Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Grafiker (Tekstil Ar-Ge)

Lescon

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

AR-GE

AR-GE

Başvuru Sayısı

337 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

337 başvuru

Departman

AR-GE

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Sektördeki varlığı 1980’li yıllara dayanan, %100 yerli sermayeli Türkiye’nin ilk ve tek Aktif Spor Giyim markası olan LESCON, saygın bir dünya markası olma yolunda, gerek 600’den fazla bayi & toptan satış kanalımız, gerekse Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyette olan 60 konsept mağazamız ve yeni açılışları planlanan mağazalarımız ile daha ulaşılabilir olmayı planlamaktadır. 
 
Hedeflerimize ulaşma yolunda, emek ve katkılarıyla bize eşlik edecek İkitelli Merkez ofisimizde Tekstil Ar-Ge bölümünde çalışacak "GRAFİKER" alınacaktır.İŞ TANIMI

  • Baskı  ve nakış bilgisi olan,
  • Piyasadaki yenilikleri takip eden,
  • Koleksiyon aşamalarında tasarım bölümü ile koordineli çalışabilecek,
  • Belirlenen konseptler doğrultusunda araştırma-geliştirme yapıp, sunumlar hazırlayabilecek,
  • Adobe Illustrator & Corell draw, photoshop programlarını iyi derecede kullanabilen ,
  • Tercihen dijital baskı makinelerine hakim,
  • Benzer görevde en az 3 yıl deneyimli,
  • Bayan

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Grafiker pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Grafiker Grafiker Maaşları Grafiker Nasıl Olunur? Grafiker Nedir? Grafiker İş İlanları
Lescon

Tekstil / Ayakkabıcılık 1+

Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDAÇALIŞAN STAJYER ADAYI AYDINLATMA METNİERBAY PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Lescon” veya “Şirket”) olarak, çalışanlarımızın kişisel verilerinin güvenliğine önem vermekte ve korumaktayız. Bu nedenle, Şirket nezdinde tutulan kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve sizlere tanınan hakları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla siz değerli çalışan stajyer adaylarımızı aydınlatmak istiyoruz.1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden Kim Sorumludur?Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca “Veri Sorumlusu”; 0339025501000019 Mersis numaralı, şirket merkezi İkitelli Osb Mah. Hürriyet Bul. Deparko Sn. Sit. Deparko Sk.1 11 Başakşehir İstanbul adresinde bulunan Erbay Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi ‘dir.2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme AmaçlarıKişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.Kişisel verileriniz; Çalışan Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi, Çalışan Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirketimize iletilen referanslarla iletişime geçilmesi ve ilgili referans kontrollerinin yapılması amaçlarıyla KVKK’nun 5 (2) maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.Özel nitelikli kişisel verilere yönelik uyarımız bilgilendirmemiz dikkate alınmadan özgeçmişinizi iletmeniz halinde, söz konusu verileriniz, olumlu irade beyanını gösterir açık rızanız kapsamında tamamen otomatik sistemler vasıtasıyla elde edilmiş olacaktır. Bahse konu veriler, veri kayıt sistemlerimiz içerisinde tespit edilmesi akabinde talep ile bağlı olarak Lescon bünyesinde depolanmadan ilgili kısımlar karartma veya maskeleme yöntemiyle derhal imha edilecek veya özgeçmişiniz sistemlerimizden tamamen silinecektir.Şirket olarak, aşağıda yer alan amaçlarla -Şirketin ticari faaliyetlerine ve kanuni düzenlemelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte- kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir:Tarafınızdan iş görüşmesi sırasında veya online iş başvuru platformları aracılığıyla öncesinde sözlü, yazılı, ya da elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan ve dolaylı olarak verilen; sağlık bilgisi, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, üye olduğu dernek ve kuruluşların bilgisi kapsamındaki özel nitelikli kişisel veriler ve bunlar dışında Şirkete iletmiş sunmuş ulaştırmış ve veya beyan edilmiş olan; ad- soyadı, kimlik numarası, fotoğraf, doğum tarihi ve yeri, cinsiyet uyruk, medeni durum, askerlik durumu, eğitim ve katılım sağlanan kursların bilgisi, iletişim bilgileri, ikametgah adresi, yabancı dil ve bilgisayar kullanımı bilgisi, iş deneyimleri, sürücü ehliyeti, sigara kullanım durumu, mal varlığı bilgisi, hobileri, acil durumda aranılacak yakınının iletişim bilgisi, referans bilgisi, görüşme esnasında ve şirketinizde (bina ve tüm eklentilerinde) geçirmiş olunan süre zarfında alınan görüntü ve ses kayıtlarıdır.3. Kişisel Verileriniz SaklanmasıKişisel verileriniz, Kanunda öngörülen düzenlemeler doğrultusunda yukarıda yer verilen işlenme amaçları dikkate alınarak saklanmaktadır. KVKK ile diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Şirketimizin “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasında” belirlenen sürelerinin sona ermesi halinde resen veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.4. Kişisel Verilerin AktarılmasıŞirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK’nın 8. ve 9. Maddesi hükümlerine uygun olarak işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik tedbirlerini alarak yurt içinde aktarabilir. Buna göre, kişisel verileriniz ve özel nitelikteki kişisel verileriniz muvafakatiniz dâhilinde iş ve şirket ortaklarına ve gerekli ilgili birimler ile yasadan kaynaklı kamu kurum ve veya kuruluşlara aktarılabilir.5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimize bağlı iş birimleri, internet sitelerimiz, iş birliği ortaklarımız veya hizmet aldığımız gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla; KVKK’nun 5. Maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması halinde ve kanundan ve sözleşmeden doğan sorumlulukların eksiksiz ve tam olarak ifa etmek amacı ile toplanmakta ve yine ilgili Kanunun 5. Ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız KVKK’nun 11.maddesi uyarınca veri sahibi olarak;a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,f. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,g. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.KVKK’nun 13.maddesinin 1.fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, internet sitemizde bulunan bilgi talep formunun çıktısı alınarak; başvuru sahibinin şahsen başvurusu, Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla , başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta adresine yada şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden gönderilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmak ile birlikte şirketin Kişisel Verilerin Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.UYARI: Özel olarak talep edilmediği sürece, bize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilerinizin (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhebi veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet bilgisi, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık bilgisi, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvelik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler) ve paylaşılmasını istemediğiniz verilerinizin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.

Detaylı Bilgi

Grafiker pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Grafiker Grafiker Maaşları Grafiker Nasıl Olunur? Grafiker Nedir? Grafiker İş İlanları