Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Mekanik Tesisat Teknikeri

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC.A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Çekmeköy)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Bakım / Onarım

Bakım / Onarım

Başvuru Sayısı

119 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

119 başvuru

Departman

Bakım / Onarım

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Koçtaş, Koç Holding ile ev geliştirme perakendeciliği konusunda Avrupa'nın lider kuruluşu olan Kingfisher/B&Q ortaklığıdır. Dünya standartlarında perakendecilik uygulamalarıyla hızla büyüyen Koçtaş,Gebze ve Şekerpınar Depolarında görevlendirilmek üzere Mekanik Tesisat Teknikeri aramaktadır. 

  • Meslek Lisesi ya da Meslek Yüksek Okulların ilgili bölümlerinden mezun,
  • Bina/Depo'nun mekanik tesis yönetimi ve tesisat arıza, bakım ve onarım işlemlerini yürütebilecek,
  • Islak hacim arızalarına müdahale edebilecek,
  • Temel bilgisayar bilgileri olan,
  • İnsan ilişkilerinde kuvvetli, ekip çalışmasına uyumlu, çözüm odaklı çalışan

İŞ TANIMI

  • Ağırlıklı olarak mekanik tesisat işlerinde görev alacak (Islak hacim, temiz su, pis su, iklimlendirme tesisatı vs.) 

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)

Mekanik Tesisat Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mekanik Tesisat Uzmanı Mekanik Tesisat Uzmanı Maaşları Mekanik Tesisat Uzmanı Nasıl Olunur? Mekanik Tesisat Uzmanı Nedir? Mekanik Tesisat Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Özel olarak talep edilmediği sürece, bize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.• ırk, • etnik köken, • siyasi düşünce, • felsefi inanç, • din, mezhep veya diğer inançlar, • kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler • biyometrik ve genetik verilerKOÇTAŞ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİa) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceğiToplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) ve altında bulundukları kanuni veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenebilecektir.Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;• Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi.Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;• Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,• Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,• İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;• Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi,• Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi.Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak; • Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi amacıyla ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verilerinizin ve engellilik bilgileriniz dolayısıyla sağlık verilerinizin işlenmesi,• Şirketimiz tarafından Peoplise başvuru platformunun kullanılması ve Peoplise platformunun hizmet ve işlevlerinden adaylarımızın faydalandırılması amaçları ile [kimlik, eğitim, cv, iletişim, lokasyon, yakın bilgileri, referans bilgileri, ücret bilgisi] verilerinizin, platformun hizmet sağlayıcısı ELBA HR İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’nin (Peoplise) yurt dışındaki sunucularında barındırılması ve bu kapsamla sınırlı olarak yurt dışına aktarılması,• Şirketimiz tarafından Successfactors başvuru platformunun kullanılması ve Successfactors platformunun hizmet ve işlevlerinden adaylarımızın faydalandırılması amaçları ile [kimlik, eğitim, cv, iletişim, lokasyon, yakın bilgileri, referans bilgileri, ücret bilgisi] verilerinizin, platformun hizmet sağlayıcısı SAP Türkiye Yazılım Üretim Tic. A.Ş’nin (SAP) yurt dışındaki sunucularında barındırılması ve bu kapsamla sınırlı olarak yurt dışına aktarılması,c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiYukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatlerimiz kapsamında iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza (Örn: Değerlendirme uygulaması için : AS Ölçme Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.,T.A.G. ve Bilgisayar yazılım ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.) meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik hizmet sağlayıcılara, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, açık rızanıza dayalı olarak ELBA HR İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’ye ve SAP Türkiye Yazılım Üretim Tic. A.Ş’ (SAP)’ye, Değerlendirme uygulaması için AS Ölçme Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.-T.A.G. ve Bilgisayar yazılım ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Eğitim: Bell Eğitim A.Ş.-Hay Grup Danışmanlık A.Ş. ) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda e-posta, telefon, Şirketimiz tarafından kullanılmakta olan Peoplise, Successfactors platformu, kariyer portalları, Kariyer.net, LinkedIn, secretCV gibi kariyer siteleri vasıtasıyla veya fiziki ortamda gerçekleştirilecek olan mülakatlar üzerinden toplanmaktadır.Kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği” başlığı altında belirtilen veri işleme amaçları ve karşılık gelen kanuni veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.e) İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Koçtaş internet adresinden ulaşabileceğiniz “İlgili Kişi Başvuru Formu’nu” doldurarak şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KOÇTAŞ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİKoçtaş Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla işlenmesini kabul ediyor musunuz?EVET HAYIRŞirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi amacıyla ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verilerinizin işlenmesiŞirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi amacıyla engellilik bilgileriniz dolayısıyla sağlık verilerinizin işlenmesiŞirketimiz tarafından Peoplise ve Successfactors başvuru platformunun kullanılması ve Peoplise ve Successfactors platformunun hizmet ve işlevlerinden adaylarımızın faydalandırılması amaçları ile [kimlik, eğitim, cv, iletişim, lokasyon, yakın bilgileri, referans bilgileri, ücret bilgisi] verilerinizin, platformun hizmet sağlayıcısı ELBA HR İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’nin (Peoplise) ve SAP Türkiye Yazılım Üretim Tic. A.Ş’(SAP) yurt dışındaki sunucularında barındırılması ve bu kapsamla sınırlı olarak yurt dışına aktarılması Ad-Soyad:Tarih:İmza: REFERANS TAAHHÜDÜ• Referans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, ilgili kişilere ilişkin kişisel verilerin Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret Anonim Şirketi ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.Ad-Soyad :Tarih:İmza:

Detaylı Bilgi

Mekanik Tesisat Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mekanik Tesisat Uzmanı Mekanik Tesisat Uzmanı Maaşları Mekanik Tesisat Uzmanı Nasıl Olunur? Mekanik Tesisat Uzmanı Nedir? Mekanik Tesisat Uzmanı İş İlanları