Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Bahçelievler)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Analiz / Araştırma

Analiz / Araştırma

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Analiz / Araştırma

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İlan Detayları

Katılım Öncesi Mali Yardım Araçları (IPA) ve Avrupa Birliği fonlu programlara yönelik projelerde belirli süreli hizmet sözleşmesi ile Uzman  düzeyinde personel alınacaktır.

Genel Nitelikler:

  • En az 4 yıllık üniversite mezunu,
  • Proje geliştirme ve uygulama alanında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip (tercihen IPA proje tecrübesi) 
  • Konuşma, anlama ve yazmada ileri seviye İngilizce bilgisine sahip,
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli,
  • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır.

İşin Tanımı:

  • Proje geliştirme çalışmaları kapsamında kurum ve kuruluşlar ile iletişim koordinasyonunu sağlamak,
  • Proje teknik raporlama çalışmalarını yürütmek, proje indikatörlerinin takibini yapmak,
  • Yerli ve yabancı uzmanlar ile yürütülen operasyonlarda iletişim yönetimine destek sağlamak.
  • Avrupa Birliği tarafından sunulan fonları takip etmek ve anlık bilgilendirmeleri sunmak,
  • Yeni IPA dönemi proje hazırlıkları kapsamında proje başvuru hazırlıklarında destekleyici faaliyetleri gerçekleştirmek. 

Aday Kriterleri

5 - 8 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Yapıldı, Muaf, Tecilli

Proje Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Uzmanı Proje Uzmanı Maaşları Proje Uzmanı Nasıl Olunur? Proje Uzmanı Nedir? Proje Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

İhracatçı birlikleri, özel sektör kuruluşları olup amaçları üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu genel amaca yönelik olarak Kanun ve Yönetmeliklerle tanımlanmış birçok fonksiyon ifa etmektedir. İTKİB'in hizmet ettiği sektörlerden birine veya birden fazlasına hizmet eden ve İzmir, Mersin, Bursa, Denizli, Gaziantep, Antalya illerinde yerleşik bölgesel başka ihracatçı birlikleri ve genel sekreterlikler de bulunmakta olup. Gerek üye sayısı, gerekse ihracat hacmi açısından İTKİB bünyesinde faaliyet gösteren dört birlik, kendi alanlarında Türkiye'nin en büyükleridir. İTKİB'in ana amacı iştigal sahası içerindeki sektörlerde Türkiye'nin ihracat potansiyelini arttırmak, ihracat performansını yükseltmek ve uluslararası ticari faaliyetlerinde üyelerine yardımcı olarak ikili ve çok taraflı ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

İhracatçı birlikleri, özel sektör kuruluşları olup amaçları üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu genel amaca yönelik olarak Kanun ve Yönetmeliklerle tanımlanmış birçok fonksiyon ifa etmektedir. İTKİB'in hizmet ettiği sektörlerden birine veya birden fazlasına hizmet eden ve İzmir, Mersin, Bursa, Denizli, Gaziantep, Antalya illerinde yerleşik bölgesel başka ihracatçı birlikleri ve genel sekreterlikler de bulunmakta olup. Gerek üye sayısı, gerekse ihracat hacmi açısından İTKİB bünyesinde faaliyet gösteren dört birlik, kendi alanlarında Türkiye'nin en büyükleridir. İTKİB'in ana amacı iştigal sahası içerindeki sektörlerde Türkiye'nin ihracat potansiyelini arttırmak, ihracat performansını yükseltmek ve uluslararası ticari faaliyetlerinde üyelerine yardımcı olarak ikili ve çok taraflı ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIÇALIŞAN / STAJYER ADAYI AYDINLATMA METNİİhracatçıları örgütlendirmek suretiyle ihracatı artırmak ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak konularında çalışmaları olan İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (“İTKİB”) sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir. Bu bilinçle, İTKİB bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm çalışanlarımıza ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler 6698 Sayılı KVK Kanunu uyarınca, “Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Cadde No: 3-/- Bahçelievler İstanbul” adresinde mukim İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Veri Sorumlusudur.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçlarıİhracatçıları örgütlendirmek suretiyle ihracatı artırmak ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak konularında çalışmaları olan İTKİB, gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kişisel verileriniz İTKİB tarafından;• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,• Gelişmiş işe alım faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak,• İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,• Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde tarafınızla tekrar iletişime geçmek,• İşyerindeki güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve işyerindeki çalışma ortamının bozulmasını önlemek,amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.3. Kişisel Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde işlenmekte, üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kağıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda saklanmaktadır.Bu kapsamda; CV’niz de yer alan bilgiler, banka hesap numarası, işe uygunluk durumunuz, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ret nedeni tipindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentlerine dayanarak işlenmektedir.5. Kişisel Verilerinizi Saklama Süremiz Madde 4 kapsamında topladığımızı beyan ettiğimiz kişisel verileriniz (CV bilgileri) 2 yıl süresince saklanmaktadırSaklama gerekçemiz, işe yerleştirme sürecimizin yürütülmesidir.6. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki HaklarıDilediğiniz zaman İTKİB’e başvurarak kişisel verilerinizin; İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir, Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir, Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir, Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir, Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak İTKİB’e iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.Başvurularınızı; 1. İTKİB Kurumsal internet sitesinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Cadde No: 3-/- Bahçelievler İstanbul” adresine iletilmesi,2. İTKİB Kurumsal internet sitesinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun itkib@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular İTKİB tarafından reddedilecektir. İTKİB’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır. İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Proje Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Uzmanı Proje Uzmanı Maaşları Proje Uzmanı Nasıl Olunur? Proje Uzmanı Nedir? Proje Uzmanı İş İlanları