Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Human Resources Specialist

Outdoor Factory

İstanbul(Avr.)(Sarıyer)
9 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Başvuru Sayısı

258 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

258 başvuru

Departman

İnsan Kaynakları

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Bachelor’s degree in related fields,
 • Minimum 7 years of experience in Human Resources departments or  Recruitment  & Talent Advisory companies, 
 • Having advanced level of English language,
 • Having advanced level of MS Office programs and Visio application,
 • Having good knowledge of Turkish Labor Law,
 • Having advanced HR reporting skills, practical planning and organizational skills,
 • Ability to think analytically and work solution-oriented,
 • Strong communication and good teamworking skills,
 • Able to adapt to flexible working hours..


Job Description:

 • Being responsible for all HR operations; on-boarding, exit, employee experience, organizational development, training, career management processes,
 • Recruiting and coordinating interviewing, references, and documentation for staff hiring,
 • Following up on hiring decisions,
 • Coordinating the organizational development of policies and procedures for all departments,
 • Preparing and updating organizational charts, job descriptions, business process flows,
 • Analyzing the training needs and preparing annual trainings with employee needs and company policies, coordinating the budget of the trainings.

Aday Kriterleri

En az 7 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Muaf, Yapıldı
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

İnsan Kaynakları Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Uzmanı İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir? İnsan Kaynakları Uzmanı İş İlanları
Outdoor Factory

Açık Hava Reklamcılığı

Hakkımızda

2010 yılında hayalleri gerçege dönüstürmek hedefi ile yola çıkan Outdoor Factory olarak, kısa zamanda yeni bir sektörün dogmasına öncülük ettik. Türkiye’de son yıllarda bilinirligi artan ve kültürümüze giren tema parklar, açık ve kapalı müzeler, anıt ve heykeller gibi kentlerin simgesi haline gelen eserlere imza attık. Detaylı bilgi için websitemizi ziyaret edebilirsiniz.

2010 yılında hayalleri gerçege dönüstürmek hedefi ile yola çıkan Outdoor Factory olarak, kısa zamanda yeni bir sektörün dogmasına öncülük ettik. Türkiye’de son yıllarda bilinirligi artan ve kültürümüze giren tema parklar, açık ve kapalı müzeler, anıt ve heykeller gibi kentlerin simgesi haline gelen eserlere imza attık. Detaylı bilgi için websitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNE YÖNELİKAYDINLATMA METNİBiz AÇIKHAVA FABRİKASI MEDYA REKLAMCILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“AÇIKHAVA FABRİKASI” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, çalışan adaylarının işe uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi doğrultusunda Şirket çalışan adaylarına ait kişisel verileri işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.İş bu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte, böylelikle siz çalışan adaylarımızı kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİŞirket olarak, çalışan adaylarımızın kişisel verilerini tamamen otomatik olan veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla; Hizmet alınan şirketler (kariyer.net, headhunter, linked.in vb.) veya çalışan adayı tarafından Şirket’e iletilen özgeçmişler, Çalışan adayına iletilen ve adayın doldurmuş olduğu teklif mektubu,  Referans Kontrol Formu,  Mülakatın çevrimiçi yapıldığı hallerde görüntülü konuşma uygulaması (Microsoft Teams, Skype, Zoom), Mülakat sırasında verilen beyanlararacılığı ile toplamaktayız.2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİŞirket çalışan adaylarına ait işlenmekte olan kişisel veriler, veri kategorilerine göre sınıflandırılmış olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ: VERİ TİPLERİ Kimlik Verisi İsim, Soy isim, Doğum yılıİletişim Verisi Bulunduğu il ve ilçe, Cep telefonu numarası, E-posta adresiMesleki Deneyim Verisi Eğitim bilgileri (okul, bölüm, giriş tarihi, mezuniyet tarihi), Sertifika bilgisi (alınan kurum, eğitim adı, başlangıç tarihi bitiş tarihi), İş tecrübesine ilişkin bilgi (şirket, görev, şehir, giriş tarihi, çıkış tarihi), Yabancı dil bilgileri (yabancı dil, öğrenildiği yer, seviye)Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf, İnternet üzerinden gerçekleştirilen sesli ve görüntülü mülakatSağlık Bilgisi Engellilik durumuna ilişkin belge (engelli çalıştırma zorunluluğu kapsamında yapılan başvurular için)Diğer Bilgiler Özgeçmiş bilgileri, Askerlik görevinin tamamlanıp tamamlanmadığı bilgisi, Askerlik tecil tarihi, Çalışan adayı hakkındaki görüş/ değerlendirme/ açıklama bilgisi, Çalışılacak görev, pozisyon ve departman bilgisi, Tahmini işe başlangıç tarihi, Maaş beklentisi bilgisiİlgili tabloda belirtilen çalışan adayı kişisel verileri, Çalışan adayı başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Şirket pozisyonuna uygunluğunuzun ölçülebilmesi, diğer adaylardan ayırt edici yönlerinizin belirlenebilmesi, Sistemimizde diğer adaylarımızdan adınız, soyadınız ve fotoğrafınız ile ayırt edilebilmenizin sağlanması, İlgili pozisyon ve uygun görülen adaya ilişkin insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve bütçenin belirlenebilmesi, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla çalışmak istediğiniz bölüm özelinde değerlendirme yapılabilmesi, Şirket iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Başvuru sonuçlarının tarafınıza iletilebilmesi amacıyla sizinle iletişim kurulabilmesiamaçları ile işlenmekte olup çalışan adayına ait kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; gerekli sözleşmelerin kurulması veya yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak Şirket tarafından toplanmaktadır.NOT: Şirket, kapalı devre kamera kayıt sistemleri (“CCTV”) ile 7/24 izlenmekte ve elde edilen görüntüler kayıt altına alınmaktadır. CCTV aracılığıyla elde edilen fiziksel mekan güvenliği verisi kategorisinde değerlendirilen kamera kayıtlarınıza ilişkin aydınlatma metnini Resepsiyon‘dan temin edebilirsiniz.NOT: Çalışan adayı özgeçmişleri içerisinde, işe alım sürecine etki etmeyen ve Şirket tarafından yukarıda işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin tabloda belirtilmeyen verilerin Şirket ile paylaşılmaması gerektiğini önemle hatırlatırız. İşe alımınıza ilişkin gerçekleştirilen tüm süreçlerde, özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerinizi Şirket ile paylaşmamanız gerektiğini önemle hatırlatırız.3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACIKişisel verileriniz;a) Seçme ve yerleştirme süreçlerinde üst düzey yönetici pozisyonu için görüşülen adayın uygun şirket ve departmanda istihdam edilebilmesi ile insan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla, Şirket grup şirketlerine,b) Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;i. İç işleyişimizi sağlamak adına bağlı olduğumuz grup şirketlerine veya ortaklaşa çalıştığımız veya hizmet aldığımız şirketlere,ii. Şirket verilerinin düzgün bir şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla ve saklama süreleri boyunca depolanabilmesi adına arşiv firmalarına,c) İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere,d) Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmi kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, e) Taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize,f) Kullanılan e-posta altyapısının ve programların sunucu veya veri tabanlarının yurtdışında olmasından dolayı Şirket’in idaresi, iş süreçlerinin yürütülmesi, iç politikalarımıza uygun bir şekilde kurumsal kaynak planlaması yapılması amacıyla, yurtdışına,g) Çevrimiçi mülakatlarda kullanılan “Microsoft Teams, Skype ve Zoom” adlı uygulamaların sunucuları ve veri tabanlarının yurtdışında olması nedeniyle, mülakat sürecinin uzaktan yürütülebilmesi amacıyla, yurtdışına,h) Şirket’in uluslararası yapısından kaynaklanan nedenlerle Şirket’in iş süreçlerinin denetlenmesi amacıyla; yurtdışındaki grup şirketlerineKVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılacaktır.4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK HAKLARINIZKişisel verilerinizle ilgili olarak;1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,3) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,6) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,7) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,8) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,9) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz. Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla, şahsen, noter aracılığıyla yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım veya uygulama vasıtasıyla bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır; ancak, başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Şirket sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.1. İLETİŞİM BİLGİLERİŞirket Tam Unvanı: AÇIKHAVA FABRİKASI MEDYA REKLAMCILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİMersis No: 0006047533700016KEP Adresi: acikhavafabrikasi@hs01.kep.trİletişim E-Posta: kvkk@outdoorfactory.com.trAdres: Uniq Ofis - Ayazağa Caddesi 4/B Kat.5 34396 Sarıyer / İstanbul

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

İlgini Çekebilecek İlanlar

İnsan Kaynakları Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Uzmanı İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir? İnsan Kaynakları Uzmanı İş İlanları