Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Bordro ve Özlük İşleri Yöneticisi

Novak

İlan yayından kaldırılmıştır!
Samsun(Kavak)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Başvuru Sayısı

131 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

131 başvuru

Departman

İnsan Kaynakları

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Samsun/ Kavak' ta yer alan fabrikamıza " Bordro ve Özlük İşleri Yöneticisi”takım arkadaşı arayışımız bulunmaktadır.


GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Bordro özlük süreçlerinde min. 10  yıl tecrübeli,
 • Tercihen tekstil sektöründe deneyimli,
 • İletişim becerileri güçlü,
 • Endüstriyel ilişkiler konusunda bilgi sahibi,
 • Sonuç odaklı, planlama ve organizasyon yeteneği güçlü,
 • İş takibi ve iletişim becerisi yüksek, 
 • Sap Hr programını kullanmasını bilen,
 • Ekip yönetimi konusunda tecrübeli,


       İŞ TANIMI

 • 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  mevzuatlarına hâkim olmak ve takip etmek,
 • Personel ücret bordrolarının kontrollerinin sağlanması ,
 • Maaş, mesai, avans ödeme listelerinin kontrollerinin yapılması,
 • Tüm insan kaynakları süreçlerinin yasal mevzuatlar ve kurum prosedürlerine uygunluğunun sağlanması,
 • SGK işe giriş ve çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İcra ve BES süreçlerinin takibinin yapılması,
 • Personel özlük dosyalarının güncelliğinin sağlanması,
 • İhtar, uyarı, görev değişikliği ve terfi yazılarının hazırlanması,
 • Aylık İŞKUR İş Gücü Çizelgelerinin zamanında verilmesi,
 • İş kazası bildirimlerinin takip edilmesi,
 • Kıdem, ihbar tazminatları yüklerinin hesaplanması,
 • Tüm izin, devamsızlık ve istirahat raporlarının takibi ve işlenmesi,
 • Muhtasar,  SGK bildirge işlemlerinin yapılmasının sağlanması,
 • SGK teşviklerinin takibinin gerçekleştirilmesi,
 • Norm kadro ve yönetimsel raporların  hazırlanması,
 • Diğer insan kaynakları birimlerine destek verilmesi,
 • BSCI, SEDEX vb. benzeri denetimler için gerekli verilerin sağlanması.


Aday Kriterleri

En az 10 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı
Şirketin Aydınlatma Metni

1. Teksim Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti., Novateks Uluslararası Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Novastore Hazır Giyim ve Mağazacılık A.Ş., Knitss Tekstil ve Mağazacılık A.Ş. (“Şirketleri”), işbu Kariyer.net üzerinde açmış olduğu iş ilanına başvurmanız sayesinde elde etmiş olduğu iş başvurusu yapan kişiye ait kişisel verileri, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda veri sorumlusu olarak kaydedebilir, sınıflandırabilir, işleyebilir, saklayabilir, güncelleyebilir ve üçüncü kişilere aktarabilir.2. İş başvurusu yapan kişiden alınan kişisel veriler, Şirketçe, insan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, grup şirketlerinin personel temin süreçlerine ve ilgili mevzuata uyum konusunda destek olunması, iş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temin edilmesi ve bu politikalara uygun şekilde işe başvuruların değerlendirilmesi ve personel işe giriş-çıkış işlemlerinin yapılması, amaçlarıyla işlenebilir.3. İş başvurusu yapan kişiden alınan kişisel veriler, Şirket tarafından, ilgili kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ve/veya izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, Şirketin hissedarlarına, çalışanlarına, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, hizmet aldığı ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum, kuruluş ve/veya diğer üçüncü kişilere, [•] aktarılabilir.4. İş başvurusu yapan kişiye ait kişisel veriler, Şirket tarafından çalışanları, yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, iş birliği yaptığı kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, resmî kurumlar veya diğer üçüncü kişiler, [•] tarafından, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, [•] şekilde toplanabilir.5. İş başvurusu yapan kişinin a) kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.6. İş başvurusu yapan kişi, kişisel verilerinin yukarıda belirtilen şekilde toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına rıza verdiğini ve belirtilen haklarının varlığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Detaylı Bilgi