Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Intro Internship Programı

Organik Kimya

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Eyüp)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Periodical

Position Level

Intern

Department

Research and Development (R&...

Research and Development...

Application Count

505 application

Job Type

Periodical

Position Level

Intern

Application Count

505 application

Department

Research and Development (R&D)

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

We are looking for INTRO interns to join us!

·       Undergraduate students in their 2nd or 3rd year of university,

·       Advanced level of English proficiency,

·       Those who are interested in the Chemical Industry,

·       Those seeking a summer internship opportunity (Only Mandatory Internship),

·       Those who want to take on a role in the project,


What kind of process awaits you?

  1.Application Review

  2.Online English Exam

  3.Online General Ability Test

  4.Video Interview

  5.Offer

  6.Orientation & Training

The internship periods will be in June, July, and August.

«You Have the Formula for the Future»


Preferred Candidate

Inexperienced
Bachelor’s(Student)
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Öğrenci pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Öğrenci Öğrenci Maaşları Öğrenci Nasıl Olunur? Öğrenci Nedir? Öğrenci İş İlanları
Hakkımızda

Organik Kimya, 1924 yılında Şişli’de Elkasan adıyla, kimyasal maddeleri yurt dışından temin ederek Türkiye’de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakla faaliyet göstermeye başladı.1965 yılında Organik Şirketler Grubu, Bomonti’de kurduğu Organik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türkiye Kimya Sektöründe üretici olarak yerini aldı. İlk olarak özel kimyasallar ve polimer emülsiyonları üretimi yapıldı. 1978 yılında Kemerburgaz Ayazağa tesislerine taşınarak, polimer emülsiyonları ve tekstil yardımcıları alanlarında yıllık 6.000 ton kapasitesi ile üretime başladı. İşimizi büyütme konusundaki tutku ve inancımız ile üretim kapasitemiz 2007 yılına kadar 200.000 ton/yıl seviyesine ulaştı. Polimer Emülsiyonları Organik Kimya'nın en büyük yatırımı olarak esas faaliyet alanıdır. Uçucu ve dinamik kimyasallar pazarında, İstanbul ve Rotterdam tesislerimiz ve son teknoloji ile faaliyet gösteren Ar-Ge Merkezi ile çeşitli pazarların taleplerini karşılamaktayız.80'den fazla ülkede 2000'den fazla müşterinin tedarikçisi konumundadır. Organik Kimya 250.000 ton/yıllık kapasitesi ile Kemerburgaz,Tuzla, Rotterdam ve İsviçre'de üretim gerçekleştirmektedir.Organik Kimya Boya Çözümleri, Yapı Çözümleri, Tekstil ve Deri Performans Çözümleri, Basınca Hassas Yapıştırıcılar ve Kağıt Çözümleri, Endüstriyel Yapıştırıcılar Çözümleri, Yaşam Kimyasalları ve Malzeme Çözümleri sunmaktadır.Vizyonumuzİnovatif ve sürdürülebilir çözümler sunarak dünyanın özel kimyasallarüreten 1 numaralı aile şirketi olmak.Misyonumuzİnsan kaynağımız, teknolojimiz ve bilimsel altyapımız ile hedeflediğimiz uygulamalarda en çok tercih edilen çözüm ortağı olmak.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDAADAY AYDINLATMA METNİOrganik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle işleneceğini, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişiler ve sunuculara aktarılacağını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nda (“KVKK”) sayılan sair şekillerde ve KVKK’ya uygun bir şekilde işlenebileceğini bildiririz.Bu Aydınlatma Metni’ nde belirtilmiş olan bilgiler ve bunların işlenmesi, Şirket ve Şirketin veri işleme için hizmet tedarik ettiği üçüncü kişilerin sistemlerinde online olarak işlem yaptığınız sürece geçerli olan işlemlerdir.Kişisel Verilerinizin İşlenmesi• Kimlik verisi; Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz• İletişim verisi; E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız• Özel nitelikli kişisel veri; Özgeçmişte veya başvurunuz ekinde sunacağınız diğer belgelerde yer vermeniz halinde ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler gibi hassas nitelikteki veriler.• Eğitim verisi; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi• İş deneyimi verisi; Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)• Görsel ve işitsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları• Web sitesi/Uygulama kullanım verileri; Üye olduğu tarih, yaptığı başvurular / başvuru seviyesi, siteye login olma sıklığı/zamanları, ios/android/mobil site/ web site kullanıcısı, güncelleme tarihi, çalışmayı tercih ettiği pozisyonlar, şehirler, iş habercisi / kayıtlı kriterleri, çalışma durumu (evet/hayır), son login tarihi• Diğer; Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa özgeçmişinize eklediğiniz her türlü word, excel, sunum dosyaları, Profil ID, Login ID, IP adresi, log kayıtlarıBurada belirtilenlerin dışında, özgeçmiş oluşturma esnasında elle doldurduğunuz alanlarda verdiğiniz kişisel verilerinizi de özgeçmişiniz içerisine kaydetmek suretiyle işlemekteyiz. Bu kapsamda, KVKK izni vermeyi tercih etmediğiniz durumda, elle doldurulan alanlara kişisel bilgilerinizi girmemelisiniz.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki SebepleriOrganik Kimya, çalışma arkadaşı adaylarının kişisel verilerini şu amaçlarla işlemektedir:• İşe alım süreçlerinde değerlendirilmesi ve karar verilmesi• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması• Ücret Politikasının YürütülmesiÇalışan adaylarının kişisel verileri Organik Kimya tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Söz konusu kişisel veriler gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek saklanacak ve muhafaza edilecektir. İlgili kişisel veriler, işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda Organik Kimya tarafından yok edilecek, imha edilecek veya anonimleştirilecektir.Yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması ve gerektiğinde (örneğin, KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri kabul edilen sağlık verilerinizin işlenmesi ve verilerinizin yurtdışına aktarılması için) açık rızanızın alınmasıdır.Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınması sizin sorumluluğunuzdadır. Sistemlerimizde profil ve özgeçmiş oluşturduğunuz ve/veya başka bir suretle referans kişisi vb gibi 3. kişilere ait bilgileri, tüzel kişiliklere ait ticari sırları ve/veya gizli bilgileri paylaştığınız esnada, söz konusu izinlerin sizin tarafınızda alındığını kabul etmektesiniz. Organik Kimya’ya bu konuda yönlendirilecek herhangi bir idari ve/veya cezai yaptırımlara karşı, Organik Kimya yasal haklarını saklı tutmaktadır.Kişisel Verilerinizin AktarımıOrganik Kimya tarafından, çalışan adaylarına ilişkin işlenmiş kişisel veriler, yukarıda belirtilmiş amaçlar kapsamında, aşağıda belirtilen şu üçüncü kişiler ve sunucular ile paylaşılabilmektedir:• Veri işleme ve insan kaynakları sürecini yürütme faaliyetlerinde bize destek sunan hizmet sunucuları,• İş ortakları ve grup şirketlerimizleÜçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmakta olup gerek Organik Kimya bünyesinde, gerekse kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişide kanuna uygun muhafazanın gerçekleşeceği takip edilmektedir.İş başvurunuzda Organik Kimya ile paylaştığınız kişisel verileriniz, online iş başvurusu sistemi altyapısı doğrultusunda veri işleme hizmeti tedarik ettiğimiz iş ortaklarımızın yurtdışında bulunan sunucularınaaktarılacak, ve bu sunucularda saklanacaktır.HaklarınızKanun kapsamında, kişisel veri sahibi olarak çalışan adaylarının aşağıda belirtilen hakları bulunmaktadır:• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Organik Kimya’nın Kanun ve yürürlükte olan diğer ilgili mevzuata ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak Risk Yönetimi ve Uyum departmanına iletebilirsiniz.Başvurunuzda;• Ad, soyadı• Başvuru yazılı ise imza• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,• Talep konusubilgilerinin yer alması zorunludur. Bunun yanında veri sahibi olarak talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane, Bireysel Emeklilik.

Öğrenci pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Öğrenci Öğrenci Maaşları Öğrenci Nasıl Olunur? Öğrenci Nedir? Öğrenci İş İlanları