Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Şirket Şoförü

MLS HOLDİNG

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Tuzla)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 6 yıl arası

Departman

İdari İşler

İdari İşler

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 6 yıl arası

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

İdari İşler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

HOLDİNG BÜNYESİNDE GÖREVLENDİRMEK ÜZERE ŞİRKET ŞOFÖRÜ ARAYIŞIMIZ BULUNMAKTADIR.

Genel Nitelikler

•             Güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgili

•             Araçların teknik özelliklerine vakıf, rutin bakım ve muayenelerini takip edebilecek

•             İşini seven, güvenilir, dürüst sorumluluk sahibi

•             Kişisel bakımına özen gösteren ve iletişim becerisi iyi olan

•             Güvenilir, sorumluluk sahibi, dikkatli ve dakik olabilen

•             İstanbul içi güzergah bilgisi iyi olan, Navigasyonu iyi kullanabilen

•             Üst segment, lüks araç kullanmış

 

Aranan Nitelikler

•             En az 5 yıl şoförlük tecrübesi olan,

•             En az lise mezunu,

•             SRC ve psikoteknik belgelerine sahip olan,

•             Seyahat engeli olmayan,

•             Diksiyonu düzgün, prezantabl,

•             İşverenin saatlerine uygun, esnek çalışma saatlerinde çalışacak,

•             İstanbul Anadolu Yakasında ikamet eden (Üsküdar, Ataşehir ,Ümraniye ,Çekmeköy)

•             Bağlı bulunduğu yöneticinin talepleri doğrultusunda görev yapacak.

•             Askerlik ile ilişiği olmayan adayların başvurmasını rica ederiz.Aday Kriterleri

Lise(Mezun)

Şoför / Sürücü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Şoför / Sürücü Şoför / Sürücü Maaşları Şoför / Sürücü Nasıl Olunur? Şoför / Sürücü Nedir? Şoför / Sürücü İş İlanları
Hakkımızda

MLS HOLDİNG

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

MLS HOLDİNG A.Ş. ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİBu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MLS Holding A.Ş. ve grup firmaları OMF Yardımcı Malzemeler A.Ş., Portunus AES Yedek Parça ve Servis A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.1. Veri Sorumlusunun Kimliği6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak MLS Holding A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Telefon Numarası : +90 216 571 90 00 E-Posta Adresi : Web sitemizde iletişim bilgilerimiz yer almaktadır. Adres : Aydınlı-KOSB Analitik Cd. No: 48 Tuzla 34956 İstanbul / Türkiye2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçlarıİşlemeye konu Kişisel Verileriniz;İnsan Kaynakları Birimi tarafından;Çalışan Başvuru Süreci kapsamında:Ad/Soyad, Doğum Yeri/Tarihi, Telefon Numarası, Adres Bilgisi, Mezuniyet Durum Bilgisi, Değerlendirme Sonucu Bilgileri, Özgeçmiş Bilgileri, Hizmet Belgesi Bilgileri, Çalıştığı Kurum, Görevi, Unvanı, Askerlik Durumu, İşe Başlama Tarihi, Sertifika Bilgileri, İkametgâh Adresi, Cep/Ev Telefon Numarası, E-Posta, Askerlik Durum Bilgisi (Yaptı/Tecilli/Muaf), Özgeçmiş Bilgileri, Çalıştığı Kurum Bilgisi, Görevi, Unvanı, Çalıştığı Kurum, Görevi, Unvanı, İşe Başlama Tarihi, Öğrenim Durum Bilgisi gibi veriler çalışan adayından istenebilmektedir.Yukarda belirtilen ve MLS Holding A.Ş. ve grup firmaları OMF Yardımcı Malzemeler A.Ş., Portunus AES Yedek Parça ve Servis A.Ş. iş başvurularının değerlendirilmesi kapsamında toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen,“a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.KVK Kanunu’nun 5/1. Maddesinde öngörülen; “Açık rızasının alınması”,KVK Kanunu’nun 5/2. Maddesinde öngörülen;f) “ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayalı olarak,İşe alım ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,Adayın niteliğinin, tecrübesinin ve açık pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi,Görüşme sonunda iştihamın gerçekleşmesi halinde iş sözleşmesinin akdedilmesi,Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, adayın açık rıza vermesi halinde ileride adayın uygun bir pozisyon için görüşmeye çağrılması,İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerinin karşılanması,İşe alım ilkelerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,Personel adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iç ve dış iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,Mülakat süreçlerinin organizasyonu ve değerlendirme yapılması,Başvurunun değerlendirilmesi ve başvuru sonucunun bildirilmesi,MLS Holding A.Ş. ve grup firmaları OMF Yardımcı Malzemeler A.Ş., Portunus AES Yedek Parça ve Servis A.Ş. olarak kişisel verilerinizi, çalışan adayı- işveren adayı hukuki ilişkisi içerisinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması sebebiyle aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz;• Yeni personel istihdam edilmesi, • MLS Holding A.Ş. ve grup firmaları OMF Yardımcı Malzemeler A.Ş., Portunus AES Yedek Parça ve Servis A.Ş. ‘nin iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,• Personel adaylarının incelenmesi ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,• Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişiler ile tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi,• Aday olunan pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi,• Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması,• Şirket merkezinin bulunduğu lokasyonlarda giriş çıkışın temin edilmesi• Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,• İletişimin sağlanması,• Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesiAmaçlarıyla işlenmektedir.3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde; yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu, çalışan adaylarının Şirket’e e-posta, kargo, faks, internet sitesi kanalları, referans veya benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri ile istihdam veya danışmanlık şirketleri vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. Ayrıca Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen öz geçmişler, iş başvuru formları Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.Ayrıca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, MLS Holding A.Ş. ve grup firmaları OMF Yardımcı Malzemeler A.Ş., Portunus AES Yedek Parça ve Servis A.Ş.’ nin hizmetlerini geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği kişisel verileriniz toplanmaktadır.Kişisel verilerin saklanma yöntemi; Kişisel verileriniz MLS Holding A.Ş. ve grup firmaları OMF Yardımcı Malzemeler A.Ş., Portunus AES Yedek Parça ve Servis A.Ş. tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile MLS Holding A.Ş. ve grup firmaları OMF Yardımcı Malzemeler A.Ş., Portunus AES Yedek Parça ve Servis A.Ş. veri akışlarından çıkarılacaktır.4. Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel verileriniz; güvenliğiniz ve şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar, MLS Holding A.Ş. ve grup firmaları OMF Yardımcı Malzemeler A.Ş., Portunus AES Yedek Parça ve Servis A.Ş. nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler ve temsilcilerimize ile paylaşılabilir.

Detaylı Bilgi

Şoför / Sürücü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Şoför / Sürücü Şoför / Sürücü Maaşları Şoför / Sürücü Nasıl Olunur? Şoför / Sürücü Nedir? Şoför / Sürücü İş İlanları