Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı

MNT Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Şişli)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Bilgi Teknolojileri / IT

Başvuru Sayısı

282 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

282 başvuru

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Bozlu Holding’in önde gelen şirketlerinden biri olan MNT Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş., 30 yılı aşkın süredir hastanelerin ihtiyaçlarına en uygun ekipman, sağlık personeli ve radyofarmasötik temini sağlayarak nükleer tıp ve radyasyon onkolojisi bölümlerine işletmecilik çözümleri sunmaktadır.

Yenilikleri sürekli takip ederek sadece Türkiye’deki kamu ve özel sektör sağlık kurum ve kuruluşlarına hizmet sunmakla kalmayan MNT Sağlık, Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya’da da çeşitli projelerle globalleşme yolunda önemli adımlar atmaktadır.

Bu yolda bizimle yürüyecek enerjik ve yenilikçi ekip arkadaşımızı arıyoruz.


Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun,
 • Bilgi teknolojileri uygulamalarına yönelik en az 2 yıllık deneyim sahibi,
 • Office 365 kurulumu ve yönetimi hakkında deneyimli,
 • Windows Client ve Sunucu işletim sistemlerinin kurulum, yönetim, yedekleme ve yedekten dönme süreçleri konularına hâkim,
 • Sanallaştırma platformları hakkında bilgi sahibi,
 • Network mimarileri ve network cihazlarının (switch, wi-fi, router, firewall vb.) konfigürasyonları hakkında bilgili,
 • Sistem, network, kullanıcı desteği alanlarında deneyimli,
 • Tercihen İngilizce bilen,
 • İletişimi kuvvetli, takipçi ve sonuç odaklı.

İş Tanımı

 • Son kullanıcı problemlerine birinci dereceden destek sunarak çözüm sağlamak,
 • Kurum içerisinde kullanılan yazıcı, tarayıcı vs. ofis cihazlarına destek sunmak,
 • Bilgi İşlem varlıklarının kurulum, taşıma, bakım ve onarım, log yönetimi, veri güvenliği, yedekleme ve yedekten dönme süreçlerini yürütmek,
 • Veri koruma stratejileri belirleyerek uygun back-up yöntemlerini uygulamak,
 • Kurumun bilgi güvenliğini sağlayarak, siber saldırı ve virüs tehditlerine karşı önlemlerin uygulanmasına yardımcı olmak,
 • Kurum bünyesinde kullanılan donanım ve yazılımların envanter listelerini güncel tutmak,
 • Tüm iş süreçlerindeki uygulanan yöntemleri dokümante ederek, bağlı bulunduğu yöneticisine raporlamalar yapmak.

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı Maaşları Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur? Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı Nedir? Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı İş İlanları
MNT Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş

Holding / Şirketler Grubu / Sağlık Hizmetleri

Hakkımızda

MNT, 30 yılı aşkın tecrübesi ile ekipman, sağlık personeli ve radyofarmasötik sağlayarak Nükleer Tıp Bölümü ve Radyasyon Onkolojisi Bölümü işletmeciliği çözümleri sunmaktadır.

MNT, 30 yılı aşkın tecrübesi ile ekipman, sağlık personeli ve radyofarmasötik sağlayarak Nükleer Tıp Bölümü ve Radyasyon Onkolojisi Bölümü işletmeciliği çözümleri sunmaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Bozlu Holding A.Ş ve/veya bünyesinde bulunan şirketlerine yapmış olduğunuz iş başvurusu nedeniyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hakkında bilgilendirme maksadıyla bu bilgilendirme formu hazırlanmıştır.Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.Şirket, iş başvurusu nedeniyle vermiş olduğunuz kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla, başvurunuzun değerlendirme sürecindeki işlemleri gerçekleştirmek maksadıyla işleyebilir ve bu verileri aynı amaç doğrultusunda diğer üçüncü kişilere aktarabilir.Şirket’in işlemlere başlayabilmesi için kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, saklanması, kullanılması ve aynı amaçlara yönelik olarak yurtiçindeki üçüncü kişilere aktarılması hususunda rıza beyanınıza ihtiyacı bulunmaktadır.Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre haklarınız aşağıdaki belirtilmiştir.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11:“Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) 7. maddede Öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.”Yapmış olduğunuz iş başvurusu neticesinde, başvurunuza olumlu bir cevap verilemediği halleri de kapsayacak şekilde, gelecekte uygun bir pozisyon açılması durumunda sizi bilgilendirebilmek amacıyla (ve bu amaçla sınırlı olmak üzere) başvurunuzu ve kişisel verilerinizi kayıtlarımızda, yaptığımız işin ve aradığımızın pozisyonun özellikleri itibariyle değerlendirme süreçlerinin uzun zaman alması nedeniyle, 2(iki) yıl süre ile muhafaza edeceğimizi ve bu kapsamda söz konusu süre zarfında ilgili bilgileri Şirketimiz dâhilinde ilgili departmanlar ile paylaşabileceğimizi bilgilerinize sunarız.”

Detaylı Bilgi

Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı Maaşları Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur? Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı Nedir? Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı İş İlanları