Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Dolum / Üretim Operatörü

Polisan Holding A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(İzmit, Darıca, Derince, Gebze, Dilovası, Körfez)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Operasyon

Operasyon

Başvuru Sayısı

961 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

961 başvuru

Departman

Operasyon

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Polisan Holding Dilovası tesislerinde bulunan fabrikamızda görevlendirilmek üzere “ Dolum/Üretim Operatörü” aranmaktadır.


  • Lise / Meslek Lisesi / Meslek Yüksek Okulu, Tercihen Kimya ve/veya Elektrik bölümlerinden mezun,
  • Benzer pozisyonlarda Operatörlük tecrübesi olan veya yetiştirilmek üzere,
  • Vardiya düzeni ile dış saha ortamlarında çalışabilecek,
  • Takım çalışmasına uyumlu, yoğun ve dinamik çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
  • Detaylara dikkat eden, titiz, sonuç odaklı ve disiplinli,
  • Karar verme, sorun çözme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip,
  • ISG görev ve sorumluluklarını yerine getirebilecek,
  • Dilovası, Gebze, Darıca veya Kocaeli’ de ikamet eden adaylar aranmaktadır.


İŞ TANIMI

Talimat ve Prosedürlere uygun olarak, Tank, Gemi Yükleme ve Boşaltma operasyonlarını, iskele operasyonlarını, Tanker dolum operasyonlarını gerçekleştirilmesi,

Üretimlerin başlangıç aşamasından sonuna kadar gerçekleşen süreçlerinin kontrol edilmesi ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak.


Aday Kriterleri

1 - 2 yıl arası
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Dolum Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dolum Operatörü Dolum Operatörü Maaşları Dolum Operatörü Nasıl Olunur? Dolum Operatörü Nedir? Dolum Operatörü İş İlanları
Polisan Holding A.Ş.

Kimya / Holding / Şirketler Grubu

Hakkımızda

Bitlis Ailesi’nin 1920’li yıllarda tekstille başlayan ticari faaliyetleri 1964 yılında “Polisan” markası olarak tescil edilmiştir. 1967 yılında Polisan Kimya Sanayii A.Ş. adını alan şirket, 1971 yılında Dilovası’ndaki tesislerin bulunduğu arsayı satın alarak Kocaeli’nde en büyük kimyasal depolama terminallerinden biri olan Poliport’un temellerini atmıştır. Polisan; Polisan Boya marka adıyla 1985 yılında boya üretimine başlamıştır. 2000 yılında Polisan Holding kurulmuştur. Bugün Polisan Holding; kimya, boya, gayrimenkul ve liman olmak üzere 4 ana kolda faaliyet göstermekte ve 2012 yılından itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Polisan Holding; boya sektöründe Polisan Kansai Boya, kimya sektöründe Polisan Kimya, Rohm&Haas, liman sektöründe Poliport Kimya ve gayrimenkul sektöründe Polisan Yapı firmaları ile faaliyet göstermektedir. Yunanistan'da Polisan Hellas, Fas'ta Polisan Maroc'un kurulması ile yurtdışına açılmıştır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİVeri Sorumlusu: POLİSAN HOLDİNG A.Ş.Biz, POLİSAN HOLDİNG A.Ş. olarak; çalışan adaylarımız ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir. Çalışanlar Adayı olarak İşlenen VerilerinizÇalışanlar adaylarının, kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve finans bilgileri, lokasyon, özlük, fiziksel mekan güvenliği ve görsel şirketin işe alım süreçlerinde işlenmektedir.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:Kişisel verileriniz; i) Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, ii) İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, iii) Doğru ve güncel olarak, iv) Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Kişisel veriler, aşağıdaki işleme amaçlarıyla işlenmektedir:• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi• Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi• Ücret politikasının yürütülmesi• Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemlerinin yürütülmesi• Mesleki yeterlilik sertifikalarının ilgili yurt içi ve yurt dışı kurumlardan alınması• İlgili kurumlardan çalışma izni ve davetiye belgelerinin alınması• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesiÇalışan adaylarının verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, bağlı ortaklık ve iştiraklerimiz ile paylaşılabileceği gibi, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecektir. Ve yine Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; dernek amaçlarımızı gerçekleştirmek adına karşılıklı koordinasyon içinde olduğumuz STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı kurum ve kuruluşlar ve diğer 3. Kişilerdir.Özel nitelikli veri kategorileri (‘hassas kişisel veriler’)İşe alımın maksatları doğrultusunda sağlık verileriyle ilgili kişisel veriler sadece kati surette gerektiği kadarıyla ve yerel yasaların işe alım sürecine uyarlamalar yapmak için izin verdiği veya gerektirdiği şekilde, görevlere elverişliliği ve çalışmaya uygunluğu değerlendirmek ve sağlık sorunlarıyla mücadele etmek üzere işyerinde kolaylık sağlamak için 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesine uygun olarak işleme konulabilecek açık rızanızın varlığı halinde veya aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenebilir & kamu sağlığının korunması; koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimiBununla birlikte kanunda öngörülüyorsa veya açık rızanızın varlığı halinde, yerel yasaların izin verdiği veya gerektirdiği kadarıyla eşit istihdam fırsatlarını güvenceye almak için de Başvuru Sahipleri hakkında tabiyetleri, ırk ve/veya etnik kökenleri dahil veri toplayabiliriz.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla, i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,iv) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Kişisel verilerinizin rızanıza dayalı olarak işlendiği durumlarda ve başka durumları hüküm altına alan yürürlükteki yasalara bağlı olarak rızanızı herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu, rızanın geri çekilmesi geri çekmeden önceki işlemlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi POLİSAN HOLDİNG A.Ş. Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya polisanholding@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız bildirim ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Yemekhane, Tam Gün Sağlık Hizmetleri, Kaza Sigortası, Erzak Yardımı.

Dolum Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dolum Operatörü Dolum Operatörü Maaşları Dolum Operatörü Nasıl Olunur? Dolum Operatörü Nedir? Dolum Operatörü İş İlanları