Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Bilgi Teknolojileri Stajyer

Onka Elektrik Ltd. Şti

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Gebze)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Stajyer

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Bilgi Teknolojileri / IT

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Stajyer

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Kocaeli / Gebze’de bulunan Onka Elektrik bünyesinde  Bilgi Teknolojileri Departmanı'nda Stajyer olarak görevlendirilecek ekip arkadaşları arıyoruz.

 

·  Üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenci olan, 

·  Üniversite tarafından staj zorunluluğu bulunan,

·  MS Office uygulamalarına, özellikle Excele hakim,

·  İletişim becerileri ve insan ilişkileri güçlü,

·  Enerjik, sorumluluk sahibi, öğrenmeye açık,

·  Takip ve koordinasyon yeteneğini güçlü 

“Zorunlu Stajyer” arayışımız bulunmaktadır.

 

Not: Ön yazıda staj durumu hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. (okulun sigorta süreci, stajın iş günü süresi vb.) Bilgi vermeyen adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Öğrenci)

Stajyer pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Stajyer İş İlanları
Onka Elektrik Ltd. Şti

Elektrik - Elektronik Malzemeleri

Hakkımızda

1986 yılından beri edinmiş olduğumuz deneyim ve bilgi birikimlerimiz sonucu “Onka Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” olarak üretimde kalite, ekonomi ve hizmeti temel ilke olarak kabul etmiş olup, her gün portföyümüze yeni ürünler ekleyerek bugün ki ürün yelpazemize ulaşmış bulunmaktayız. Bunu daima sizin arzu ve istekleriniz doğrultusunda arttırmayı kendimize hedef kabul ettik. Şirket yönetim felsefesi ile üretim ve pazarlama kimliğinde kalite ve ciddiyetten taviz vermeden, piyasa koşullarına uygun olarak iç ve dış piyasaya kusursuz hizmet vermeyi sürdürmekteyiz. Şirket olarak elimizden geldiğince müşterilerimize en kaliteli ürün ve en iyi hizmeti sunmak en önemli amacımız olmuştur ve böyle olmaya devam edecektir. Pazarlama ve tedarikçilik konusunda edindiğimiz bilgi ve birikimlerimizi “Elektrokar Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” olarak sizlerle paylaşmaktayız.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİNAYDINLATMA METNİONKA ELEKTRİK MALZ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda, sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında bilgilendirmek isteriz.Veri Sorumlusu : Tarafınıza ait kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla ONKA ELEKTRİK MALZ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek ve gerekli durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ONKA ELEKTRİK MALZ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkimiz ahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve yalnızca bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü koşullara uyularak, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?Tarafımızca ilgili kişi olarak sizler tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:Kimlik Verisi Ad, soyadı, cinsiyet, TC kimlik kartı bilgileri İletişim Verisi : Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresiEğitim Verisi : Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslarKişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz? Kişisel verileriniz onka.com.tr internet sitesinde doldurduğunuz iletişim formu aracılığıyla elde edilmektedir.Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?Kanun uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerine uygun olarak aşağıda açıklandığı çerçevede ve aşağıdaki paragrafta belirtilen amaçları yerine getirebilmek için kaydedecek, saklayacak, sınıflandıracak, güncelleyecek ve işleyeceğiz.• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, Kendisinin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Kendisine talep ve şikâyetlerini ileten kişisel veri sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, etkinlik yönetimi, çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini, şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası, işe alım başvurularının takibinin yapılması, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve ürünlerin iyileştirilmesi ve şirketin iç işleyişinin planlanması ve yönetilebilmesi için istatistiksel analizlerin gerçekleştirilmesiKişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak Topluyoruz?Özel nitelikli kişisel verileriniz dışındaki kişisel verilerinizi, işbu Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaçlar doğrultusunda• Kanun madde 5/2 (c) uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle, ve/veya• Kanun madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması sebebiyle, ve/veya• Kanun madde 5/2 (d) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle, ve/veya• Kanun madde 5/2 (f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebiyle toplamakta, işlemekte ve yurtiçinde üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu veri işleme ve aktarma faaliyetleri yukarıda belirtilen hukuki dayanaklar uyarınca yapıldığından bunlar için açık rızanıza ihtiyaç bulunmamaktadır.Özel nitelikli olmayan kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımı ise Kanun madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak yapılmaktadır.Özel nitelikli kişisel verileriniz ise işbu Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun madde 6/2 uyarınca açık rızanıza dayanarak toplanmakta, işlenmekte ve madde 8 ve 9 uyarınca rızanıza dayanılarak aktarılmaktadır.Kişisel Verilerinizi yurtiçinde kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz? Yukarıda belirtilen kişisel verileri; Kişisel bilgilerinizi, muhtelif faaliyet konularında danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ile paylaşabiliyoruz. Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle; savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurum ve şirketlerle paylaşılabiliyoruz. Şirketimize ilettiğiniz kişisel verileriniz yurtiçinde yerleşik bulunan üçüncü kişi iş ortaklarımız, avukat, mali müşavir, denetçiler dâhil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ile paylaşılabilir.Kişisel Verilerinizi yurtdışında kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz? Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli olması halinde, Kanun madde 9/1 uyarınca, açık rızanızı içeren kabulünüz halinde yurt dışı seyahatlerinde, pazarlama faaliyetleri ve fuar organizasyonlarında ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ile dış ticaret kapsamında irtibat yönetiminin temini için kişisel verileriniz yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Aynı esaslara tabi olmak kaydıyla, merkezi yurtdışında bulunan firmalardan sunucu, domain, hosting, IT, depolama, veri güvenliği yazılımı, iş geliştirme, veri analizi, güvenlik gibi hizmetlerin alınması sebebiyle, meşru amaç ve gereksinimlerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ihtiyaç duyabiliriz.Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve ülke bazında yeterli koruma mevcut değilse dahi yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca mutlaka denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.Kişisel Verilerinizi ne süre ile saklıyoruz?Kişisel verileriniz, web sitemizde iletişim formu üzerinden tarafımızca 5 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.KVKK kapsamında haklarınız nelerdir? Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince; kişisel verilerinizin işlenme durumunu, amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksikliklerin düzeltilmesini talep etme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, itiraz, zararın giderilmesini talep etme gibi haklarınız mevcuttur. Buna ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi aynı Kanunun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı KVKK ile ilgili olduğunu açıkça içerir talebinizi; şirketimizden temin edebileceğiniz başvuru formunun imzalı bir nüshasını GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD. NO:25/27 GEBZE / KOCAELİ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili info@onka.com.tr email adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis.

Stajyer pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Stajyer İş İlanları