Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Liman Vinci & Rtg Vinci Bakım Teknisyeni(Mekanik)

DP WORLD YARIMCA LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş

Kocaeli

İş Yerinde

İş Yerinde

3 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Teknik

Teknik

Başvuru Sayısı

218 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

218 başvuru

Departman

Teknik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Tercihen Yüksek Okul ya da Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olan
 • Tercihen liman vinçleri ya da çeşitli endüstriyel tesislerdeki vinçlerin bakımı ve bileşenlerine konusunda deneyim sahibi
 • Teknik terminolojiye hakim
 • Hidrolik, mekanik çizim ve sistem projelerini okuyabilen
 • Hidrolik ve mekanik sistemlere müdahale konusunda tecrübeli
 • Yüksekte çalışmaya engeli olmayan
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip olan
 • Çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymanın önemine vakıf
 • Vardiyalı çalışma düzeninde çalışabilen ve gerekli durumlarda fazla mesai yapabilen;


İŞ TANIMI

 • Vinçlere, mekanik tesis ve ilgili ekipmanlarına zamanında, verimli ve mininimum maliyetle bakım ve onarım hizmetlerini gerçekleştirmek;
 • Vinçlerin maksimum düzeyde çalışır durumda olmasını sağlamak;
 • Raporlanan arızalar ve hatalara ilişkin bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek;
 • Zaman, maliyet ve kaynak israfınından korunmak için koruyucu ve öngörülü bakım faaliyetleri gerçekleştirmek;
 • Envanter ve stok seviyesini belirleyecek destekte bulunmak;
 • Ekipman performanslarını en düşük maliyetle iyileştirmeyi sağlayacak destekte bulunmak;
 • Ekipmanların teslimi ve devreye alınması süresince yüklenicilerin yönetilmesinde destekte bulunmak;
 • Şirket  standartlarına uygun olarak tüm planlı bakım faaliyetlerini zamanında gerçekleştirmek;
 • Tüm bakım ve onarım faaliyetleri hakkında doğru bir şekilde geri bildirimlerde bulunmak;
 • İşi DP World tarafından belirlenen politika ve yasal prosedürlere uygun olarak güvenli bir şekilde yürütmek;
 • Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratmak için atölyenin ve tüm ekipmanların düzen ve temizliğinden sorumlu olmak.

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Vinç Servis Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Vinç Servis Teknisyeni Vinç Servis Teknisyeni Maaşları Vinç Servis Teknisyeni Nasıl Olunur? Vinç Servis Teknisyeni Nedir? Vinç Servis Teknisyeni İş İlanları
Hakkımızda

DP World Yarımca konteyner terminali, 1.3 Milyon TEU* kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük konteyner terminallerinden biridir ve yatırımının tamamı DP World’ün özsermayesiyle gerçekleştirilmiştir. DP World Yarımca Liman İşletmeleri A.Ş., 54 ülkede 80 den fazla terminali işleten ve 56.000’i aşkın profesyonel çalışanıyla dünyanın dördüncü konteyner terminal operatörüdür. Düşük karbon emisyonunu ve tedarik zinciri verimliliğini hedefleyen çevre dostu teknolojilerle donatılan, Türkiye’nin liman sahası içerisinde ilk tır park alanına sahip, 550 Milyon Doların üzerindeki yatırım maliyetiyle DP World Yarımca Konteyner Terminali, merkezileşmiş bir faaliyet planlaması ile en son teknoloji terminal işletim, kapı otomasyon ve ekipman yönetim sistemlerini kullanmaktadır. DP World Yarımca Konteyner Terminali, hizmet kalitesini ve rekabet gücünü, bünyesindeki farklı kültürlerin yarattığı zenginlikten alan, alanında uzman, dinamik ve yenilikçi ekibiyle dünya standartlarında bir organizasyona sahiptir. *TEU: Konteyner terminolojisinde kullanılan ve 20 feet’lik (6,08 m’lik) konteynere karşılık gelen ölçü birimi (Konteyner gemilerinin ve limanlarının kapasiteleri TEU ile belirtilir.) ---- DP World Yarimca is one of the largest; container terminals of İzmit Gulf and Turkey with a capacity of 1.3 million TEU after completion of 2nd phase investment.* All of the investment was made with DP World equity capital. As a global brand, DP World operates more than 80 marine and inland terminals,including DP World Yarımca, in 54 countries and 56.000 employes. DP World Yarimca, the state-of-the-art terminal is equipped with super-post panamax quay cranes. Electrified Rubber Tyred Gantry Cranes (e-RTG) are being used for yard handling. We are implementing the very latest technology in terminal operations with gate automation and asset management systems being used for centralised activity planning and equipment control. The state-of-the-art terminal is focused to enhance the economy in the region and in Turkey through the supply chain efficiencies that it will create. (*) TEU: Twenty-foot equivalent unit;

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMADP World Yarımca Liman İşletmeleri A.Ş (“DP World”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Sizden iş başvurusu esnasında talep edilen bilgilerin dışında bize ilettiğiniz bilgi ve belgelere ilişkin KVKK ve sair mevzuat kapsamında herhangi bir sorumluluğumuz olmayacağını belirtmek isteriz.Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı Şirketimiz iş başvurunuzu şirketimizde size uygun olabileceğini düşündüğümüz açık pozisyonlar için sizinle iletişime geçilmesi, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, idari ve özlük işlerimizi planlayabilmek, şirket süreçlerimizin hukuka ve şirket politikalarımıza uygun yürütülebilmesi amacıyla iş başvuru formunda, özgeçmişinizde, ve bize sunduğunuz diğer belgelerdeki aşağıdaki kategorilerde gösterilen kişisel verilerinizin, pozisyon ile uygun ölçüde basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda kaydetmekte ve işlemekteyiz. • Kimlik Bilgisi• İletişim• Fiziksel Mekan Güvenliği• İşlem Güvenliği• Mesleki Deneyim• Görsel ve İşitsel Kayıtlar• Dernek Üyeliği (Sadece bize kendiniz tarafından iletmeniz durumunda işlenecektir.)• Vakıf Üyeliği (Sadece bize kendiniz tarafından iletmeniz durumunda işlenecektir.)• Sağlık Bilgileri• Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri• Diğer Bilgiler (Medeni durum, askerlik durumu, yabancı dil, sürücü belgeleri, , güvenlik testi sonuçları vb.)Bu kişisel verilerinizi kanundan doğan yükümlülüklerimizin ya da şirket politikalarımızı yerine getirmek, iç denetim, risk yönetimi ve raporlama yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; idari ve özlük işlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla paylaşmak isteriz. KVKK m. 5/2 uyarınca size ayrıca sunulacak onay metni ile onay vermeniz halinde kişisel verilerinizi söz konusu amaçlarla yurtdışında bulunan DP World grup şirketlerine aktaracağız.Yukarıdaki amaçların yanı sıra kişisel verileriniz, şirket süreçlerimizin verimliliğini sağlayarak, hukuka ve usulüne uygun yürütülmesi için hizmet ve danışmanlık aldığımız firmalar ile paylaşılabilecektir. Ayrıca, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizi resmi merciler ile gerekmesi halinde paylaşabiliyoruz. Ancak sağlık ile ilgili verileriniz, işe alımınız yapılmadığı sürece hiçbir şekilde herhangi bir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır. Bunun yanında yurtdışında bulunan grup şirketlerimizde açık pozisyonlar için uygunluğunuzu değerlendirmek için kişisel verilerinizi DP World şirketleri ile onayınıza binaen paylaşabiliriz.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.Kişisel verileriniz, başta İş Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda KVKK m. 5/2/a uyarınca işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlara aktarılabilmektedır. Bunun yanında kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Kişisel Verilerin Saklanma SüresiKişisel verileriniz, işe alım sürecinizin olumlu sonuçlanması halinde iş ilişkisinin devamı için saklanmaya devam edecektir. İşe alım sürecinizin olumsuz sonuçlanması halinde ise sizi daha sonraki bir zamanda çalışan adayı olarak değerlendirebilmemiz için 3 (üç) yıl süreyle saklanmaya devam edecektir. Her halükarda kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerinin sonunda KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.Kişisel Verilerin Güvenliği Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat BilgilerimizKVKK madde 11 uyarınca, DP World’a başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda bilgi edinme başvuru formuna Şirketimizin dpworld.com.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Kişisel Verilerinizle ilgili taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.Veri Sorumlusu:DP World Yarımca Liman İşletmeleri A.Ş.Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No: 168, 41780 Yarımca Körfez, Kocaeli – Türkiye

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane.

Vinç Servis Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Vinç Servis Teknisyeni Vinç Servis Teknisyeni Maaşları Vinç Servis Teknisyeni Nasıl Olunur? Vinç Servis Teknisyeni Nedir? Vinç Servis Teknisyeni İş İlanları