Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Zorunlu Yaz Dönemi Stajyeri

MOBİTEK Bilişim Hizmetleri

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Kadıköy)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Dönemsel / Proje Bazlı

Pozisyon Seviyesi

Stajyer

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Bilgi Teknolojileri / IT

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Dönemsel / Proje Bazlı

Pozisyon Seviyesi

Stajyer

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Şirketimiz bünyesinde  SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) ve Yazılım Geliştirme  departmanlarında yaz dönemi zorunlu staj görevini yerine getirecek stajyer arayışımız bulunmaktadır. 

* Yaz döneminde her gün ofiste bire bir uygulamalı ve dijital eğitimlerle stajyerlerimiz desteklenecektir. 

ARANAN NİTELİKLER

  • Yazılım Geliştirme departmanı için; Bilgisayar Mühendisliği bölümü 3.veya son sınıfta okuyan ve mutlaka ASP .NET CORE teknolojileri üzerine bilgi sahibi olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir.
  • SEO departmanı için ise Yönetim Bilişim Sistemleri veya İstatistik bölümlerinde okuyan öğrenciler değerlendirmeye alınacaktır.


  • Google ve internet teknolojileri konusunda bilgili,
  • MS Office programlarının kullanımına hakim,
  • Analitik ve stratejik düşünme yeteneğine sahip,
  • Araştırmacı, meraklı ve soru sormaktan çekinmeyen, 
  • Gelişime açık, takım çalışması içerisinde ben de varım diyen


Stajyer adayların başvurularını heyecanla bekliyoruz. 


Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Öğrenci)

Yazılım Stajyeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Stajyeri Yazılım Stajyeri Maaşları Yazılım Stajyeri Nasıl Olunur? Yazılım Stajyeri Nedir? Yazılım Stajyeri İş İlanları
MOBİTEK Bilişim Hizmetleri

Pazarlama Danışmanlığı / Reklamcılık 1+

Hakkımızda

Mobitek, 2003’den bu yana dijital pazarlama alanında hizmet veren, sektördeki yenilikleri ve yeni teknolojileri yakından takip eden, yerel sermaye ile kurulmuş Türkiye’nin en eski performans odaklı dijital pazarlama ve medya planlama ajanslarından biridir. Mobitek, kurulduğu günden bu yana Türkiye’de ve dünyada dijital pazarlamanın, e-ticaretin ve buna bağlı ekosistemin büyüyüp gelişmesi, üreticilerin, markaların ve sektör çalışanlarının doğru bir biçimde bilinçlendirilmesi yönünde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

MOBİ-TEK MODERN BİLGİSAYAR İLET. HİZ. LTD. ŞTİ.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir:Mobi-tek’in mevcutta sahip olduğu veya sonradan sahip olacağı sistemler ve kayıtlar vasıtasıyla isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki SebepleriTarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,• Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,• Şirketimizin kullanımda olan lokasyonunun fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,• İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,• İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,• Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,• Şirketimizin iletişim numarasının aranması veya internet sayfasının kullanılması ve/veya• Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma YöntemiŞirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.Kişisel Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;• Mobi-tek şirketine,• Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,• Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,• Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,• Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektirKVKK’nın 11. Maddesi Gereği HaklarınızŞirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,2. İşlenmişse bilgi talep etme,3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir, iletisim@mobitek.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim, Yemekhane.

Yazılım Stajyeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Stajyeri Yazılım Stajyeri Maaşları Yazılım Stajyeri Nasıl Olunur? Yazılım Stajyeri Nedir? Yazılım Stajyeri İş İlanları