Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(İzmit)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

78 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

78 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Lise mezunu tercihen Meslek lisesi mezunu,

Askerliğini yapmış ,

Mesleki Yeterlilik Belgesi olan,

Metal sektöründe veya Çelik Servis Merkezlerinde çalışmış,

Körfez-Galva Metal (Arslanbey Organize sanayi Bölgesi ) servis güzergahında veya Arslanbey-Karatepe-Gölcük-Kullar -Galva Metal güzergahında ikamet eden,

00:00-08:00, 08:00-16:00, 16:00-00:00 Üç vardiya çalışabilecek, Dilme Operatörü alınacaktır.

 

Aday Kriterleri

Lise(Mezun)

Dilme Makinesi Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dilme Makinesi Operatörü Dilme Makinesi Operatörü Maaşları Dilme Makinesi Operatörü Nasıl Olunur? Dilme Makinesi Operatörü Nedir? Dilme Makinesi Operatörü İş İlanları
Hakkımızda

GALVA METAL SAN. VE TİC. A.Ş. Firmamız, demir çelik sektöründe uluslar arası pazarda faaliyet gösteren bir dış ticaret firmasıdır. Faaliyet alanımıza giren ürünler, galvanizli rulo, boyalı rulo, galvanizli boru, paslanmaz çelik ürünleri, kutu profil ve uzun hadde mamulleridir. Müşterilerimize, ürün temininin yanı sıra; gerek nakliye, gerek operasyonel olmak üzere her türlü hizmeti sunmaktayız.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİGALVA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”); kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması konusuna azami önem vermektedir. Bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde Şirketimiz, veri gizliliğinin ve güvenliğinin öneminin bilincinde olarak çalışma adaylarını (Veri Sahibi), işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileri hakkında bilgilendirmeyi hedeflemektedir.Şirketimiz, siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENİYOR?Kimlik Verisi Adı, soyadı, medeni durumu, uyruğu, doğum tarihiİletişim Verisi Telefon numarası, adres, e-posta adresiÖzel Nitelikli Kişisel Veri Engellilik durumu, Çalışan Aday’ının özgeçmişinde belirtmiş olabileceği özel nitelikli kişisel veriler (örn. dernek üyeliği, kan grubu vb.)Eğitim Verisi Eğitim durumu, okul bilgisi, özgeçmişi, sertifika bilgileriİş Deneyimi Verisi Çalışan Aday’ının özgeçmişinde belirttiği iş deneyimi verisiGörsel ve İşitsel Veri Fotoğraf, işyeri kapalı devre kamera (CCTV) kayıtları, video kayıtlarıDiğer Referans bilgileri, sürücü belgesi bilgileriKİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI GALVA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; Şubeler ve merkezde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, kayda alınması ve iyileştirilmesi, iş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübelerinin, eğitim durumunun, yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve kaydının yapılması, istihdam edilecek çalışan adayının görevlendirileceği ilgili departmanın iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti, çalışan adayları hakkında referans alınması, görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, ileride adayın uygun bir pozisyon için görüşmeye çağrılması, şirket içi güvenliğin sağlanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, faks, e mail, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.Kişisel verileri işleme amaçları Şirket politikalarımız ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir.Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi, korunması, imhası ve gizliliği konusunda detaylı bilgilere internet adresinden ulaşabileceğiniz “GALVA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmhası Politikası”nda da yer verilmiştir.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERBelirli durumlarda çalışan adaylarımızın bizimle paylaştığı belgeler/bilgiler özel nitelikli kişisel veri kapsamına girmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.Açık Rıza vermeniz durumunda işlenebilecek özel nitelikli kişisel verileriniz;o Varsa fotoğrafınızla yüklediğiniz özgeçmiş, o Ön yazıda belirtmiş olduğunuz sendika, o Dernek üyeliği,o Engellilik durumu, o Sağlık geçmişi gibi Özel nitelikli kişisel verileriniz başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla Şirket içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır ve departmanlar arasında, zaman zaman destek personel kapsamında tedarikçi firmalarla, referans gösterilen kişilerle paylaşılmaktadır ve yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve talep gelmesi halinde mahkemelerle paylaşılabilir.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HAKLARINIZKanun kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizin Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;• Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme veya yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,haklarınız bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Dilme Makinesi Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dilme Makinesi Operatörü Dilme Makinesi Operatörü Maaşları Dilme Makinesi Operatörü Nasıl Olunur? Dilme Makinesi Operatörü Nedir? Dilme Makinesi Operatörü İş İlanları