Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Manager candidate

Department

Finance

Finance

Application Count

124 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Manager candidate

Application Count

124 application

Department

Finance

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Hyundai Elevator, operating since 1984, in 65 countries, is one of the most powerful players in the global arena with its industry steering solutions, total production of over 100.00 units, and esteemed signature on many renowned projects. 

As Korea’s largest and one of the world’s most reputable holdings, Hyundai protects its brand value and credibility meticulously wherever it operates. We, as Hyundai Elevator Turkey, carry the honorable responsibility of introducing this widely-acclaimed brand to our country with great pride since early 2010. We follow the well-earned global success of Hyundai Elevator derived from hard work and excellent references with our constantly expanding market share, absolute customer satisfaction, and impeccable service quality. What makes us the first choice for many major and prestigious projects is the deep respect we have for our business as well as our genuine care for human life and environmental safety. 

The driving force that made us a major player in the global elevators and escalators industry is our care for people. We owe our innovative attitude, pioneering technologies, continuous success, and responsible approach to securely carry life to the personal values and merits of each member of the Hyundai Elevator family. Their deep faith in our corporate culture and strong dedication to our vision is what elevates us to the top. 

As Hyundai Elevator, we operate on the power of being a family. We move together, improve together.

We have an opportunity for an experienced and qualified Financial Reporting Executive to be considered for this role with the following qualifications: JOB DESCRIPTION

  • Managing the corporate financial reporting process, including preparation of quarterly consolidation package, financial reports, and notes in accordance with IFRS Standards,
  • Managing the group audit process (internal and external),
  • Coordinating and assisting international affiliates' accounting departments for the preparation of monthly financial statements i.e. balance sheet, P&L, cash flow statements,
  • Controlling equipment arrivals for monthly closing processes
  • Performing analytical review of financial statements,
  • Fully understand of LG (Letter of Guarantee) processes and leading with Finance department
  • Managing yearly company budget process
  • Managing SAP system developments so that financial reporting processes can be prepared more effectively
  • Ensuring effective communication with other departments/group companies (both domestic and foreign) for the collection of accurate and timely information to be used in financial reporting,
  • Following up on developments on IFRS such as IFRS 16 leasing issues

Preferred Candidate

More than 6 years of experience
Bachelor’s(Graduate)
Completed
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Finansal Raporlama Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finansal Raporlama Yönetmeni İş İlanları
Hakkımızda

Hyundai Elevator, operating since 1984, in 65 countries, is one of the most powerful players in the global arena with its industry steering solutions, total production over 100.00 units and esteemed signature on many renowned projects. As Korea’s largest and one of the world’s most reputable holdings, Hyundai protects its brand value and credibility meticulously wherever it operates. We, as Hyundai Elevator Turkey, carry the honorable responsibility of introducing this widely-acclaimed brand to our country with great pride since early 2010. We follow the well-earned global success of Hyundai Elevator derived from hard work and excellent references with our constantly expanding market share, absolute customer satisfaction and impeccable service quality. What makes us the first choice of many major and prestigious projects is the deep respect we have for our business as well as our genuine care for human life and environmental safety. The driving force that made us a major player in the global elevators and escalators industry is our care for people. We owe our innovative attitude, pioneering technologies, continuous success and responsible approach to securely carry life to the personal values and merits of each member of the Hyundai Elevator family. Their deep faith in our corporate culture and strong dedication to our vision is what elevates us to the top.

Hyundai Elevator, operating since 1984, in 65 countries, is one of the most powerful players in the global arena with its industry steering solutions, total production over 100.00 units and esteemed signature on many renowned projects. As Korea’s largest and one of the world’s most reputable holdings, Hyundai protects its brand value and credibility meticulously wherever it operates. We, as Hyundai Elevator Turkey, carry the honorable responsibility of introducing this widely-acclaimed brand to our country with great pride since early 2010. We follow the well-earned global success of Hyundai Elevator derived from hard work and excellent references with our constantly expanding market share, absolute customer satisfaction and impeccable service quality. What makes us the first choice of many major and prestigious projects is the deep respect we have for our business as well as our genuine care for human life and environmental safety. The driving force that made us a major player in the global elevators and escalators industry is our care for people. We owe our innovative attitude, pioneering technologies, continuous success and responsible approach to securely carry life to the personal values and merits of each member of the Hyundai Elevator family. Their deep faith in our corporate culture and strong dedication to our vision is what elevates us to the top.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

İŞE ALIM SÜREÇLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİHyundai Elevator Asansör ve Servis Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde Şirket ile ilişkili tüm şahısların gizliliğine ve kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve kişisel veri güvenliği konusunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda, işbu İşe Alım Süreçlerine Yönelik Aydınlatma Metni ile Şirket olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizleri Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek istiyoruz. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler Kişisel Veriler, Kanun’un 5. maddesi çerçevesinde Şirket tarafından işe alım süreçleri kapsamında ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerle, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket ile aday çalışan arasında iş ilişkisinin kurulması sebeplerine dayanarak aşağıda sayılan yöntemler/kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplanmaktadır.Kişisel Verilerinizin İşlenme AmaçlarıKişisel Verileriniz; (i) aday çalışan başvuru, seçim, yerleştirme ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi, (ii) iş ilişkisinin kurulması, pozisyon özelinde aday çalışan yeterliliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması, (iii) Şirket insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi, (iv) Şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve Şirket politika/prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, (v) Şirket iş birimleri tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ile Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, (vi) işe alım süreçlerine ilişkisin aday çalışan ile iletişim kurulması, (vii) Şirket tarafından kadrolama ihtiyaçlarının ve uygulamalarının analiz edilmesi (viii) işe alım süreci ve çalışan idaresinin etkili bir biçimde yönetilmesi (ix) sizin ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda savunma hakkını kullanabilmesi veya (x) resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amaçları dahilinde işlenebilmektedir.Kişisel Verilerinizin AktarımıKişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddeleri kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde (i) Şirketimizin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim)gibi alanlarda destek aldığı üçüncü kişilere, (ii) İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması amacıyla iş özelinde çalıştığımız iş ortakları, yükleniciler ve hizmet sağlayıcılara, (iii) Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, (iv) grup şirket insan kaynakları politikaların yürütülmesi amacıyla insan kaynakları faaliyetleri ve işe alım süreçlerinde destek aldığımız Grup Şirketlerimize ve (v) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.Kişisel Verilere Erişim ve Kanun Kapsamında HaklarınızKanun’un 11. maddesi uyarınca veri özneleri, • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahiptir. Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak Barbaros M. Begonya Sokak Nidakule A. Kuzey ST.A. Kapı.K:10 N:3/116 Ataşehir, İstanbul adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim, Bireysel Emeklilik.

Finansal Raporlama Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finansal Raporlama Yönetmeni İş İlanları