Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Karşıyaka)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Departman

Operasyon

Operasyon

Başvuru Sayısı

208 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Başvuru Sayısı

208 başvuru

Departman

Operasyon

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İzmir Karşıyaka’da yer alan Mavibahçe Alışveriş Merkezimizde görevlendirilmek üzere "Elektrik Teknisyeni" arayışımız bulunmaktadır. 

 • Endüstri Meslek Liseleri'nin ve Meslek Yüksek Okulları'nın Elektrik bölümlerinden mezun,
 • Konusunda en az 2 yıl tecrübeli,
 • Tercihen Otel, AVM, Hastane, Ofis Binaları'nın işletmelerinde deneyimli,
 • Elektrik ve Elektronik ekipmanlarda arıza tespiti, arıza giderimi ve düzenli bakımlarını yapabilecek,
 • Elektrik projelerini okuyabilen,
 • Sıhhi Tesisat, Bina ısıtma, soğutma, havalandırma, su arıtma, atık su konuları hakkında bilgi sahibi,
 • Temizlik, güvenlik, peyzaj gibi AVM içerisindeki diğer şirketlerle uyum içinde çalışabilecek,
 • Hizmet sektöründe müşteri odaklı çalışmayı benimseyen,
 • Takım çalışması ve iletişim becerilerine sahip,
 • Temel Microsoft Office programları bilgisine sahip,
 • Vardiya düzeninde ve gerekli görüldüğü sürelerde gece vardiyasında çalışabilecek,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı

Elektrik Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Teknisyeni Elektrik Teknisyeni Maaşları Elektrik Teknisyeni Nasıl Olunur? Elektrik Teknisyeni Nedir? Elektrik Teknisyeni İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

OPERA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ SÜREÇLERİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ İşbu aydınlatma bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Opera Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (“Şirket”) olarak, çalışan adaylarımızın kişisel verilerinin korunması kapsamında kişisel verilerinizin nasıl ve hangi amaçla işlendiği ile buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirlerin açıklanmasına yönelik olarak çalışan adaylarımızın aydınlatılması için hazırlanmıştır.Şu an okumakta olduğunuz “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi” (“Bildirim”) vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK kapsamında haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.1. Hangi Kişisel Verileriniz İşliyoruz?Şirketimize doğrudan ya da çeşitli kanallar vasıtasıyla yapmış olduğunuz iş başvuru süreç ve değerlendirmeleri aşamasında aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:Kimlik Ad Soyadı, Doğum Tarihi, Uyruğu, Cinsiyetiİletişim Cep Telefonu Numarası, Elektronik Posta AdresiÖzlük & Çalışan Adayı BilgisiÖnceki deneyimleri, erkek adaylar için askerlik bilgisi, çalışma süresi, ücret dahil diğer çalışma koşullarına ilişkin tercih ve beklentileri,Mesleki Deneyim Bilgileri Gittiği Okullar, Okuduğu Yıllar, Mesleki Eğitim Bilgileri, Beceri ve Yetkinlikleri, Beceri ve Yetkinlik Test ve Anketler Sonucu Edinilen Bilgiler, Yabancı Dil Bilgisi, Sertifika Bilgisi, Sınav SonuçlarıÖzel Nitelikteki Kişisel Veriler Uyruk.Referans Bilgisi Çalışan adayları tarafından iş başvurusu sırasında referans olarak bildirilen kişi ad soyad, unvan, telefon ve eposta bilgisiDiğer veriler Tarafınızca, Kariyer.net platformuna yüklenebilecek, ön yazı, cv v.b. dökümanlarda yer verdiğiniz bilgiler.2. Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak ve Nasıl İşliyoruz?Kişisel verilerinizi, açık rızanıza dayalı olarak işlemekteyiz.Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusu veya istihdam gereklerinin ifa edilmesi kapsamında kişisel verileriniz, aşağıda detaylı olarak açıkladığımız amaç ve sebeplerden dolayı sizlerden talep etmiş olduğumuz veya doğrudan sizlerin bizlerle paylaşmayı tercih ettiğiniz – özgeçmişinizde (CV), ön yazınızda ya da Kariyer net platformuna yüklediğiniz diğer belgelerde yer alan – kişisel verilerinizi, istihdam platformu olan Kariyer.net internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden, bir veya birden fazla kişinin kullanımına ve üçüncü kişilerin kullanımına açık olarak kaydettiğiniz uygulama, sunucu ve program vasıtasıyla otomatik yollarla toplayabilmekteyiz ve işleyebilmekteyiz.3. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir: İnsan Kaynakları Operasyon ve Süreçlerinin Yerine Getirilmesi İş Başvuru ve İşe Alım Sürecinin YürütülmesiÇalışan Adaylarının DeğerlendirilmesiÜcret Politikasının BelirlenmesiGörevlendirme Süreçlerinin YürütülmesiÖzgeçmiş Havuzunun Oluşturulmasıİletişim Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesi İletişim Faaliyetlerinin YürütülmesiŞirket Faaliyet ve Politikalarının İcrası İş Faaliyetlerinin GerçekleştirilmesiYönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi4. Kişisel Verilerin Aktarımı?Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla adayın aranılan pozisyona uygunluğunun irdelenmesi için Şirketimizin destek ve hizmet aldığı iş ortaklarına, avukatlarına, danışman ve denetim firmalara, mevzuat gereği veyahut talep üzerine yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabiliriz. Referansınıza ulaşıp verdiğiniz bilgilerle ilgili görüşebiliriz.Özgeçmişinizi, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde aynı nitelikteki pozisyonlar için değerlendirilmek üzere verdiğiniz onaya istinaden kanunlarda öngörülen sürede saklanır ve silinir.Şirket faaliyetlerimizin yürütülmesi ve organize edilmesi kapsamında veri saklama, veri yedekleme ve eposta hizmetlerine ilişkin yeterli güvenlik önlemleri ile donatılı çok uluslu bulut ve servis sağlayıcılarından hizmet alabilmekteyiz. Şirketimizin sistem altyapısının (Mail-Dosya Sunucusu gibi…) bulut yapısı olması sebebi ile kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmaktadır.5. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan TedbirlerKişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, gerekli tüm fiziki, idari ve teknolojik tedbirler alınmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.6. KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak HaklarınızKVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:• Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.7. Haklarınız Kapsamında Şirket’e Başvuru YollarıAşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, web adresinden erişebileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Şirketimize ücretsiz olarak ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Şirket adresimize ya da 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca “güvenli elektronik imzanızla” imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun operagayrimenkul@hs01.kep.tr e-posta adresine gönderilmesi halinde, Şirketimiz başvurunuzu 30 gün içinde neticelendirerek talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.Şirket tarafından hazırlanan ve (2) sayfadan oluşan “Aydınlatma Metnini” okuduğumu beyan ederim.İlgili KişiAdı Soyadı: İmza:ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN HAZIRLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ & AKTARILMASIONAY FORMUTarafınız için hazırlanmış olan “Çalışan Adayları için Hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatma Bildirimi” (“Bildirim”) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarınız hususlarında bilgilendirilmiş bulunmaktasınız.Kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu’nun 5 ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerin olması halinde açık rızanız olmaksızın işleyebilmekteyiz. Aşağıdaki hallerde kişisel verilerinizin işlenmesi veya aktarılması hususunda açık rızanız talep edilmektedir. Veri İşleme ve Aktarma Konusu Onay Veriyorum Onay VermiyorumAydınlatma Bildiriminde belirtildiği şekilde özgeçmişinizde ve Kariyer.net platformuna yüklediğiniz diğer dökümanlarda, tarafınızca sağlanan ve sağlanacak olan, üye olduğunuz dernek ve uyruğunuza ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil her türlü kişisel verinin başvuru süreçlerinizde işe yatkınlık ve iş başvuru değerlendirilmesi için gerekli olduğu ölçüde işlenmesi ve saklanmasına ilişkin açık rızanız talep edilmektedir.Şirket faaliyetlerimizin yürütülmesi ve organize edilmesi kapsamında veri saklama, veri yedekleme ve eposta hizmetlerine ilişkin yeterli güvenlik önlemleri ile donatılı çok uluslu bulut ve servis sağlayıcılarından hizmet alabilmekteyiz. Şirketimizin sistem altyapısının (Mail-Dosya Sunucusu gibi…) bulut yapısı olması sebebi ile kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmaktadır.Özgeçmişimin ve Kariyer.net platformuna yüklediğim diğer dökümanlardaki bilgilerin hazırlanma amacı içinde kalmak kaydıyla herhangi bir sınır olmaksızın paylaşılmasını istiyorum.Özgeçmişimin ve Kariyer.net platformuna yüklediğim diğer dökümanlardaki bilgilerin çözüm ortakları ile paylaşılmasını istiyorum.

Detaylı Bilgi

Elektrik Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Teknisyeni Elektrik Teknisyeni Maaşları Elektrik Teknisyeni Nasıl Olunur? Elektrik Teknisyeni Nedir? Elektrik Teknisyeni İş İlanları