Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Şişli)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 7 yıl tecrübeli

Departman

Pazarlama

Pazarlama

Başvuru Sayısı

154 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 7 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

154 başvuru

Departman

Pazarlama

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Pozitera; sektöründe lider birçok ulusal ve uluslararası firmaya hizmet vermenin haklı gururunu taşıyan bir perakende geliştirme şirketidir. 16.000 üzerinde satış noktasında faaliyet gösteren, 2.000'in üzerinde çalışanı olan ve 3 ayrı şirketten oluşan grubumuz için "Pazarlama Yöneticisi"ekip arkadaşı arayışımız bulunmaktadır.


 •        Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 •        Tercihen pazarlama alanında 7 yıl tecrübeli ve ekip yönetimi tecrübesi olan,
 •        Yazılı ve sözlü olarak iyi derece İngilizce dil bilgisine sahip,
 •        Ajans yönetim tecrübesine sahip,
 •        Kreatif bakış açısına sahip,
 •        Planlama, takip ve organizasyon becerileri gelişmiş,
 •        İletişim ve ikna becerileri güçlü,
 •        Marka ve ürünler için strateji oluşturabilen,
 •        Sosyal medya reklam yönetimi konusunda bilgi sahibi,
 •        CRM ve uygulama bazlı kampanyalar yürütmüş,
 •         Kurumsal sosyal medya hesapları (Instagram, LinkedIn, vb.) yönetimi konusunda  tecrübeli,
 •         Google Adwords, Facebook Meta Business panellerinin kullanımında tecrübe sahibi olan,

 İŞ TANIMI

·       Markanın tüm pazarlama iletişim süreçlerinin eksiksiz yönetilmesini sağlamak,

·       Ürün ve hizmetlerin tüm pazarlama iletişim faaliyetinin belirlenmesi ve geleneksel ve dijital mecralardaki tüm iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek,

·       Görsel, kreatif ve sosyal medya ajanlarının yönetilmesini sağlamak,

·       Departmanlardan gelen iletişim ve pazarlama faaliyetlerinin planlanarak projelendirilmesi,

·       ATL, BTL, PR, Tüketici Araştırmaları, Dijital Medya projeleri ve 3. Parti ajanslarla iletişimlerin yönetilmesini sağlamak

·       Dijital, CRM ve sosyal medya kampanyalarının oluşturulması ve yürütülmesini sağlamak,

·       Pazarlama faaliyetleri ile ilgili gerekli raporlamaların analiz edilerek yapılması,

·       Pazarlama iletişimi süreçlerine ait bütçelerin ve bu projelerin yürütülüp sonuçlarının raporlamasının sağlanmasını sağlamak,

·       Kurumsal PR ve basın bültenleri, reklamlar, broşürler, fuar, sunumlar, etkinliklerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi,

 

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)

Pazarlama Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Pazarlama Yöneticisi İş İlanları
Hakkımızda

Satış noktalarında yer alan ürünlerinizin bir an önce tüketicilerinizle buluşması için çözümler üretiyoruz. Pozitera, sektöründe lider birçok ulusal ve uluslar arası firmaya hizmet vermenin haklı gururunu taşıyan bir perakende geliştirme şirketidir.Kendi alanında uzmanlaşmış pazarlama yöneticileri, çağın gerektirdiği teknolojik altyapı ve bilgi teknolojileri süreçlerini yakından izleyen, güncel teknolojiyi iş akış süreçlerine dahil eden vizyonu, verilen hizmeti eş zamanlı olarak marka yöneticilerine aktarmak üzere kurulduğu günden bugüne yatırımlarını sürdürerek geliştirdiği raporlama platformu, ülke genelinde yerel hizmet verebilecek bölge yapılanmaları ve devam eden yatırımları ile Pozitera, sürdürülebilir toplam kalite anlayışına sahip çıkmaktadır.“Pazarlama Faaliyetleri Ölçümlenebilir Olmalıdır.” felsefesinden hareketle, harcanan pazarlama bütçelerinin ne şekilde hedefine ulaştığı, elde edilen katma değerin bütçelerle karşılaştırıldığında hangi ölçüde verimli olduğunun tespit edilebilir olması, Pozitera için faklılaşmanın en önemli etkenlerinden biri olarak benimsenmiştir.Hızlı servis ve çabuk aksiyon alabilmek için, doğru ve zamanında elde edilen bilginin kıymetinin farkında bir anlayışla, operasyonun tüm süreçlerinde mümkün olan en hızlı servisi, kaliteden ödün vermeden sağlayabilmek için Pozitera teknik ve altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürmektedir

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) GEREĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİPozitera Perakende Geliştirme Hizmetleri Tic. A.Ş. (Pozitera) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla iş sözleşmesi dahilinde işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç gereği; kaydedileceğini, depolanacağını, saklanacağını, yeniden düzenleneceğini, kanunen yetkili kurumlarla paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı 3. kişilere aktarılacağını, ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini bildiririz.1- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?Ad-soyadı, Mevcut ve önceki iş bilgisi, iş unvanı,Açık adres bilgisi, Ehliyet, Nüfus cüzdanı vb resmi kimliklerin fotolarında yer alan din, kan grubu, medeni durum dahil bu belgelerin formatı itibari ile standart olarak içeriğinde bulunan diğer tüm kayıtlarAday başvuru formları, Aday Çalışan KVKK Açık Rıza Formu (Bu formdur) Öğrenim durumu, eğitim ve beceriler, sertifika ve diplomalara ait detaylar,Aday tarafından verilen referansların ve aramalarının kayıtları dahil aday çalışan tarafından paylaşılan veriler Sabıka kaydı,Askerlik durumu, tecil belgesi ve süresi, Sağlık kayıtlarıCV ve CV kapsamında paylaşılan veriler Son mezun olduğu okul ve mezuniyet yılı, Doğum yeri ve tarihi, TC No, Pasaport No, SGK No; e-posta adresi, sosyal medya hesabı, Telefon numarası, Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, Ziyaretçi Olarak Kayıtları (Ziyaretçi KVKK Açık Rıza Formu dahil)2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.* İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, kayda alınması ve iyileştirilmesi, * İş görüşmesi esnasında kişinin beyan ettiği tecrübe, eğitim durumu, yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve kaydının yapılması,* Çalışan adayının görevlendirileceği i departmanın iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti,* İşle bağlantılı belirli fonksiyonlar açısından özel risklerin tespiti amacıyla çalışan adayının kamuya açık bilgilerinin incelenmesi,* Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, ileride adayın uygun bir pozisyon için görüşmeye çağrılması,* Duruma göre idari ve resmi mercilerin taleplerinin karşılanması, * İnsan kaynakları yönetimi verimliliğinin sağlanması, * Şirket içi güvenliğin sağlanması 3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN MUHAFAZA SÜRESİ NEDİR?* Kişisel verileriniz, adaylık süreci tamamlanmaz ve istihdamınız sağlanmaksızın sona ererse (yani Pozitera’da çalışmayabaşlamaz iseniz) derhal imha edilir.* Adaylık sürecinin tamamlanır ve istihdamınız başlar ise (yani Pozitera’da çalışmaya başlar iseniz) artık kişisel verilerinize dair süreçleriniz çalışan prosedürüne tabi olarak sürdürülecek ve verileriniz bu aşamadan sonra ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. 4- KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ İLGİLİ KİŞİ SIFATI İLE HAKLARINIZ NELERDİR?• KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verileriniz ile ilgili; ŞAHSEN VEYA AŞAĞIDAKİ POSTA ADRESİNE BAŞVURARAK* Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,* Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahipsiniz.* Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.* Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu silme, yok edilme ve düzeltme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz. * Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. • Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde, olarak sonuçlandırılacaktır.• BAŞVURULARINIZDA KULLANABİLECEĞİNİZ İLETİŞİM BİLGİLERİ ŞU ŞEKİLEDİR.Posta Adresi: Pozitera Perakende Geliştirme Hizmetleri Tic. A.Ş. - Dr.Hüsnü İsmet Öztürk Sok. No:18 34360 Şişli / İstanbule-posta Adresi: kvkk@pozitera.com

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim, Erzak Yardımı, Bireysel Emeklilik.

Pazarlama Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Pazarlama Yöneticisi İş İlanları