Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Bornova)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

5 - 10 yıl arası

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

255 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

5 - 10 yıl arası

Başvuru Sayısı

255 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Üniversitelerin,  Endüstri Mühendisliği, Matematik, İstatistik, işletme mühendisliği , Maliye , işletme veya  Ekonometri bölümlerinden mezun,

 • SPK Mevzuatı, Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi ve Bütçe ve Raporlama konularında bilgi sahibi olmak,
 • Yürürlükteki Mali Mevzuat hakkında bilgi sahibi,
 • Üretim sektöründe bütçe ve maliyet muhasebesi alanında en az 5 yıl tecrübeli,
 • ERP programı kullanabilen, (Tercihen Netsis),
 • İleri düzeyde MS Excel, MS Access ve MS PowerPoint programlarını kullanabilen,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,  olmak.


İŞ TANIMI

 • Bütçe için standart maliyetleri ürün bazında hesaplamak ve raporlamak,
 • Bölümlerden gelen bütçe hedeflerini toplayıp şirket bütçesini hazırlamak,
 • Günlük ve ay kapanış öncesi stok ve üretim kayıtlarının kontrolünü yapmak, 
 • Fiili aylık maliyetleri hesaplayıp ay sonu kapanışlarını yapmak,
 • Aylık fiili ve standart maliyetler arasındaki sapmaları hesaplayıp ilgili birimlere raporlamak,
 • Üst yönetime sunulacak aylık faaliyet raporuna destek olacak Bütçe – Gerçekleşen karşılaştırmalı raporları yapmak.
 • Yeni ürün için maliyet ve fiyat çalışmalarını yapmak,
 • Giderleri düşürmek ve karlılığı arttırabilmek adına sorgulayıcı bir anlayışla rapor ve analizler oluşturarak üst yönetime sunmak,
 • Stok sayım ve kontrol çalışmalarını katılmak ve organize etmek,
 • Dış denetimlerde maliyet ve stoklarla ilgili belge ve raporları hazırlamak.
 • Muhasebe Müdürüne ve Üst yönetime talep edilen özel raporlamaları yapabilen.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

Bütçe ve Raporlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bütçe ve Raporlama Uzmanı Bütçe ve Raporlama Uzmanı Maaşları Bütçe ve Raporlama Uzmanı Nasıl Olunur? Bütçe ve Raporlama Uzmanı Nedir? Bütçe ve Raporlama Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş. (ORKİDE)

Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş. (ORKİDE)

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SAN A.ŞÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Küçükbay yağ ve deterjan A.Ş tarafından aşağıda açıklanan kapsamlarda işlenebilecektir.b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki SebepleriŞirketimiz gerek çalışma adayları gerekse çalışan personeller için;• 4857 sayılı İş Kanunu,• 5510 sayılı SSGSK Kanunu,• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,• 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,• 6698 Sayılı Kişisel Verileri Kanunu ve yönetmelikler gereği,• Çalışma Bakanlığı ve SGK Müfettişlerince yapılan denetimlerde,• Veri bankasında gerektiğinde iletişime geçmek üzere,• İstatistiksel Çalışmalar için,• Ayrıca mahkeme ve bilirkişi incelemelerinde sunmak üzere,• Yerel kolluk kuvvetleri ve Organize Sanayi Müdürlüğünce istenmesi durumunda sunmak üzere kişisel verilerinizi işlemek, saklamak ve gereği geldiğinde silmek üzere kayda almak durumundadır.Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:• Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,• Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülükleri kapsamında;- Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi,- Acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi, iş kazası vukuunda SGK ve kolluk kuvvetlerine yasal bildirimlerin yapılması,- İşe giriş muayenesinin yapılması, - İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi,- Şirket’in belirli tesislerinde güvenlik amacıyla parmak izinizin işlenmesi, retina ve yüz taramasının yapılması,- Tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması,- Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak.• Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini kapsamında;- Şirketimiz ile akdettiğiniz sözleşmede yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi,- Şirket ile iş ilişkinizin sona ermesi akabinde, tercihinize bağlı olarak dolduracağınız çıkış mülakat formları vasıtasıyla insan kaynakları süreçlerimizin iyileştirilmesi,- Yurt dışı görevlendirmelerinin yapılması,- Özlük dosyanızın oluşturulması,- Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması,- Maaş ödemelerinin yapılması,- Asgari geçim indiriminin tespiti,- İzin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması,- Hastalık raporlarının nedenlerinin toplanması,- Şirket içinde ve dışında temsil ile görevlendirilme kapsamında gerçekleştirilecek vekaletname ve imza sirküleri süreçlerinin yönetilmesi,- Sosyal aktivite süreçlerinin yürütülmesi kapsamında sağlık verilerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,- Etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim amacıyla fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,- Şirket etkinlikleri kapsamında, konuşmacı olarak yer almanız durumunda dernek ve vakıf üyeliği bilgilerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,- Şirket’in sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması;- Hayat sigortası ve sağlık sigortası operasyonlarının yürütülmesi, - Zorunlu bireysel emeklilik sigortası operasyonlarının yürütülmesi,- Kişiye özel avans ve kredi süreçlerinin yönetilmesi, - Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi- Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,- İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması,- Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi.• Şirketimizin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanmasının temini kapsamında;- Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi,- Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması,- Zimmet bilgilerinin temini,- Kartvizit basımının sağlanması,- Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması,- Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için şirket aracı kullanımının takip edilmesi, lokasyon bilgilerinin alınması,- Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması,- Banka ve diğer işlemlerin yapılabilmesi için imza sirkülerinin kullanılması,- Outlook’a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması,- Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması amacıyla işlenebilmektedir.- Ayrıca, Şirketimizin bulunduğu bina içlerinde kamera ile izleme gerçekleştirilmekte, idari bina ve işletme girişinde ayrıca yüz tanıma sistemi kullanılmaktadır. KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda, şirketimiz tarafından kullanılan yüz tanıma sistemi ve kamera ile izleme faaliyetine ilişkin olarak yüz tanıma sisteminin ve kamera ile izlemenin yapıldığı alanların girişlerine söz konusu faaliyetlere ilişkin bildirim yazısı asılmakta ve gereken bilgilendirme yapılmaktadır.- Yüz tanıma sistemi ile toplanan verilere ve güvenlik kamerası kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda şirket çalışanı erişebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan söz konusu kişiler imzaladıkları gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; internet adresinde yer alan Küçükbay yağ ve deterjan A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.c) İşlediğimiz VerilerKimlik Verisi Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, T.C. kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti.İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)Finansal Veri Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarıÖzel Nitelikli Kişisel Veri Sendikası, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek/vakıf üyelikleriEğitim Verisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslarGörsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları, biyometrik verilerÇalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri Aile ve Yakını Verisi Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, boyu, kilosu, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarasıÇalışma Verisi Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, holding sicil no, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, İzin Verisi İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefonDiğer Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, özel sandık adı, özel sandık giriş tarihi, özel sandık sicil no, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumu, binilen servis, binilen durak verileri, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, giriş-çıkış turnike kayıtları, çalışan günlük aktivite verilerid) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve SebepleriŞirketimizce kişisel verileriniz; iş başvuru formu doldurmanız, paylaşmış olduğunuz cv'ler, web sayfamızdan yapılan iş başvuruları, İK ve ÇSG birimimiz tarafından prosedürlerimizde tanımlı formları doldurmanız, işe alımda vermiş olduğunuz işbaşı evraklarınız, eğitimlerde doldurduğunuz formlar, AGİ Formlarınız, Günlük PDKS kayıtlarınız, mesai formları ve talep edilen bilgilendirmeler neticesinde dolu halde alınan İK Formları yolu ile toplanmaktadır.Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde ve iş sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve ticari faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle, işe giriş ve iş sözleşmesinin devamı sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (e) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.e) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; iş sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, üyesi olduğunuz işçi sendikalarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde internet adresimizde yer alan Küçükbay yağ ve deterjan A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.f) Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması YöntemiKişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK'nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK'nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir.g) Kişisel Verilerin Saklanma SüresiKişisel Verileriniz ilgili kanunlarda tanımlı olduğu süreler gözetilerek çalıştığınız sürece her daim, ayrılmanız halinde ise yine kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen süreler ile tarafımızca saklanılacaktır. Kişisel Verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin kanunlarda ve sair mevzuatta bir süre düzenlemesi bulunmuyorsa, kişisel veriler şirketimizin o kişisel veriyi işlediği zaman yürütülen faaliyet, kişisel veriyi işleme amacının gerçekleşmesine kadar süre ile işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.h) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet adresimizde yer alan Küçükbay yağ ve deterjan A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.ı) Kişisel Verilerin Durumu İçin Başvuru YöntemiKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Küçükbay yağ ve deterjan A.Ş Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Küçükbay talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kurumumuz bu kapsamdaki talepleri, yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN A.ŞÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ RIZA METNİŞirketimiz Küçükbay yağ ve deterjan A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve yukarıda yer alan Aydınlatma Metni’ni okuyup anladığımı ve bu belgelerde belirtildiği gibi kişisel verilerimin iş sözleşmeme konu hizmet ilişkisinin devamı ve aşağıda belirtilen diğer amaçlarla işlenmesini onayladığımız kabul, beyan ve taahhüt ederim.• Ferdi kaza sigortası operasyonlarının yürütülmesi amacıyla verilerinizin aktarılması,• Tespit edilen sağlık durumunuza göre, sizlere uygun pozisyonların sağlanmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,• Şirket’in belirli tesislerinde güvenlik amacıyla yüz tanıma ve biyometrik verilerinizin işlenmesi,• Kişisel Verilerinizin yurt dışına aktarılması ve bulut depolama hizmetlerinin kullanılarak saklanması.

Detaylı Bilgi

Bütçe ve Raporlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bütçe ve Raporlama Uzmanı Bütçe ve Raporlama Uzmanı Maaşları Bütçe ve Raporlama Uzmanı Nasıl Olunur? Bütçe ve Raporlama Uzmanı Nedir? Bütçe ve Raporlama Uzmanı İş İlanları