Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Nextinventor Software Engineer Trainee Program

Inventiv

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)

Remote

Remote

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

Inexperienced

Department

IT

IT

Application Count

401 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

Inexperienced

Application Count

401 application

Department

IT

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

At inventiv, we are passionate about financial technology in Turkey.  Our vision is to provide technology services in the most innovative, fastest, secure way with high-quality software techniques across the globe.  

Today, we help with over 20 years of experience, businesses who desire to create their own payment ecosystem, loyalty, and digital wallets, we bring those values without any hustle. so, they can focus on what they do best. And through our partnerships with providers such as Multinet | Up, Up Group, and GastroClub, more and more businesses are benefiting from our unique global financial products and cybersecurity services every day. 

inventiv invites highly motivated students who want to gain experience and vision in the Financial Technology business joining the Software Engineer Trainee Program.

inventiv offers a trainee program for the potentially future employees to experience being part of a leading Financial Technology Company.

We are currently looking for talented students with the below qualifications;

  •        4th year Computer Science/Computer & Software Engineering students
  •        At least able to work 3 days of week
  •        Basic knowledge of C# technology


Life at inventiv 

We remember to have fun while we are working, constantly learn from each other and know that ongoing and open communication opens every door. Would you like to join us? 

We believe that self-improvement is an essential part of us. We offer to access E-learning platforms which type of topic desire to learn. Also, you can participate in Agile Development educations/events periodically. We organize different kinds of events for self-improvement which are Medium Blog Day and Hackathons. 

We offer flexible working hours and remote working model due to pandemic.


*6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilerinizin işlenmesinden doğan haklarınız ve “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”mize inventiv web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Preferred Candidate

Bachelor’s(Student)

Stajyer pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Stajyer İş İlanları
Hakkımızda

At inventiv, we are passionate about financial technology in Turkey. Our vision is to provide technology services the most innovative, fastest, secure way with high quality software techniques across the globe. Today, we help with over 20 years experience, businesses who desire to create their own payment ecosystem, loyalty and digital wallets, We bring those value’s without any hustle. so they can focus on what they do best. And through our partnerships with providers such as Multinet | Up, Up Group and GastroClub, more and more businesses are benefiting from our unique global financial products and cyber security services every day. We’re headquartered in Turkey, and associated by Turkey’s leading financial technology group company Multinet | Up. Over 50 employees in Istanbul have decided to develop their careers with us. We’ve built a friendly, collaborative culture where we hire and develop people who share our desire to do work we can be proud of. We value learning and feedback, and support colleagues to develop in their role and more broadly in their career.

At inventiv, we are passionate about financial technology in Turkey. Our vision is to provide technology services the most innovative, fastest, secure way with high quality software techniques across the globe. Today, we help with over 20 years experience, businesses who desire to create their own payment ecosystem, loyalty and digital wallets, We bring those value’s without any hustle. so they can focus on what they do best. And through our partnerships with providers such as Multinet | Up, Up Group and GastroClub, more and more businesses are benefiting from our unique global financial products and cyber security services every day. We’re headquartered in Turkey, and associated by Turkey’s leading financial technology group company Multinet | Up. Over 50 employees in Istanbul have decided to develop their careers with us. We’ve built a friendly, collaborative culture where we hire and develop people who share our desire to do work we can be proud of. We value learning and feedback, and support colleagues to develop in their role and more broadly in their career.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI’NA YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİGENEL OLARAKMultinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. olarak (“Multinet” / “Şirket”) kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyeti göstermekte ve buna istinaden Multinet ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi ve özenli şekilde işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bundan bahisle, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Şirketimize bildirilen ve/veya Şirketimizce haricen temin edilen kişisel verileriniz, aşağıda izah edilen amaç ve tanımlı sınırlar çerçevesinde işlenebilecektir.Bizlerle, sizlere referans olan üçüncü kişiler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin bilgilerini paylaşmanız halinde bu kişilerin bilgilendirilmesinin ve kendilerinden açık rızalarının alınmasının sizlerin sorumluluğunuzda olduğunu önemle belirtmek ve hatırlatmak isteriz.1. VERİ SORUMLUSUKanun’un 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede Veri Sorumlusu, “Şirket” / “Multinet” olarak bulunmaktadır.2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ Kişisel verileriniz; aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanun’a uygun olarak toplanabilecek ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve aşağıda tanımlı amaçlar doğrultusunda edinilebilecektir;- Genel müdürlük, çağrı merkezi, internet sitesi aracılığıyla,- Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu aracılığıyla,- Çalışan Adayı’nın Şirket’e e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettikleri özgeçmişler ve talepler aracılığıyla,- İstihdam ve danışmanlık şirketleri aracılığıyla,- Kariyer.net, LinkedIn ve benzeri platformlar aracılığıyla,- Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,- Çalışan Adayı tarafından iletilen bilgileri teyit edebilmek maksadıyla yapılan kontroller ile Şirket tarafından yapılan araştırmalar sırasında,- Uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri aracılığıyla,- Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden Şirket adına işletilen hesaplar kanalı ile,- Mobil uygulamalar, kare kod ve benzeri vasıtalarla,- Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multimedya mesajları, bilgi formları da dahil ve sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile.3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARŞirketimiz İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması kapsamında, iş başvurusu esnasında Şirket’e sağlayacağınız kişisel verileriniz, aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları ve kişisel veri işlemenin hukuki sebepleri doğrultusunda;(i) Niteliğiniz, tecrübe ve ilginizin başvurulan pozisyona uygunluğunu değerlendirmek ve tarafınızca sağlanan bilgilerin doğruluğunun tespiti amaçlarıyla ve(ii) Şirket veri tabanlarımızda saklanması ve başvuru ve işe alım sürecinde tarafınız ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan açılacak herhangi bir pozisyon için sizle iletişime geçebilmemiz için işlenebilecektir.ÇALIŞAN ADAYI’NIN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ, İŞLEME AMAÇLARI & İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİAşağıda belirtilen kişisel veriler, Kanun’un 5.f.2.c Maddesi uyarınca, “Sözleşmenin kurulması için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak “başvurulan pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi” ve “iş sözleşmesinin kurulması ve yürütülmesi” amacıyla Şirketimiz tarafından işlenmektedir.o Kimlik Bilgileri (Adı-Soyadı, Cinsiyet, Uyruk, Medeni Durum)o İletişim Bilgileri (Ev Adresi, E-Posta Adresi, Telefon Numarası)o Mesleki Bilgiler (Eğitim Bilgileri, Geçmiş İş Tecrübeleri, Yabancı Dil Seviyesi, Sertifika ve Seminer Bilgileri)o Eğitim Değerlendirme Bilgileri (Kişilik Envanteri Test Bilgileri, Yabancı Dil Ölçme Test Bilgileri, Analitik Test Bilgileri)o Çalışan Adayı Tarafından Paylaşılan Diğer Kişisel Veriler (Dernek Üyelikleri, Hobiler, Askerlik Bilgileri)Yukarıda belirtilen kişisel verilerin Şirketimiz veri tabanında saklanabilmesi için Kanun’un 5.f.1 Maddesi gereği İlgili Kişi’nin “Açık Rızası” aranmaktadır.Aşağıda yer alan hallerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin işlenmesi için ise açık rızanız aranmayacaktır;- İlgili Kişi’nin (kişisel verisi işlenen gerçek kişi / Çalışan Adayı) temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu / Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması- İlgili Kişi’nin / Çalışan Adayı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,- Veri sorumlusu Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,- Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE / HANGİ AMAÇ İLE AKTARILABİLECEĞİİş başvuru süreçlerinde Şirket’e sağlayacağınız Tablo 1’de belirtilen kişisel verileriniz, Şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temini maksadıyla, iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla;- Kanun Madde 5/2/c bendinde yer alan “sözleşmenin kurulması için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak; yurtiçinde yerleşik Şirket iştiraklerine ve grup şirketlerine, Şirket’in hizmet aldığı yurtiçindeki insan kaynakları ve istihdam / işe alım danışmanlık firmalarına aktarılabilecektir.- Kanun Madde 5/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak; ileride Şirket bünyesinde açılacak Çalışan Adayı’na uygun bir pozisyon olması halinde sizinle iletişime geçebilmek amacıyla ve Şirket iştiraklarine ve grup şirketlerine aktarılabilecek ve veri tabanlarından saklanabilecektir.- “Hukuki bir yükümlülük bulunması” halinde idari ve resmi makamlara aktarılabilecektir.5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZİşlenen kişisel verilerinize ilişkin Kanun’un ilgili maddesi uyarınca;- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,- Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,- Yurt içinde ve/veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi halinde aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme,- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.6. VERİ GÜVENLİĞİKanun kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu Türkçe ve yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve Şirketimiz nezdinde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle web sitemizin “Bize Ulaşın” bölümünden iletebilir ya da başvuru formunu doldurarak;- Multinet’e şahsen başvuru yapabilir ve söz konusu formu Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. Süzer Plaza No:6 Şişli / İstanbul, Türkiye adresine (noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla) ıslak imzalı olarak gönderebilir veya- İlgili formu multinet.hukuk@hs02.kep.tr veyahut kvkk@multinet.com.tr elektronik posta adreslerine iletebilirsiniz.Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Şirketimizin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Kaza Sigortası, Bayram Yardımı.

Stajyer pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Stajyer İş İlanları