Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İstanbul(Asya)(Kadıköy)

İş Yerinde

İş Yerinde

3 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Satış

Satış

Başvuru Sayısı

418 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

418 başvuru

Departman

Satış

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

“Elektrikli otomobil dünyasına heyecan duyuyorum, daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya için yapabileceklerimin olduğunu düşünüyorum.” diyorsan bu rol tam sana göre. Kariyerinde ‘vites büyütmek’ istiyorsan seni bekliyoruz.

Dünya değişiyor. Elektrifikasyon ve yeni teknolojiler mobilite dünyasındaki bütün ezberleri bozuyor… 

Otomobil, motosiklet, deniz motorları ve yeni nesil mikro-mobilite ürünlerimiz, global markalarımızla bu dönüşümde kendi hikayemizi yazıyor, hızla büyüyor ve gelişiyoruz. 

Biz hiyerarşiye değil bilgi ve tecrübeye inanan, bardağın dolu tarafını görebilen, başarıdan beslenen, zordan çekinmeyen hatta zoru başarmaktan keyif alan, çok koşan ama eğlenmeyi de bilen, mütevaziliği ve samimiyeti düstur edinmiş bir ekibiz. 

Güvenilirlik ve samimiyet bizim en temel değerlerimizdir. Doğan Grubu olarak, aldığımız kurum kültürü ve bu bayrağı taşımanın sorumluluğuyla her sabah “Bu dükkân bizim” diyerek işe başlar, değer yaratmaya ve değer katmaya çok önem veririz. Her bir müşterimizin gülümsemesi için inisiyatif almaktan çekinmeyen, fırsat eşitliğine ve ortak akla inanan bir ekibiz!

Aranılan Nitelikler

  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
  • Otomotiv sektöründe özellikle bayi yönetimi ve satış konusunda en az 1-2 yıl deneyimli,
  • İyi derecede İngilizce bilen,
  • İnsan ilişkilerinde başarılı, sorumluluk sahibi ve sonuç odaklı,
  • MS Office (özellikle Excel ve Powerpoint) programlarına hâkim,
  • Seyahat engeli olmayan,

İşin Tanımı

  • Bayilerin performansları analiz etmek, takip etmek ve raporlamak,
  • Bayi hedefleri doğrultusunda gerekli iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek,
  • Satış ve satış kalite süreçleri ile ilgili operasyonlarda MG Türkiye ile bayiler arasındaki iletişimi sağlamak,
  • Müşteri odaklı, satış ve satış kalite süreçleri ile ilgili tüm faaliyetleri planlanmak ve uygulamak.

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Satış Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Uzmanı Satış Uzmanı Maaşları Satış Uzmanı Nasıl Olunur? Satış Uzmanı Nedir? Satış Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Doğan Trend Otomotiv, 2020 yılında Doğan Grubu’nun otomotiv ve mobilite alanındaki şirket ve markalarını tek çatı altında toplamak üzere kurulmuştur. Bünyesinde distribütörlüklerle birlikte perakende, kiralama ve mobilite markalarını pazarladığı e-ticaret platformlarını bulundurmaktadır. Otomobil, motosiklet ve deniz motorları üreticisi Suzuki, 90 yılı aşkın süredir İngiliz otomobilleri üreten MG, Vespa, Moto Guzzi, Aprilia ve Piaggio markalarından oluşan Piaggio grubu, dünyanın en büyük scooter üreticilerinden motosiklet devi Kymco, Avrupa’nın elektrikli motosiklet lideri İspanyol Silence, yenilikçi teknoloji ile fark yaratan tasarımları birleştiren Wallbox şarj sistemleri ve kişisel takip robotu Gita'nın temsilciliğini yapmaktadır. Perakende satış noktaları ve kiralama hizmetlerinin yanı sıra; suvmarket.com, scootermarket.com, vespastoreturkey.com ile markalarını müşterileriyle buluşturmaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİİşbu Aydınlatma Metni’nde kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş., Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. ve Otomobilite Motorlu Araçlar Ticaret ve Hizmetleri A.Ş. (“Veri Sorumluları”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Kişisel verileriniz iş başvuru süreçlerini yürütmek amacıyla Veri Sorumluları tarafından özgeçmişiniz, dijital formlarla, insan kaynakları süreçlerinde aracılık hizmeti veren firmalar (LinkedIn, Kariyer Net gibi) vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki SebepleriVeri Sorumluları ile çalışmak için yapmış olduğunuz başvuru neticesinde toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5/2 (c) maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebi kapsamında işe giriş sürecinin yürütülmesine dayalı sözleşmesel ilişkisi kapsamında iş başvurunuzun alınması, özgeçmişinizin incelenmesi, ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren hukuki yükümlülüklerimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı kanun, 6331 sayılı kanun ve iş güvenliği mevzuatı ile Veri Sorumlularının tabi olduğu düzenlemelerden doğmaktadır.3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak iş ortaklarımıza, işe alım faaliyetini yürütmemizi sağlayan tedarikçilere, grup şirketlerimize, vergi danışmanlarımıza, alt işverenlere, ilgili resmî kurumlara ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Veri Sorumluları iş süreçlerinin, çalışma saatlerinin ve özlük dosyasında yer alan belgelerin oluşturulması veya saklanması gibi yardımcı işler için aracı kurumlar ile iş birliği yapmaktadır. Kişisel verileriniz bu kurumlar ile görevlerini yerine getirebilmeleri için Kanun’a uygun olarak paylaşılabilecek olup, ilgili kurumların bu verileri başka herhangi bir faaliyet için kullanma hakları bulunmadığını belirtiriz.4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve HaklarınızKanun’un 11. maddesi uyarınca, Veri Sorumlularına başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlularının adresine posta yoluyla veya kvkk@dogantrend.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.Veri Sorumluları taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Veri Sorumluları talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.Verilerinizin Veri Sorumluları nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. 

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Satış Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Uzmanı Satış Uzmanı Maaşları Satış Uzmanı Nasıl Olunur? Satış Uzmanı Nedir? Satış Uzmanı İş İlanları