Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

.Net Developer - Hybrid

Logo Yazılım San Ve Tic A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Gebze), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 2 years of experience

Department

Research and Development (R&...

Research and Development...

Application Count

487 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 2 years of experience

Application Count

487 application

Department

Research and Development (R&D)

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

 • Bachelor’s degree in Computer Science/Engineering or related fields,
 • Good at software architecture and architectural patterns,
 • Experienced in software development with C# OOP and Design Patterns according to SOLID principles,
 • Strong knowledge of RESTful & SOAP services and integrating with 3rd party services,
 • Experienced in .Net Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API,
 • Experienced in Angular, HTML5, CSS3, Javascript, Typescript, JQuery, Bootstrap,
 • Good understanding of web concepts like Ajax, JSON, XML, HTTP protocol,
 • Experience with Relational Databases Such As Posgresql, MsSql etc,
 • Experienced in source code management with Git,
 • Giving importance to teamwork, supporting the development of the team, following new technologies.


JOB DESCRIPTION;

 • You will be responsible for technical design and code development processes of software projects,
 • You will participate development of business processes and support improvement of continuity and quality standards,
 • You will implement design, development and maintenance of application, architectural structure and database to meet business needs,
 • You will  write scalable code for .NET applications,
 • You will  review and debug .NET applications,
 • You will  actively participate in team and business improvement change initiatives and projects.

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate)

Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Geliştirme Uzmanı Yazılım Geliştirme Uzmanı Maaşları Yazılım Geliştirme Uzmanı Nasıl Olunur? Yazılım Geliştirme Uzmanı Nedir? Yazılım Geliştirme Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım kuruluşu ve en değerli bilişim markası olan* Logo Yazılım, kurulduğu 1984 yılından bu yana sektörün öncü şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Logo Yazılım mikro işletmelerden kurumsal büyük işletmelere kadar farklı ölçeklerdeki şirketler için uygulama yazılımı çözümlerini pazara sunuyor. Ürün ve hizmetlerinde yenilikçilik ve yaratıcılığı artıran şirket, 4 farklı ülkede, 7 farklı noktada, 1.200’e yakın çalışanı, 800’ü aşkın iş ortağı ile bugüne kadar 200.000’in üzerinde firmanın büyüme yolculuğuna eşlik ederek sürdürülebilir başarının temellerini oluşturuyor.

Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım kuruluşu ve en değerli bilişim markası olan* Logo Yazılım, kurulduğu 1984 yılından bu yana sektörün öncü şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Logo Yazılım mikro işletmelerden kurumsal büyük işletmelere kadar farklı ölçeklerdeki şirketler için uygulama yazılımı çözümlerini pazara sunuyor. Ürün ve hizmetlerinde yenilikçilik ve yaratıcılığı artıran şirket, 4 farklı ülkede, 7 farklı noktada, 1.200’e yakın çalışanı, 800’ü aşkın iş ortağı ile bugüne kadar 200.000’in üzerinde firmanın büyüme yolculuğuna eşlik ederek sürdürülebilir başarının temellerini oluşturuyor.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİŞirketimiz ilanına yapacağınız iş başvurusu neticesinde, kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca; veri sorumlusu olarak Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Logo” veya “Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Logo web sitemizde yer alan Logo Grubu Şirketleri Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.Veri Sorumlusu: Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.Adres : Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad. No:609 Gebze/KocaeliMERSİS No : 0609012207400023 Ticaret Sicil No: 12750 Tel : +90 (262) 679 80 001. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlenebileceğiŞirketimize yapacağınız iş başvurusu kapsamında (i) özgeçmişinizde yer alan bilgiler, (ii) (varsa) dijital, yazılı veya sözlü yollardan iletebileceğimiz ek sorularımıza cevap vermeyi tercih ettiğiniz takdirde bu sorulara verdiğiniz cevaplar Şirketimize ulaşabilir. Fotoğrafınız, özgeçmişinizde yer alması durumunda engellilik durumunuz gibi başvurduğunuz pozisyon ile ilgili olabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere kişisel verileriniz Şirketimize açıklanmış, iletilmiş olabilir. Şu kadar ki, Şirketimiz, başvurduğunuz pozisyon ile ilgili bulunmayan; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, cinsel hayat, genetik veriler gibi özel nitelikli kişisel verilerinizi iletmenizi hiçbir şekilde ve kesinlikle beklememektedir.Şirketimize iletmeyi tercih ettiğiniz kişisel verileriniz; • Nitelik ve yetkinliklerinizin başvurduğunuz pozisyonun gereklilikleri çerçevesinde değerlendirilmesi,• Özgeçmişinizde yer alan bilgilerin değerlendirilmesi ve teyidi için eğitim kurumları, geçmiş işverenler ve referanslar gibi özgeçmişinizde belirttiğiniz kurum ve kişilerle görüşmeler yürütülmesi, bilgi alışverişinde bulunulması, araştırma yapılması,• Yaptığınız iş başvurusuna yönelik; tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri aracılığıyla irtibata geçilmesi, iş görüşmesi yapılabilmesi için fiziki veya dijital ortamda toplantılar organize edilmesi ve görüşmelerin yürütülmesi,• Başvurduğunuz pozisyon için, ücret, yan haklar, menfaatler ve ulaşım süreçlerinin planlanması,• Başvurduğunuz pozisyonda değerlendirilmeniz mümkün olmadığı takdirde; (i) başvurunuzun halihazırda mevcut ve yetkinliklerinize uygun bir diğer pozisyon için değerlendirilmesi (ii) özgeçmişinizin, ileride yetkinliklerinize uygun bir pozisyon açıldığında tarafınızla yeniden değerlendirilmesi için 2 (iki) yıl süreyle kayıtlara alınması, (iii) Logo Grup Şirketlerinde yetkinliklerinize uygun farklı bir açık pozisyon bulunması halinde, başvurunuzun ilgili Grup Şirket’e iletilerek, değerlendirilmesi ,• Şirketimizin işe alım süreçlerinin yürütülmesi,• Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,• Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,• Başvuru, bildirim, soru ve/veya taleplere cevap verilmesi, cevap sürecinde gerekli iç araştırmaların yapılması, başvuru kayıtlarının tutulmasıamaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği İş başvurunuz kapsamında Şirketimize iletilen kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, gerekli olan durumlarda açık rızanız doğrultusunda; Grup Şirketlere, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi/kurumlara Kanun’un 8. maddesine uygun olarak aktarılabilecektir.3. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel Verileriniz; bizzat tarafınızdan iş başvurusu yapılması, özgeçmişinizin iletilmesi, (varsa) dijital, yazılı, sözlü kanallar üzerinden sorduğumuz ek sorularımızın tarafınızdan cevaplanması üzerine; Politikamızın, Kanun’un ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.4. Veri Sahibinin HaklarıKanun’un 11. maddesi uyarınca, Veri Sahibi olarak Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;• Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,hakkınız bulunmaktadır.Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, web sitemizden erişebileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurabilir, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz.Yazılı başvurularda, Türkçe doldurduğunuz ıslak imzalı formu, şirketimizin “Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad. No:609 Gebze/Kocaeli” adresine noter aracılığıyla gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz.Yukarıda belirtilen diğer yollarla (elektronik olarak) yapılacak başvurularda, formu Türkçe olarak doldurup, aşağıda belirtilen adreslerimize gönderebilirsiniz:Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren noter onaylı vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.Başvurunuz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötüniyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.

Detaylı Bilgi

Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Geliştirme Uzmanı Yazılım Geliştirme Uzmanı Maaşları Yazılım Geliştirme Uzmanı Nasıl Olunur? Yazılım Geliştirme Uzmanı Nedir? Yazılım Geliştirme Uzmanı İş İlanları