network product group consists primarily of optical-based communication networks sold to businesses, governments and individuals for their own use.Optical Communications segment is Corning’s largest segment with 23,000 employees at more than 30 locations around the globe. 

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİGİRİŞ:I. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri, diğer hususların yanı sıra, gerçek kişilere ait kişisel verilerin veri sorumluları tarafından işlenmelerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.II. Bu çerçevede, ilgili kişilerin belirli kişisel verilerini işleyen ve bahsi geçen mevzuat doğrultusunda veri sorumlusu olan şirketlerin bu veri işleme faaliyetleri doğrultusunda ilgili kişilere belirli bildirimler yapma ve onları aydınlatma yükümlülükleri bulunmaktadır.III. Corning Optik İletişim Sanayi Limited Şirketi (“Corning Türkiye”), temel ticari faaliyetlerinden olan tüketici elektroniği, mobil emisyon kontrolü, telekomünikasyon ve yaşam bilimleri için yüksek teknolojili sistemleri olanaklı kılan temel bileşenleri üretim ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütürken birçok çalışanı istihdam etmekte ve bu istihdam faaliyeti için de çok sayıda iş başvurusu kabul etmektedir. Corning Türkiye bu belirtilen iş başvurularını yapan aday çalışanlara (“Çalışan Adayı”) ait belirli kişisel verileri işlemekte ve dolayısıyla ilgili mevzuat çerçevesinde veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır.IV. Anılan yükümlülük doğrultusunda işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) Çalışan Adaylarının aydınlatılması, bilgilendirilmesi ve mevzuat hükümlerinin açıklığa kavuşturulabilmesi için hazırlanmıştır.V. Bu Aydınlatma Metni çerçevesinde ve Kanun uyarınca, kişisel veri sizi bir gerçek kişi olarak tanımlayan veya tanımlayabilecek bilgi anlamına gelmektedir. Bu çerçevede, işbu Aydınlatma Metni, Corning Türkiye tarafından toplanan veya işlenen kişisel verilere, veri toplama ve işlemenin yasal dayanağına, amaçlarına, yöntemine ve bu verilerin Türkiye’de ve/veya yurtdışında yerleşik kişi ve şirketlere aktarılmalarına, bu aktarımın sebeplerine ve Çalışan Adaylarının Kanun kapsamındaki haklarına ilişkin bilgilendirme içermektedir.VI. Bu sebeple, bu Aydınlatma Metnini dikkatle okumanızı, her sayfasını paraflamanızı ve son sayfadaki ilgili bölümü imzalamanızı rica ederiz. Tüm sorularınız için her daim Corning Türkiye İnsan Kaynakları departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.1. Toplanan Kişisel VerilerCorning Türkiye aşağıda belirtilen ve işe başvuru süreci kapsamında sunulmuş olan tüm kişisel verileri toplamakta, işlemekte, bunları iki (2) sene saklamakta ve bu verileri kısmen ya da tamamen yurtiçinde ve yurtdışında bulunan belirli tüzel kişilere aktarmaktadır:• İsim, adres, eposta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri;• Eğitim bilgileri, iş tecrübeleri, ödül veya sertifikasyonlar gibi özgeçmişte ya da niyet mektubunda yer alan bilgiler veya Çalışan Adayı tarafından değerlendirmemiz üzere iletilen veriler;• Çalışma şekline ilişkin tercih, arzu edilen maaş, başka yerde görevlendirilmeye olan istek/kabul ve işe ilişkin diğer tercihler;• Çalışan Adayı tarafından Corning Türkiye'ye iş başvurusu çerçevesinde iletilen özgeçmişte yer alan diğer bilgiler (örneğin resim, doğum tarihi, medeni durum, cinsiyet);• Çalışan Adayı ile yapılan görüşmeler uyarınca Çalışan Adayı tarafından iletilen veriler;• Çalışan Adayının gönüllü olarak özgeçmişinde bulundurduğu resimden anlaşıldığı kadarıyla, Çalışan Adayının dini inançlarına ilişkin veri ve• Olması halinde referanslara ilişkin ad ve iletişim bilgileri. 2. Kişisel Verileri İşleme YöntemiYukarıda belirtilen kişisel veriler, veri sahibinden, tamamen otomatik olan yollarla yahut bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanır ve işlenir.3. Kişisel Verileri İşleme AmaçlarıBahsi geçen verilerin işlenme amaçları aşağıda açıklanmıştır:• İş başvurusunun değerlendirilmesi;• İlgili kanunlara uygun olduğu ölçüde sunulan verilerin doğruluğunun ve referans kontrolünün sağlanması;• Çalışan Adayı ile iletişime geçilerek, onlara uygun olabilecek şirketlerde istihdam olanakları sunulması; ve• Çalışan Adayının istihdam edilmesi halinde personel özlük dosyalarının hazırlanması ve iş ilişkisinin düzenlenmesi.4. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriBahsi geçen kişisel verilerin işlenmesinin Kanun temelindeki sebepleri şunlardır:• Veri işlemenin Corning Türkiye’nin meşru menfaatleri için zorunlu olması (Kanun md. 5(f));• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olduğu için, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (Kanun md. 5(c));• Rıza (Kanun md. 5/1).5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen, Türkiye'de veya yurtdışında yerleşik kişi ve kurumlara aktarılabilecektir:• Başvurunuzun değerlendirilmesinden sorumlu ve bu konuda yetkili kılınmış Corning Türkiye çalışanları, özellikle başvuru yaptığınız pozisyondan sorumlu müdürler, Corning Türkiye İnsan Kaynakları ve Bilişim Sistemleri departmanları;• Corning Türkiye’nin işe alım sürecinin yönetimi ile ilgili dışarıdan hizmet aldığı Türkiye'de mukim hizmet sağlayıcıları ve istihdam süreçlerinde Corning Türkiye'ye hizmet veren şirketler ve bunların belirli çalışanları;• İşe alım sürecinin değerlendirilmesi için gerekli olduğu ölçüde yurtdışında bulunan Corning grup şirketleri ve bu şirketlerin belirli çalışanları. Bu şirketlerin bir listesi Corning web sitesinde bulunmaktadır.6. Çalışan Adayının Haklarıİlgili kişi olarak mevzuat uyarınca aşağıda sıralanan talep ve haklara sahipsiniz:• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;• Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;• Kişisel verilerin düzeltilmesi, yok edilmesi veya silinmesi halinde, aktarıldığı üçüncü kişilere bu işlemlerin bildirilmesini isteme;• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.7. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler ve BeyanResmi Unvanı: Corning Optik İletişim Sanayi Limited Şirketi Adres: Gebze OSB, Tembelova Mevkii, Gençlik Cad. No:3003, 41400 Gebze, Türkiye Tel No.: 0262 673 70 00 E-posta: ondogane@corning.comYukarıda detaylı kurumsal bilgileri belirtilen Corning Optik İletişim Sanayi Limited Şirketi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak alacak ve işleyecektir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane.

Planlama Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Planlama Mühendisi Planlama Mühendisi Maaşları Planlama Mühendisi Nasıl Olunur? Planlama Mühendisi Nedir? Planlama Mühendisi İş İlanları