Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İnsan Kaynakları Uzmanı

Kadir Has Üniversitesi

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Fatih)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Başvuru Sayısı

494 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

494 başvuru

Departman

İnsan Kaynakları

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Üniversitemiz, İnsan Kaynakları Direktörlüğü bünyesinde görev almak üzere aşağıdaki niteliklere sahip İnsan Kaynakları Uzmanı aramaktayız.


 • Üniversitelerin lisans ve/veya yüksek lisans bölümlerinden mezun,
 • İşe alım, performans yönetimi ve eğitim süreçlerinde en az 3 yıl deneyimli,
 • MS Office programlarını etkin kullanabilen, tercihen SAP HR bilgisine sahip,
 • Yazılı ve sözlü ileri derecede İngilizce bilgisine sahip,
 • İletişimi ve temsil yeteneği güçlü, takım çalışmasına yatkın,
 • Sunum ve raporlama becerileri gelişmiş
 • Çözüm odaklı, planlama ve organizasyon yönü kuvvetli,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.


İŞ TANIMI


 • İnsan Kaynakları süreçlerinin üniversite politikaları, değerleri ve yasal mevzuatları çerçevesinde yürütülmesi ve üniversitenin insan kaynakları stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanmasına destek olunması,
 • Üniversitenin stratejik hedef ve amaçları doğrultusunda organizasyonel gelişim faaliyetlerine yönelik insan kaynakları projelerinin/girişimlerinin geliştirilmesi,
 • Açık pozisyonlar özelinde aday araştırmalarının yapılması ve görüşmelerin gerçekleştirilerek tüm işe alım sürecinin (kişilik envanteri, yabancı dil sınavı, referans kontrolü ve iş teklifi) eksiksiz olarak yürütülmesi, 
 • Performans sistemi ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi ve sistemsel geliştirmelerin takip edilmesi,
 • İdari personele yönelik eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve eğitim süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerine dair güncel gelişmelerin takip edilmesi,
 • Bağlı bulunduğu yöneticisi ya da üst yönetim tarafından talep edilen raporların hazırlanması.Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

İnsan Kaynakları Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Uzmanı İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir? İnsan Kaynakları Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Kadir Has Üniversitesi

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Kadir Has Üniversitesi (Üniversite) tarafından işlenecektir. Kişisel Verilerinizin işlenmesi ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.Aydınlatma ve Açık Rıza Metinleri ile söz konusu Kanun uyarınca ilgililerin Üniversite tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir. Üniversite olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi, sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.Personel Adayı olarak iş başvurusu yaparken Üniversiteye iletmiş olduğunuz ve/veya İnsan Kaynakları Platformları vasıtası ile iletilen ve bu yolla temin edilen, KVKK hükümlerinin kişisel veri olarak belirlediği Ad, Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası, Uyruk, Din, Kan Grubu, Ana/ Baba Adı, Medeni Hal, Pasaport Numarası, Ebeveynlik Durumu, Ev Adresi, E-Posta Adresi, Acil Durum İletişim Numarası, Telefon Numarası, Adli Sicil Kaydı, Askerlik Durum Bilgisi, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi, Biyometrik Veriler, Ehliyet Bilgileri, Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna İlişkin Belge, Referans Bilgisi, İş Deneyimi Bilgisi, Eğitim Bilgisi (Transkript, Diploma, Yabancı Dil Bilgisi Vb.), Alınan Sertifikalara İlişkin Bilgi, Dernek ve Vakıf üyelikleri, İş Başvuru Formunda Belirtilen Diğer Ek Bilgiler, İşe Alım Sürecindeki Görüşmelerde Kaydedilen Bilgiler, Tavsiye Mektubunuza İlişkin Alınan Onaylar, Kişilik Envanteri Testlerinin Sonuçları, Vergi Beyannamesi, Sosyal Güvenlik Numarası, SGK’ya Sunulan Maaşınıza ilişkin verileri hukuka uygun olarak işlenmekte ve ancak Üniversite çalışma kriterlerine uygun olmanız ve istihdam gücünüze ihtiyaç duyulması ihtimaline binaen saklanmaktadır.İş başvurusu sırasında Üniversite nezdinde çalışma amacı ile kişisel verileriniz arasında yer alan özgeçmiş, kimlik fotokopileri, sağlık raporları, kişilik testleri, adli sicil kayıtları tarafınızca iletilmekte ya da daha önce verilerinizi paylaşmış olduğunuz başlıca İnsan Kaynakları Platformları vasıtası ile Üniversiteye aktarılmaktadır. Personel Adayları olarak sizlerin kişisel verileri, söz konusu bilgileri bize iletme amacınıza uygun olarak Üniversite nezdinde açık bulunan ya da ileride açılabilecek pozisyonlara istihdam sağlanması amacı çerçevesinde, kişisel hak ve özgürlüklerinize özen gösterilmek suretiyle elde edilmekte ve saklanmaktadır. Söz konusu veriler ilgili özgeçmişin Üniversiteye iletilmesini müteakip 10 yıl boyunca saklanacak, işlenecek daha sonrasında ise silinecektir. İş başvurunuz sebebi ile kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesi ve erişilmemesi için gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme alanı dışında kullanmaması amacıyla idari ve teknik tedbirler alınmıştır.Kişisel verilerinizin Üniversite tarafından işlenmesi ile ilgili olarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.Söz konusu hakları kullanabilmeniz için, Kişisel Veri Bilgi Talep Formu(https://khas.edu.tr/sites/khas.edu.tr/files/docs/2021-05/kvkk-basvuru-formu.pdf) doldurulması suretiyle;• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,• Noter vasıtasıyla,• Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Üniversite kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.Kişisel verilerinize ilişkin bilgi talepleriniz en kısa sürede ancak her halükârda en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak olup talep etmiş olduğunuz bilgiye ilişkin olarak cevabın 10 sayfadan az olması durumunda herhangi bir ücret talep edilmeyecek, 10 sayfayı aşması durumunda ise aşan sayfa başına 1 TL ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Detaylı Bilgi

İnsan Kaynakları Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Uzmanı İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir? İnsan Kaynakları Uzmanı İş İlanları