Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İstanbul(Avr.)(Avcılar)
27 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

AR-GE

AR-GE

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

AR-GE

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Kale Grubu Şirketleri’nin Kurucusu Sn. Dr. İbrahim Bodur tarafından 1973 yılında kurulan Kalekim A.Ş., seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları üretimiyle başladığı faaliyetlerine bugün, inşaat sektörünün her türlü yapı kimyasallarını üreterek devam etmektedir.

Kalekim üretim teknolojisine ve Ar-Ge faaliyetlerine yaptığı önemli yatırımlarla yüksek kalitede ürünler üretmektedir. Kazandığı tecrübelerle; sektöründe, teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarında büyük bir güç ve örnek şirket haline gelmiştir. Kalekim, gittiği coğrafya neresi olursa olsun; bulunduğu bölgedeki hammaddeler ile Avrupa Kalite Standartları’na uygun, aynı kalite ve performansta ürünleri bütün fabrikalarında üretebilme düzeyine ulaşmıştır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TSE ve Avrupa Standartları’nda üretilen Kalekim ürünleri, gerek üretim anında gerek uygulama ve sonrasında uzun yıllar kalitesini muhafaza eder. 

Kalekim’in ürün gamında; seramik yapıştırıcıları, derz dolguları, su ve ısı yalıtım malzemeleri, mastikler, köpükler, yüzey hazırlık malzemeleri, seramik temizlik ve bakım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları ve dekoratif boya / sıva ürünleri yer almaktadır. Kalekim’in yurtiçi ve yurtdışında İstanbul, Balıkesir(x2), Isparta, Mersin, Yozgat, Erzurum, Mardin ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da olmak üzere toplam 9 üretim tesisi bulunmaktadır.

ÜNİVERSİTE STAJYERİ

  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenci olan (3. ve 4. sınıf),
  • Minimum 20 iş günü zorunlu stajı olan,
  • Ar-Ge, Üretim, Kalite, İhracat bölümlerinde staj yapmak isteyen,
  • MS Office uygulamalarına hakim,
  • Öğrenmeye açık, kendini geliştirmeye istekli, iletişim yeteneği kuvvetli ve takım çalışmasına yatkın,
  • Tercihen İngilizce bilen,
  • 2023 dönemi için,

"Üniversite Stajyeri" arayışımız bulunmaktadır.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Öğrenci)

Laboratuvar Stajyeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Laboratuvar Stajyeri Laboratuvar Stajyeri Maaşları Laboratuvar Stajyeri Nasıl Olunur? Laboratuvar Stajyeri Nedir? Laboratuvar Stajyeri İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİİşbu Bilgilendirme Notu, KALEKİM KİMYEVİ MAD. SAN. TİC. A.Ş. (kısaca "ŞIRKET" veya “KALEKİM”) ile tarafınız arasında yürütülecek işe alım değerlendirme süreci çerçevesinde Şirket bünyesinde tutulan her türlü kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz, işlenen veri tipleri, bu verilerin işlenme amaçları, verilerin gerekli kurum ve kuruluşlarla paylaşımı/aktarımı, verilerin tutulduğu fiziki ya da elektronik ortamlar ve işbu verilerin ne şekilde korunduğuna yönelik açıklamalarımızı içermektedir.1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE İŞLENEN VERİ TİPLERİ KALEKİM tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ("Kanun") ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen usul ve yasaya tabi olarak, Şirketimiz ile aranızda yürütülecek olan işe alım değerlendirme süreci kapsamında kimlik bilgileriniz, telefon numaranız, ev adresiniz, fotoğrafınız, kurum içi raporlar, kişilik envanterleri, yetenek ve bilgi testleri, mali durum gösterir belge, disiplin soruşturmaları, sağlık raporları, maaş bilginiz, sigortalarınız, banka hesap bilgileriniz, çalışma saatleriniz, T.C. kimlik fotokopiniz, özgeçmiş bilginiz, tarafınıza sunulan menfaatler, yaş, cinsiyet, medeni durum ve her tür eğitim ve kalifikasyon edinmeye ilişkin belge/bilgi ve sayılanlarla sınırlı olmayan kişisel verilerinizin (“Kişisel Veri”) yanı sıra Kanun uyarınca zorunlu tutulan veya daha sonra işlenmesi gereken güncel verileriniz de işlenmektedir.Anılan veriler haricinde de Kalekim, Kanun kapsamında özel nitelikli veri (“Hassas Veri”) olarak tanımlanan; vatandaşlık, sağlık durumunuza ilişkin bilgi ve raporlar, engellilik durumunuz, adli sicil kayıt bilgileriniz, sağlık sigortası dâhil olmak üzere eş ve/veya çocuklar hakkında diğer bilgiler ve sendika ve dernek üyeliği gibi birtakım verilerinizi de diğer kişisel verileriniz ile birlikte aşağıda yer alan amaçlar çerçevesinde elektronik ve/veya yazılı olarak tarafımıza ilettiğiniz özgeçmiş, referans mektubu, beyanlarınız, elektronik istihdam platformları, istihdama aracılık eden kişiler ve sair vasıtalar ile toplanarak işlemektedir.2. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ• 4857 sayılı İş Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer birincil ve/veya ikincil mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dâhil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,• Sizinle imzalayacağımız iş sözleşmesi de dahil olmak üzere tüm hukuki işlemlerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,• İş güvenliği ve sağlığını sağlamak da dahil olmak üzere her türlü meşru amaçla işlemek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,• Yasal taleplerin oluşturulması, ileri sürülmesi ve savunulması,• Çalışanların profesyonel ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesi, işe alım süreçlerinin yönetimi ve değerlendirilmesi, Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve ücretlendirmenin planlanması, Çalışanlara tanınan menfaatlerin yönetilmesi,• Şirket kurallarına ve Kanunlara ilişkin ihlallerin ve ihlal şüphelerinin incelenmesi ve bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi ve bu kapsamda Şirket'in sağlamış olduğu donanım ve yazılım üzerinden ve/veya Şirket'le ilgili çalışmalar kapsamında yapılan iletişimin içeriğinin denetlenmesi,• İş sağlığı ve güvenliği,• İş başvurusunda bulunan kişilerin özgeçmişi, kariyeri, eğitim durumu, mesleki tecrübesi vb. özelliklerinin gözlemi ve istihdam politikalarımızın planlanması,İşbu metnin 1. maddesinde belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, 2. maddede belirtilen amaçlarla Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu güvenlik soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlar ve yargı mercileri, Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz, KALEKİM olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı şahıs ve/veya kuruluşlara yukarıdaki amaçlar dahilinde aktarılabilecektir.3. YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI Kanun’un 9. Madde de belirtildiği üzere Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespit ve ilan edilen yeterli korumaya sahip yabancı ülkelerde mukim kişi ve kuruluşlara eğer kişisel verinin aktarılacağı ülkede yeterli koruma tespit ve ilan edilmediyse bile yazılı olarak taahhüt edilen ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin alınabildiği durumlarda ve Kanun 4/2. Maddesi uyarınca açık rıza ile veya kanunun 5/2 ve 6/3 maddeleri kapsamında ise açık rıza olmaksızın yurtdışına aktarılabilecektir.4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ Şirket; a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü hukuki, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür Kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması önem taşımaktadır. Herhangi bir bilginin yanlış olması veya güncel olmaması halinde düzeltmek isterseniz İnsan Kaynakları Departmanı ile iletişime geçerek ya da aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden talepte bulunarak ilgili veriyi güncelleyebilirsiniz.5. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ KALEKİM tarafından verilerinizin işlendiği ve KALEKİM’ in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde Kanun’un 11. maddesi gereği “Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı NO: 188 Firuzköy / Avcılar / İstanbul ” adresine iadeli taahhütlü mektupla veya veya kkim-kvkk@kale.com.tr mail adresine, noter yolu ile veya bizzat şahsen kimlik ibrazı ile yazılı başvuruda bulunarak kişisel verilerinizin;• Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; • Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme; • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket'in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;• Şirket'ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;• Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili sorularınızı yazılı olarak yukarıda iletişim kanalı olarak belirtilen elektronik posta üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.6. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ Erişiminiz bulunan her kişisel verinin Kanun ve diğer yasal mevzuat ile uyumlu olarak işlendiğinden emin olmalısınız. Üçüncü bir kişinin kişisel verisini bize verdiğiniz takdirde (örneğin hakkınızda referans verecek kişinin iletişim bilgileri), söz konusu kişinin, Kanun kapsamında verisinin işlenmesine dair size açık rıza vermiş, gerekli aydınlatmanın kendisine yapılmış olduğunu ve yapılan gizlilik bildirimlerini peşinen kabul etmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

Detaylı Bilgi

Laboratuvar Stajyeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Laboratuvar Stajyeri Laboratuvar Stajyeri Maaşları Laboratuvar Stajyeri Nasıl Olunur? Laboratuvar Stajyeri Nedir? Laboratuvar Stajyeri İş İlanları