Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Esenyurt)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

120 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

120 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER:

  • Mali tabloları düzenlemeyi bilen(Gelir tablosu, Bilanço vb..
  • Maliyet yapabilen,
  • Raporlama bilgisine sahip,
  • KDV, KDV2, MUHTASAR, BA/BS, GEÇİCİ VERGİ ve KURUMLAR VERGİSİ ve diğer beyannameleri düzenleyebilen,
  • Muhasebe ekibini kontrol edip yönetebilecek,
  • Üretici ve İhracatçı firma muhasebesinde uzun yıllar çalışmış,
  • Mikro Fly programını kullanabilen,
  • Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece de ikamet eden,
  • Askerlik görevini tamamlamış(Bay adaylar için)Deneyimli Muhasebe Şefi alınacaktır.   


İŞ TANIMI:

  • Üretici, İthalatçı ve İhracatçı firma Genel Muhasebesinde yapılması gereken işlerin yasal mevzuatlara uygun yapılmasının sağlanması, kontrol edilmesi, raporlanması, mali tabloların hazırlanması, ve Beyan edilmesi.
 

Aday Kriterleri

5 - 15 yıl arası
İlk Öğretim(Mezun), Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Mezun)
Yapıldı

Muhasebe Şefi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Şefi Muhasebe Şefi Maaşları Muhasebe Şefi Nasıl Olunur? Muhasebe Şefi Nedir? Muhasebe Şefi İş İlanları
Hakkımızda

OMS Paslanmaz Mutfak Araçları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

OMS PASLANMAZ MUTFAK ARAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizi iş amaçlarımızla bağlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ikincil mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.İşbu aydınlatma metni, faaliyetlerimiz doğrultusunda işlenen kişisel verilerinize ve haklarınıza yönelik genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Farklı kişi gruplarına yönelik aydınlatma beyanları internet sitemizde ayrıca sunulmaktadır.I. Veri SorumlusuBu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla, İstiklala Mah. Vatan Cad. No: 4 Esenyurt / İSTANBUL adresinde 0642 0230 3270 0010 Mersis numaralı, OMS PASLANMAZ MUTFAK ARAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.II. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiKişisel verileriniz; OMS PASLANMAZ MUTFAK ARAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nın yeni istihdam edinmesi amacı doğrultusunda, OMS PASLANMAZ MUTFAK ARAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nın potansiyel çalışanların belirlenmesi, belgeler ve fiziki veya sanal yöntemler ile değerlendirilmesi, uygun görülen adaylar ile işe alım süreçlerinin işletilmesi amaçları dahilinde Kanun ve ilgili yasal düzenlemelere uygun suretle işlenmektedir.III. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla, Kanun’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.IV. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, Kanun 8. ve 9. Maddesinde belirtilen çerçevede, OMS PASLANMAZ MUTFAK ARAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nın iş ortaklarına, tedarikçilerine, hissedarlarına, adli ve ilgili idari makamlar ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.V. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Kanun’un 11. Maddesinin (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıdaki açıklanan hususlarla ilgili detaylı bilgi için muhasebe1@omscollection.com.tr e-posta adresini kullanarak OMS PASLANMAZ MUTFAK ARAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile iletişime geçebilirsiniz.Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin başvurularınızı, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri dahilinde kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçe ile OMS PASLANMAZ MUTFAK ARAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Merkezine veya Şubelerine bizzat elden veya noter kanalıyla, omspaslanmaz@hs03.kep.tr adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da OMS PASLANMAZ MUTFAK ARAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ne daha önce bildirdiğiniz ve OMS PASLANMAZ MUTFAK ARAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletilebilirsiniz.Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler, OMS PASLANMAZ MUTFAK ARAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından dikkate alınamayabilecektir.

Detaylı Bilgi

Muhasebe Şefi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Şefi Muhasebe Şefi Maaşları Muhasebe Şefi Nasıl Olunur? Muhasebe Şefi Nedir? Muhasebe Şefi İş İlanları