Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Resepsiyonist

KEFALUKA RESORT

İlan yayından kaldırılmıştır!
Muğla(Bodrum)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Dönemsel / Proje Bazlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Ön Büro

Ön Büro

Başvuru Sayısı

125 başvuru

Çalışma Şekli

Dönemsel / Proje Bazlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

125 başvuru

Departman

Ön Büro

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Bodrum Akyarlar’da faaliyet gösteren Ek-Can İnş. Ve Otom. San. Tic. Ltd. Şti.’ne bağlı “Kefaluka Resort Hotel” de görevlendirmek üzere  ''Resepsiyonist''pozisyonunda takım arkadaşı aramaktayız.

·        Üniversite mezunu ( Tercihen Turizm mezunu ) veya üniversite eğitimine devam eden,

·        Önbüro Departmanında min. 2 yıl Resepsiyon deneyimi sahibi,

·        Sedna programına hakim

·        MS office, Excel bilgisine sahip,

·        İyi derecede İngilizce bilgisine sahip,

·        Hizmet kalitesini her zaman ileri taşımayı hedefleyen,

·        Sorumluluk ve prensip sahibi, disiplinli Sonuç odaklı ve öngörülü,

·        İletişimi ve temsil gücü kuvvetli, güleryüzlü,

·        Misafir Memnuniyeti odaklı,

·        Planlama ve organizasyon becerileri güçlü,

·        İşbirliği ve ekip çalışmasına değer veren,

·        Analitik düşünce yeteneğine sahip, çözüm odaklı olan

·        Sektörel ve teknik donanıma sahip

·        Dış görünümüne önem veren

·        Ekip içerisinde çalışmayı seven, takım arkadaşları aramaktayız.

Aday Kriterleri

2 - 10 yıl arası
Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun)
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Resepsiyonist pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Resepsiyonist Resepsiyonist Maaşları Resepsiyonist Nasıl Olunur? Resepsiyonist Nedir? Resepsiyonist İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KARİYER.NET AYDINLATMA METNİ YÖNETİM MODÜLÜ PROTOKOLÜMADDE 1. TARAFLARBir taraftan E-5 Karayolu üzeri Yahya Kaptan Işıkları Karşısı Kullar - izmit-kocaeli adresinde mukim EK-CAN İNŞAAT VE OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (KEFALUKA RESORT) , (Kısaca Müşteri olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Saray Mah. Site Yolu Sok. Anel İş Merkezi No:5/ 7 -8 Kat:3 34768 Ümraniye/ İstanbul adresinde mukim Kariyer.Net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (Kısaca Kariyer.Net olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anla şmaya varmışlardır.Müşteri ile Kariyer.net ayr ı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.MADDE 2. TANIMLARAday;İşbu Ek Proktol kapsamında Müşteri’ nin,kişisel verilerini Kariyer.net Sistemleri üzerinden veri i şleme faaliyetleri gerçekleştirdiğiKariyer.net internet sitesi ve /veya Hrvenue.com internet sitesi üyesi ilgili ki şileri;Ana Sözleşme; Müşteri’ nin 05.03.2020 tarihinde Kariyer.net ile aras ında imzalanmış olan Kariyer.net Sistem Üyelik Sözle şmesi ve bununla ilintili ek sözleşmelerini;Aydınlatma Metni; Müşteri’nin veri işleme faaliyetleri konusunda bilgi verici nitelikte olan ve içeri ği Kanun’da düzenlenmiş olan ve sadece “Çalışan Adayı” ilgili kişi kategorisine dair veri i şleme koşullarını açıklayan Müşteri taraf ından hazırlanan metni;Kanun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu;Sistem; Müşteri’nin istihdam ihtiyacını karşılamak amacıyla ilan yayımlamak, Aday bilgilerine ulaşmak, adayın görsel ve işitsel verilerinin işlendiği online mülakat kurgularını gerçekleştirmek gibi Ana Sözleşme ve ek protokollerle sözleşme konusu hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptığı Kariyer.net360 ve/veya “firma.hrvenue.com” internet sitesinden eri ştiği sistemleri;Platform; Kariyer.net bünyesindeki veri i şleme faaliyetleri esnasında Kariyer.net taraf ından yapılan geliştirmelere bağlı olarak Aydınlatma Metni’nin ilgili kişilere iletileceği online veri erişim kanallarını;Modül; Müşteri’nin kendisine ait Çal ışan Adayı Aydınlatma Metni’ni yükleyebileceği yazılımı;Tebliğ; 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 say ılı Resmi Gazete’de yayımlanmş olan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i;Veri sorumlusu;İşbu Ek Protokol’e konu hizmet kapsamında, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen Müşteri’ yi;Hizmet sunan;İşbu Ek Protokol’ e konu hizmet kapsamında Müşteri’nin Kariyer.net Sistemleri üzerinden ki şisel verilerine eriştiği adaylarlasınırlı kalmak üzere Müşteri’nin aydınlatma yükümlülüğünü sözleşme koşullarında belirtilen kapsamla sınırlı kalacak biçimde yerine getirebileceği alanı sağlayan Kariyer.net’i;ifade eder.MADDE 3. KONUMüşteri, 05.03.2020 tarihli Ana Sözleşme’ye ve sözleşme süresince geçerli olacak diğer ek protokoller/sözle şmelere istinaden Kariyer.net üyesi Adayların kişisel verilerini, istihdam amaçlı işlemek üzere Kariyer.net Sistemleri üzerinden elde etmektedir. Bu kapsamda,Tebli ğ’in 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Müşteri’nin Veri Sorumlusu sıfatıyla ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü doğmaktadır. İşbu Ek Protokolün konusu, Müşteri’nin Kariyer.net Sistemleri üzerinde gerçekle ştirdiği veri işleme faaliyetleri ile edindiği Adaylara ait kişisel verilerle ilgili Kanun ve Tebliğ’e uygun olarak oluşturduğu aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin metinlerinin platformda yayınlanmasını sağlayacak modül kapsamında tarafların hak ve sorumluluklarının düzenlenmesidir.Herhangi bir tereddüte mahal vermemek ad ına, bu sözleşme kapsamı hiçbir koşulda Müşteri’nin aydınlatma yükümlülüğüne istinaden Açık Rıza almasını ve bunu gerektiren hallerde gerçekleştirilmesi gerekenişlemleri kapsamamaktadır.MADDE 4. UYGULAMA 4.1.Müşteri’ye, işbu Ek Protokol ile Ek Protokol’ün 3. Maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla Kariyer.net taraf ından Platform’da gerekli alan sağlanacaktır. Bu kapsamda, Kariyer.net 5651 sayılı Kanun uyarınca yer sağlayıcıdır. 4.2.Müşteri, Kariyer.net üzerinden ki şisel verilerini edindiği Adayları, kendi veri işleme faaliyetleri için bilgilendirmek ve Kanun ve ilgili mevzuata uygun olacak şekilde aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ni kendisi hazırlayacaktır. Aydınlatma Metni,kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptığı Sistem’ in içerisinde metin için tasarlanmış olan alana Müşteri taraf ından, veya müşterinin kayıt alt ına alınan sözlü veya yazılı olarak iletti ği talimatlarına istinaden Kariyer.net tarafından eklenecektir. Çalışan Adayı Aydınlatma Metni en fazla 32.000 (otuziki bin) karakter içeren ve Kariyer.net d ışında başka sitelere aktif yönlendirme ba ğlantıları bulunmayan, görsel ve işitsel veri içermeyen, salt bir metin olarak sisteme yüklenecektir. Müşteri, Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin içeriğinin Kanun ve ilgili mevzuata uygun olmasından bizzat Müşteri sorumludur ve bu hususta Kariyer.net ’in Müşteri’ye veya üçüncü kişilere veya kurumlara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Müşteri, bu hususta Kariyer.net ’ten herhangi bir talepte bulunamaz. 4.3.Kariyer.net, Müşteri taraf ından veya Müşteri’nin kayıt alt ına alınan sözlü veya yazılı olarak iletti ği talimatlarına istinaden Kariyernet taraf ından modül aracılığıyla Sistem’e eklenmiş olan Aydınlatma Metni’ni en geç 6 saat içerisinde, geliştirmenin devredeolduğu Platform’ larında devreye alacaktır. 4.4.Söz konusu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni, Platform ’da Müşteri’nin yayımladığı iş ilanının altında, ayrı bir bölmede, iş başvurusu öncesinde Adaylar taraf ından görüntülenebilecek halde yayımlanacaktır. 4.5.Müşteri ihtiyaç duyduğu takdirde, Kariyer.net Platform ’u üzerinden yayımlanan Aydınlatma Metni’ni Sistem üzerinde güncelleyebilecektir. Bu kapsamda, güncelleme devreye girdikten sonra Çal ışan Adayı Aydınlatma Metni’nin sadece güncellenen versiyonu devrede olacaktır. Yeni metnin devreye alınma süresi için Madde 4.4.’ de belirtilen haller saklı kalmak üzere, Müşterinin güncellediği yeni aydınlatma metni devreye girene kadar, güncellenmemi ş hali devrede kalacaktır. 4.6 İşbu Ek Protokol’ün kapsamı, Kariyer.net internet sitesi ve/veya Hrvenue.com internet sitesi üzerinde Müşteri taraf ından hazırlanan Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin yayımlanması için yer sağlanması ile sınırlı olup Kariyer.net i şbu sözleşme kapsamında ilgili Aydınlatma Metni hakkında verisi işlenen İlgili Kişiler tarafından bilgi edinilip edinilmediği, Müşteri’nin aydınlatma yükümlülüğünü yasal düzenlemelere uygun bir biçimde yerine getirip getirmedi ği ve sair hususlarda herhangi bir i şlem kaydı ve sair herhangi bir kayıt bilgisi aktarmamaktad ır. Müşteri, Kariyer.net ’ten bu kapsamda herhangi bir talebte bulunamaz. Aydınlatma Yükümlülüğü’nün Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirildi ğinin ispatına ilişkin tüm yükümlülük ve sorumluluk veri sorumlusu olan Müşteri’ye aittir. 4.7.Kariyer.net işbu hizmet kapsamında, Müşteri’nin ilanının yayımlandığı sayfada gerekli alanın sağlanmasından ve ilan yayın süresi boyunca, Müşteri taraf ından sisteme yüklenmiş ise Sistem’deki en güncel haliyle Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin geliştirmenin devrede olduğu Platformlarda adaylara gösterilmesinden sorumludur. Mü şteri, Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ve içeriği ile ilgili Kariyer.net’ in herhangi bir yetkisi, kontrolü ve sorumluluğunun bulunmadığını; ancak söz konusu metin ile ilgili üçüncü kişilerden veya adli veya idari mercilerden gelen talep veya şikayetlerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin Kariyer.net tarafından tek taraflı olarak alınabileceğini kabul ve beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda, ilgili adaylar ve/veya idari veya cezai yaptırım yetkisini haiz merciler taraf ından Müşteri’nin hazırladığı içerik ve veri işleme faaliyetleri konusunda Kariyer.net ’e iletilecek zarar, ziyan, tazminat dahil fakat bunlarla s ınırlı olmamak üzere her türlü talepten kesinle şmiş mahkeme kararına istinaden Müşteri kusuru oranında sorumlu olacak ve Kariyer.net ’ i adli veya idari merci kararları doğrultusunda tazmin edecektir. Yetkili merciilerce ispatlandığı taktirde, Müşterinin kusuru veya ihmali olmadan Kariyer.net ’in sistemlerinden kaynakland ığı tespit edilen aksaklıklar için bu madde geçerli olmayacaktır. 4.8. Müşteri’nin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin içeriğine istinaden, Kariyer.net’ e ilgili adaylardan herhangi bir talep iletilmesi halinde, Kariyer.net ilgili talebin niteli ğine göre, talebi en kısa süre içerisinde ancak her halükarda 5 (beş) iş günü içerisinde Müşteri’ye yazılı olarak bildirecektir. Bu kapsamda Kariyer.net, sadece adayın ve aday talebinin Müşteri’ye yönlendirilmesi ve talebin Müşteri’ye iletilmesinden sorumlu olup başkaca herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.MADDE 5. MÜŞTEREK HÜKÜMLER 5.1.İşbu Ek Protokol, Taraflar arasındaki 05.03.2020 imza tarihli “Kariyer.Net Sistem Üyelik Sözle şmesi”ne ek olarak ve onun ayrılmaz bir parçası olarak imza altına alınmıştır. 5.2.İşbu Ek Protokolde düzenlenmeyen herhangi bir hususta Sözle şme hükümleri Taraflar açısından aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir. 5.3.İşbu Ek Protokol 5 (beş) ana maddeden oluşmaktadır ve Taraflar Protokol için tam bir mutabakat sa ğlamışlardır.TARAFLARKARİYER.NET ELEKTRONİK YAYINCILIK VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.EK-CAN İNŞAAT VE OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (KEFALUKA RESORT)10.12.2020

Detaylı Bilgi

Resepsiyonist pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Resepsiyonist Resepsiyonist Maaşları Resepsiyonist Nasıl Olunur? Resepsiyonist Nedir? Resepsiyonist İş İlanları