Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Vitrin Tasarımcısı ve Görsel Düzenleme Uzmanı

NOCTURNE

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Şişli)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Tasarım / Grafik

Tasarım / Grafik

Başvuru Sayısı

528 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

528 başvuru

Departman

Tasarım / Grafik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Dinamik, genç ve feminen… Adını Frédéric Chopin'in bestesinden alan NOCTURNE, 2012 yılından beri özgün tasarımları, kaliteli kumaşları ve zarif kalıplarıyla şehirli kadının gardırobunda kendine yer buluyor. Koleksiyonlarında naif çizgileri gösterişli detaylarla birleştirerek ahenkli bir siluet oluşturan NOCTURNE, modanın yanı sıra, iş ve sanat dünyasının da dikkatlerini üzerine çekmeye devam ediyor. Her gün genişleyen ekibi sayesinde daima dinamik ve ilham verici olmayı hedefleyen NOCTURNE, toptan satışla başlayan macerasına, yurt dışında açılan yeni mağazalarla ivme kazandırıyor ve güçlü bir marka zinciri olma yolunda adım adım ilerliyor. 


 Şişli-Bomonti' de bulunan Genel Müdürlük içerisinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki özelliklere sahip "VİTRİN TASARIMCISI ve GÖRSEL DÜZENLEME UZMANI" aramaktayız.


GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Vitrin ve mağaza görseli düzenleme konusunda an az 3 yıl deneyimli,
 • Moda ve trendleri yakından takip eden,
 • Görsel sunum konusunda bilgi sahibi,
 • Detaylara önem veren, dikkatli ve düzenli çalışmayı prensip edinmiş,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, iletişim becerileri yüksek, sorumluluk bilinci gelişmiş,
 • Ekip çalışmasına yatkın, Proaktif, analitik düşünce yapısına sahip, çözüm odaklı,
 • Şirket kültürüne uyumlu ve marka imajını yansıtabilen,
 • Seyahat engeli olmayan.


İŞ TANIMI

 • Mağazaların görsel taleplerini ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve düzenlemek,
 • Mağaza açılışlarında tüm görsel çalışmaları yapmak,
 • Mağazaların satış performanslarını, en çok satan ürünleri, stok dönüşümlerini izlemek ve kampanyalar ya da haftalık önceliklere göre alandaki görsel uygulamaların yapılmasını sağlamak,
 • Kampanya uygulamaları, reyon etiketleri ve afiş malzemelerinin görsel konumlandırılmasının şirket kuralları çerçevesinde mağazalarda gerçekleştirilmesi sağlamak,
 • Sorumluluğunda bulunan tüm süreçleri yöneticisine raporlamak,
 • Mağaza personelini ürünlerin nasıl düzenlenmesi ve konumlandırılması konusunda bilgilendirmek ve denetlemek.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Ön Lisans(Öğrenci), Üniversite(Öğrenci), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Hakkımızda

NOCTURNE

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ İş bu belge ile 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 5/1, 6/2 ve 8/1 maddeleri uyarınca kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi ve kişisel verilerin aktarılması ilgili kişinin açık rızasına bağlı olduğundan; iş başvurusu, işe alım, mülakat ve değerlendirme sürecinde Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması, kimlerle paylaşıldığı hakkında bilgilendirilmeniz ve açık rızanızın alınması amaçlanmıştır.Elde Ettiğimiz Kişisel Veriler Nelerdir?Kanun uyarınca, iş akdinin kurulması ve ifası ile ilgili doğrudan doğruya bağlantılı olarak elde edilen kişisel verilerinizin yanı sıra iş başvurusu, işe alım süreçleri çerçevesinde elde edilen kişisel verileriniz ile fotoğraf, sağlık bilgisi, adli sicil kaydı, görüntü kaydı, parmak izi, kimlik kartı fotokopisi, kan grubu kartı, yurtdışı vize ve oturma- çalışma izni başvurularında pasaport bilgileriniz ve ailenize ilişkin bilgiler, hamilelik durumunda işverene sunulması gereken doktor onayı gibi özel nitelikli kişisel verilerinizdir. Şirket tesislerinin giriş ve çıkışları, koridorlar, ortak alanlar ve tesislerin dış cepheleri tesis güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği amacıyla kameralar ile görüntülenmektedir ve bu görüntülere ilişkin olarak da KVKK tahtındaki haklarınızın mevcut olduğunu belirtmek isteriz. Kamera kayıtları yalnızca Şirket’in Bilişim Teknolojileri ile Personel ve İdari İşler Birimleri tarafından erişebilmekte ve kayıtlar güvenlik amaçları ile yalnızca bir ay süre ile muhafaza edilmekte olup, bir aylık sürenin bitiminde imha edilmektedir.Elde Edilen Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?İş başvurusu ve işe alım sürecinde elde edilen/edilecek kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz;- Şirketimizin tarafınıza yapacağı bildirimler, - İnsan kaynakları departmanı tarafından veri tabanı oluşturularak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları ile paylaşmak,- Genel insan kaynakları uygulamalarında kullanmak,- Sağlık ve güvenlik koşullarının oluşturulması, amaçlarıyla yasal mevzuat ile şirket politika ve prosedürleri gereği işlenmekte, saklanmaktadır.Elde Edilen Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?Elde edilen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirketimizin ait olduğu yurtiçi ve yurtdışındaki iştirakleri/ortakları, kariyer yönetimi ve planlaması gibi alanlarda danışmanlık hizmeti alınan gerçek ve/veya tüzel kişiler ile; Şirketimizin gerçekleştirdiği gizlilik sözleşmesi kapsamında, sadece söz konusu dış kaynak hizmetlerinin alınmasının sağlanması amacıyla, bu hizmetin alındığı/alınacağı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile paylaşılabilmektedir.Bunlara ek olarak, elde edilen veriler kamu kurum ve kuruluşlarının kanun tarafından kendilerine tanınan hak ve yetkiler doğrultusunda gerçekleştirdikleri bilgi talepleri olması halinde, söz konusu kamu kurum ve kuruluşları ile ve olası bir uyuşmazlık halinde hukuki süreçlerin sürdürülmesi için ilgili mercilerle paylaşılabilecektir. Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?Şirketimiz bünyesindeki kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin korunması için; yönetimsel, fiziksel ve teknik önlemler alınmış olup, bu önlemlerin uygulanması ile verilerinizin kaybının, başka amaçlarla kullanılmasının, paylaşımının, verilerinize yetkisiz kişilerce erişimin engellenmesine özen gösterilmektedir. Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından saklanmasında meşru bir menfaat ve/veya yasal bir zorunluluk kalmaması durumunda, usulüne uygun olarak imha edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. İşlenen Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinize ilişkin olarak;- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeye, işlenmişse bilgi talep etmeye,- Kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,- Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu öğrenmeye,- Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini istemeye,- Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeye, buna ilişkin taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye,- Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmeye,- Yasal zorunluluk veya meşru menfaat kalmaması durumunda, veri sorumlusundan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin imhasını talep etmeye- Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmeye hakkınız bulunmaktadır.Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, verisorumlusu@nocturne.com.tr aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).