Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Buca)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

262 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

262 başvuru

Departman

Kalite

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 •  Üniversitelerin Tekstil, Kimya veya Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun, Tekstil Mühendisleri için tercihen Terbiye opsiyonu mezunu·       
 • Tercihen "Örme" kumaş üretimi ve/veya konfeksiyonu konusunda deneyimli
 •  Analitik düşünebilen, araştırma ve geliştirme yeteneği güçlü,  yaratıcı düşünebilen, sonuç odaklı
 • MS Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen
 • ERP programı deneyimi olan (Tercihen Nebim)
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Kalite Güvence Sistem süreçlerini AQL normlarında geliştirip, uygulayabilecek,

 İŞ TANIMI

 • Müşteri standartlarına uygun test prosedürlerinin uygulanması, değerlendirilip onaylanması ve uygunsuzluk durumlarının yönetilmesi,
 • Uygunsuzlukların ilgili departmanlarla ve tedarikçi ile koordine edilerek çözümlenmesi
 • Yeni tedarikçiler için geliştirme aşamasında kalite anlaşmasının yapılması ve uyumsuzluk durumları için aksiyon planlanması,
 • Periyodik olarak tedarikçi analizlerinin yapılıp geribildirim ve iyileştirme planı görüşmelerinin organize edilmesi


Aday Kriterleri

3 - 20 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)
B sınıfı

Kalite Güvence Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Güvence Mühendisi Kalite Güvence Mühendisi Maaşları Kalite Güvence Mühendisi Nasıl Olunur? Kalite Güvence Mühendisi Nedir? Kalite Güvence Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Narkonteks Tekstil A.Ş. güçlü üretimi, bilgi işlem altyapısı, tedarik zinciri ve tecrübeli ekibi ile hazır giyim sektörünün yalın üretim yapan inovatif firmalarından biridir. 2005 yılında İzmir’de kurulan Narkonteks., iç giyim, termal giyim, spor giyim, ev giyim ve plaj giyim kategorilerinde tüm aile bireyleri için farklı iklim koşulları ve yaşam alışkanlıklarına uygun, konfor ve sağlık odaklı ürünleri, kendi markaları ve iş birliği yaptığı global markalar için üretmektedir. Bunun yanında kurumsal iş kıyafetleri ,koruyucu teknik tekstiller ve medikal tekstiller alanında güçlü AR-GE ve üretim altyapısı ile yurtiçi ve yurtdışı devlet ihaleleri yanında özel sektör ihtiyaçlarını da karşılayan büyük ve güvenilir bir tedarikçi konumundadır. Değerlerimiz : İnsan hakları ve etik değerlere saygılı olan ve çevresel duyarlılıkta evrensel değerleri taşıyan bir firma olmamızdır. Ana değerlerimiz: - Güvenilirlik ve Saygı - Kurumsal Sosyal Sorumluluk - Müşteri Odaklılık - İşbirliği içerisinde Başarı Odaklılık - Sürekli Gelişim ve Yenilikçilik

Narkonteks Tekstil A.Ş. güçlü üretimi, bilgi işlem altyapısı, tedarik zinciri ve tecrübeli ekibi ile hazır giyim sektörünün yalın üretim yapan inovatif firmalarından biridir. 2005 yılında İzmir’de kurulan Narkonteks., iç giyim, termal giyim, spor giyim, ev giyim ve plaj giyim kategorilerinde tüm aile bireyleri için farklı iklim koşulları ve yaşam alışkanlıklarına uygun, konfor ve sağlık odaklı ürünleri, kendi markaları ve iş birliği yaptığı global markalar için üretmektedir. Bunun yanında kurumsal iş kıyafetleri ,koruyucu teknik tekstiller ve medikal tekstiller alanında güçlü AR-GE ve üretim altyapısı ile yurtiçi ve yurtdışı devlet ihaleleri yanında özel sektör ihtiyaçlarını da karşılayan büyük ve güvenilir bir tedarikçi konumundadır. Değerlerimiz : İnsan hakları ve etik değerlere saygılı olan ve çevresel duyarlılıkta evrensel değerleri taşıyan bir firma olmamızdır. Ana değerlerimiz: - Güvenilirlik ve Saygı - Kurumsal Sosyal Sorumluluk - Müşteri Odaklılık - İşbirliği içerisinde Başarı Odaklılık - Sürekli Gelişim ve Yenilikçilik

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

NARKONTEKS TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI Narkonteks Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Narkonteks A.Ş.” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri gereğince, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.1. Veri Sorumlusu Narkonteks A.Ş. veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle ve işleme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verileri işleyebilecektir. İşleme; kaydetme, saklama, sınıflandırma, güncelleneme ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarma faaliyetleri ile sınırlı olmamak kaydı ile işbu faaliyetleri de kapsamaktadır.2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Aktarımı Kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, imza, araç bilgisi, askerlik durumu verileriniz, genel yetenek testi sonuçlarınız, kamera kaydınız ve açık rızanızın olması halinde sağlık verilerinizKanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; - çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi - fiziksel mekan güvenliğinin sağlanmasıamaçlarıyla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmakta, amaç ile bağlantılı olarak belirlenecek olan saklama sürelerinin bitimini takiben ise mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak Narkonteks A.Ş. Saklama ve İmha Politika’sında belirlenen yöntemlere imha edilmektedir. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Yukarıdaki amaçlara uygun olarak işlenen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi başta olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla; kişinin kendisi, elektronik posta, kariyer siteleri, telefon, Şirketimizin internet sitesi ve sair kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak ve Kanun m. 5/2 (c)’de düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin1 gerekli olması"; veyahut m. 5/2 (f)’de düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işlenme şartı kapsamında işlenmektedir.4. Sahip Olduğunuz Haklar Kanun madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir: i. Kişisel verinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenme, ii. Kişisel verileriniz işlenmişse, işlemeye ilişkin bilgi talep etme, iii. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,vi. Kanun’da belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin imha edilmesini isteme,vii. Düzeltme ve imha hallerinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere işbu işlemlerin bildirilmesini istemeviii. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda, işbu duruma itiraz etme,ix. Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Kanun’un ilgili kişinin yani sizin haklarınızı belirlediği işbu madde kapsamında tarafınızca Şirketimize yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına tarafımıza ıslak imzalı olarak ve ekinde din hanesi bulunmayan veyahut bulunuyor ise ilgili kişisel veri karartılarak çekilmiş bir adet kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile iletebilirsiniz. Talebinizin alınmasıyla birlikte kimliğinizin doğrulanmasını takiben tarafımıza göndermiş olduğunuz kimlik fotokopiniz mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak imha edilecektir. Şirketimiz talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılması esnasında oluşabilecek maliyetler ise Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler çerçevesinde tarafınıza fatura edilecektir.

Detaylı Bilgi

Kalite Güvence Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Güvence Mühendisi Kalite Güvence Mühendisi Maaşları Kalite Güvence Mühendisi Nasıl Olunur? Kalite Güvence Mühendisi Nedir? Kalite Güvence Mühendisi İş İlanları