Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Mali İşler Müdürü

Kutay A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Muğla

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

244 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

244 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Renault ve Dacia markalarının bölge yetkili satıcısı olan Kutay Motorlu Araçlar AŞ.'nin Muğla merkez plazasında görevlendirmek üzere,"Mali İşler Müdürü"aranmaktadır.

GENEL NİTELİKLER 

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye ve benzeri Lisans Bölümlerinden mezun, 
 • Alanında en az 10 yıllık tecrübeli (bu sürenin minimum 5 yılında yöneticilik yapmış)
 • Finans-Muhasebe-Bütçe-Denetim-Mali işler biriminde tecrübe sahibi, 
 • Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, diğer mevzuatlar ile genel muhasebe mevzuat uygulamalarına hakim, 
 • Bilanço, gelir tablosu ve diğer Mali tabloları hazırlayabilecek, 
 • Maliyet ve Finansman konularında raporlama yapabilecek düzeyde ve denetim fonksiyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi, 
 • Bankalar ile gerçekleştirilen işlemlerin (günlük nakit işlemleri, kredi ve hazine v.b.) operasyonunu ve takibini yapmış, 
 • Aylık bütçe-gerçekleşen bütçe karşılaştırması yapılması, bütçe sapmalarının analizi ve raporlanması, gelir hesaplamalarının kontrolü konusunda uzman, 
 • Tüm yasal beyanları mevzuata paralel hazırlamanın yanında, ileri düzeyde finansal muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi bilgisini kullanarak şirketin strateji uygulamalarındaki performansını değerlendirmeye baz teşkil edecek raporları hazırlayacak, 
 • Yönetim ve iletişim becerisi yüksek, işletme içindeki diğer departmanlar ile uyum içinde çalışabilecek, sosyal ilişkilerinde kuvvetli, 
 • MS  Office programlarını iyi derecede kullanabilen.

İŞ TANIMI 

 • Dönem sonu işlemleri, 
 • KDV iade süreçleri 
 • E-Fatura, E-İhracat Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter beyan süreçleri, 
 • Tüm vergi beyannameleri (KDV1, KDV2, Muhtasar, Damga, Geçici, Kurumlar) ile TUİK bildirimlerinin yasalara uygun olarak hazırlanması  
 • Mali tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu) hazırlanması, yorumlanması ve gerektiğinde üst yönetime raporlaması, 
 • Aylık mizan kontrolünün yapılması. 
 • Nakit akışı planlarını kontrol etmek, 
 • Mali tabloları denetlemek ve gelecek planları oluşturmak, 
 • Kurum bütçesini oluşturmak ve denetlemek, 
 • Kurumun mevduat, taşınmaz ve diğer değerlerini kontrol etmek, 
 • Kurumun mali stratejisini belirlemek, 
 • Mali süreçlerin yasal mevzuata uygun olup olmadığını denetlemek, 
 • Finansal stratejilerin belirlenmesi, tüm finansal aktivitelerin (bütçeleme, raporlama, risk yönetimi, nakit akışı, vergi mevzuatı vb.) planlanması, organize edilmesi ve kontrol edilmesi 

Aday Kriterleri

En az 10 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
B sınıfı

Mali İşler Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mali İşler Müdürü Mali İşler Müdürü Maaşları Mali İşler Müdürü Nasıl Olunur? Mali İşler Müdürü Nedir? Mali İşler Müdürü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KUTAY MOTORLU ARAÇLAR TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİKİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİA. Veri Sorumlusu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Kutay Motorlu Araçlar Tur. Taş. İnş. Akary. San. ve Tic. A.Ş olarak veri sorumlusu sıfatıyla, siz ziyaretçilerimizin kişisel verilerini aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işleyebilmekteyiz.Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; Kutay Motorlu Araçlar Tur. Taş. İnş. Akary. San. ve Tic. A.Ş’ e ait internet adresinde yer alan “Kutay Motorlu Araçlar Turizm Taşımacılık İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Beyannamesi” nden ulaşabilirsiniz.B. Kişisel Verilerinizin İşlenme AmacıToplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; güvenlik amacıyla görüntü kayıt süreçlerinin, tesis içine girişlerde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi, araçlarınızın servis kabul ve onarım süreçlerinin tamamlanması, 2. el ve sıfır araç satış işlemlerinin tamamlanması, showroom ziyaret işlemlerinin yürütülmesi, İSG eğitimlerinin koordinasyonu ve iş kaza kayıtlarının tutulması, misafir internet kullanım kayıtları, iletişim formunun alınması gibi amaçlar ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükler ve sorumluluklar kapsamında işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.C. Kişisel Verilerinizin AktarılmasıAçıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Kutay Motorlu Araçlar Tur. Taş. İnş. Akary. San. ve Tic. A.Ş’ e ait internet adresinde yer alan Kutay Motorlu Araçlar Turizm Taşımacılık İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Beyannamesi” nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.D. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket tarafından kamera kayıt sistemi, ziyaretçi beyanları, eğitim katılım tutanakları, formlar, görgü tanıkları, ünite sorumluları, dilekçe, olay yeri bilgileri, yetkili kurumlar, ziyaretçi internet giriş ve kayıt sistemi ve farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.Belirtilen yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve bu metnin 2. ve 3. maddesinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecek ve aktarılabilecektir.E. Veri Sahibinin Hakları6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca bu metnin 6. maddesinde öngörülen usule göre Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;• İşlenip işlenmediğini öğrenme, • İşlenmişse bilgi talep etme,• İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan 5. ve 6. bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,• Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.F. Veri Sahibinin Haklarını KullanmasıKişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Kutay Motorlu Araçlar Turizm Taşımacılık İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi internet adresinde yer alan başvuru forumunu eksiksiz doldurarak;• İadeli taahhütlü mektupla, • Noter kanalıyla, • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayıp Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine göndererek iletebileceklerdir.İadeli taahhütlü mektup veya noter kanalı ile yapılan başvuruların “Salihpaşalar mah. Köyiçi sk. No: 229 Menteşe/ Muğla” adresine iletilmesi gerekmektedir.Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Detaylı Bilgi

Mali İşler Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mali İşler Müdürü Mali İşler Müdürü Maaşları Mali İşler Müdürü Nasıl Olunur? Mali İşler Müdürü Nedir? Mali İşler Müdürü İş İlanları