Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Esenyurt), İstanbul(Asya)(Ataşehir)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Yarı Zamanlı / Part Time

Pozisyon Seviyesi

Stajyer

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Yarı Zamanlı / Part Time

Pozisyon Seviyesi

Stajyer

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmamızın çeşitli departmanlarında değerlendirilmek üzere "Stajyer" alımımız olacaktır.

Kariyerinin ilk adımlarını otomotiv sektöründe atmak isteyen adaylarımızın başvurularını beklemekteyiz. 

  • Üniversite eğitimine devam eden ve devam zorunluluğu bulunmayan,
  • Uzun dönem stajı bulunan ya da kendini geliştirme isteğiyle kariyerine staj ile giriş yapmak isteyen,

"Stajyer" arayışımız bulunmaktadır.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Öğrenci)

Uzun Dönem Stajyer pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Uzun Dönem Stajyer Uzun Dönem Stajyer Maaşları Uzun Dönem Stajyer Nasıl Olunur? Uzun Dönem Stajyer Nedir? Uzun Dönem Stajyer İş İlanları
Hakkımızda

OtoSOR Otomotiv A.Ş. müşterilerine vadeli ödeme olanağı ile ikinci el araç satın alma imkanı sağlayan bir satış şirketidir. Otomobil sektöründeki uzmanlığı ve deneyimi sayesinde 2.el araç alımında güvenli alışveriş ortamı sağlar. Müşterilerini ve iş ortaklarını odağına alarak onlara özel çözümler sunar. Müşteriler ihtiyaçlarına yönelik esnek ve uygun vade seçenekleriyle hayallerindeki araca sahip olmanın yanı sıra, takas ve nakit araç satışı imkanlarından ve avantajlı sigorta paketlerinden de faydalanabilirler.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

OTOSORÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİOtoSor Otomotiv Anonim Şirketi (“OtoSor”) olarak kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve veri güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermekteyiz. İşbu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla OtoSor tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca olup, kişisel verilerinizin işleme amaçları, hukuki sebebi, aktarım grupları ve Kanun kapsamındaki haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.Kişisel verilerinizin işlenmesinde; (i) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, (ii) doğru ve gerektiğinde güncel olma, (iii) belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenme, (iv) işlendikleri amaçla, bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, (v) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uymaktayız. Unutulmamalıdır ki hakkınızda toplanan her türlü bilgi gerektiği ölçüde toplanıp, gerektiği oranda kullanılacaktır.Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, Otosor internet sitesinden erişilebilen OtoSor Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda yer almaktadır.1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE OTOSOR TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE HUKUKİ SEBEBİOtoSor tarafından aşağıda belirtilmiş toplama yöntemleri doğrultusunda, özgeçmişinizde belirttiğiniz tüm kişisel verileriniz (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, iş deneyimi, eğitim bilgileri, askerlik durumu) ve özel nitelikli kişisel verileriniz (dernek üyeliği, vakıf üyeliği, siyasi parti üyeliği), OtoSor tarafından talep edilen yeterlilik sınav sonuçlarınız, iş başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda işe giriş bildirgenizi yapmak ve özlük dosyanızı oluşturmak için kanunen gerekli olan kişisel verileriniz (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, iş deneyimi, eğitim bilgileri, askerlik durumu, finansal bilgiler) ile özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık raporu, din, kan grubu) aşağıda yer alan amaçlar kapsamında KVKK m . 5/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde işlenebilecektir:• İnsan Kaynakları işe alım/istihdam ve personel temin süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda, (i) niteliğiniz, tecrübeniz ve ilgili açık pozisyona uygunluğunuzu değerlendirmek, (ii) üçüncü kişiler ile iletişime geçerek hakkınızda araştırma yapmak, (iii) başvuru ve işe alım süreci hakkında sizinle ile iletişime geçmek, (iv) sonradan pozisyon açılması durumunda sizinle ile iletişime geçmek,• İlgili mevzuatın gereklerini ve/veya yetkili kurum ve kuruluşların taleplerini karşılamak,• İlgili mevzuat uyarınca iş başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda işe giriş bildirgenizi yapmak ve özlük dosyanızı oluşturmak,• Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi (i) sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemeni zorunlu olması, (ii) hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve (iii) meşru menfaatlerimiz kapsamında veri işlemenin zorunlu olmasıdır.Açık rızanızın varlığı halinde (i) özel nitelikli kişisel verilerinizin yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecek, (ii) kişisel verilerinizin ileride açılabilecek pozisyonlarda değerlendirilmek üzere saklanabilecektir.2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİToplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK m. 8/1 kapsamında açık rızanızın varlığı halinde sözleşmesel ilişki içerisine girdiğimiz yurtiçinde mukim işe alım süreçleri kapsamında hizmet aldığımız 3. kişilere ve iş ortaklarımıza kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ve yetkili özel kişilere aktarılabilecek, Veri Sorumlusunun temsilcisi sıfatına sahip OtoSor çalışanları ile paylaşabilecektir. Ayrıca, Kanun’un 9/1. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda açık rızanızın varlığı halinde yurtdışında mukim hizmet sağlayıcılarımıza, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ Kişisel verileriniz OtoSor tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki olarak elden teslim almak suretiyle ve/veya elektronik ortamda e-posta, insan kaynakları platformları, iş bulma kurumları, insan kaynakları ajansları, referanslar aracılığı ile toplanmaktadır. 4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ SAKLAMA SÜREMİZBaşvurunuzun uygun bulunmaması halinde ve izin vermeniz şartıyla, öz geçmişinizi (CV) başvurunuzu OtoSor’a iletmeniz itibari ile 6 aylık bir süre boyunca başvurunuzda bildirdiğiniz kişisel bilgiler ilgili aday veri tabanında tutulacaktır. Eğer öz geçmişiniz OtoSor’a, insan kaynakları platformu, iş bulma kurumu ve insan kaynakları ajansı tarafından sunulmuşsa ve bu doğrultuda izin vermişseniz, kurum tarafından bildirilen kişisel bilgileriniz başvurudan itibaren 6 aylık bir süre boyunca veri tabanında tutulacaktır.Saklama süresi sona eren kişisel verileriniz OtoSor tarafından silinmekte veya imha edilmektedir. Silme ve İmha Politikamızı belirlerken (i) sizinle iletişimimiz devam ettiği süre ve/veya (ii) kanuni saklama süreleri göz önünde bulundurulmaktadır.Başvurunuzun uygun bulunması durumunda kişisel verileriniz Kanun, İş Kanunu ve sair mevzuat uyarınca ve OtoSor Kişisel Veri Silme ve İmha Politikası kapsamında öngörülen süre boyunca veri tabanında tutulacaktır.5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizden ulaşabileceğiniz KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Ağaoğlu My Office İş Merkezi Barbaros Mah. Lale Sok.No 2 Zemin Kat Bölüm 8 Ataşehir-İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya sitemizde bulunan e-mail adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim, Bireysel Emeklilik.

Uzun Dönem Stajyer pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Uzun Dönem Stajyer Uzun Dönem Stajyer Maaşları Uzun Dönem Stajyer Nasıl Olunur? Uzun Dönem Stajyer Nedir? Uzun Dönem Stajyer İş İlanları