Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

AFME & CIS Sales Operations Specialist (New Grad)

Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Şişli)

Uzaktan / Remote

Uzaktan / Remote

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

No experience preference

Department

Marketing

Marketing

Application Count

88 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

No experience preference

Application Count

88 application

Department

Marketing

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Promoteon Tyre Group is looking for an AFME & CIS Sales Operations Senior Specialist to join the Marketing team in Turkey company of the Group based in İstanbul. The workplace will be mainly in İstanbul with a hybrid working model.


The candidate will support the team in Africa, the Middle East, GCC, and CIS area.


Qualifications

 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Engineering, Foreign Trade, or related industry preferred
 • New Graduate or max 2 years of experience in sales support or customer service
 • Excellent communication skills (writing&speaking) in English (Second language is an asset, preferably French)
 • Proficiency in MS Office applications
 • Strong verbal and communication skills
 • Ability to manage multiple tasks and balance priorities


Job Description

 • Managing customers' order-to-delivery operations ( i.e receive the customer orders via phone calls, emails, and process through SAP, act as a liaison between the customer and PTG logistic execution to ensure orders are being shipped as per customer requirements)
 • Being responsible for processing customer orders and requests, following up the process through related reports and SAP
 • Working closely with Sales Team, Pricing, Finance, and Shipment Planning Dept.s regarding order and delivery processes
 • Maximizing customer satisfaction by driving the company and Marketing strategy in all dealings with customers
 • Supporting the Sales Team regarding orders/customer payment status and technical issues
 • Preparing data/reports as needed and sharing with related departments
 • Ensures a positive customer experience throughout the entire process     

 

Required Competencies

 • Multi-tasking
 • Team player
 • Effective communication
 • Planning and time management
 • Problem-solving
 • Result-oriented
 • Conflict management
 • Analytical thinking

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate), Doctorate(Student), Doctorate(Graduate)
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Satış Operasyon Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Operasyon Uzmanı Satış Operasyon Uzmanı Maaşları Satış Operasyon Uzmanı Nasıl Olunur? Satış Operasyon Uzmanı Nedir? Satış Operasyon Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Prometeon Lastik Grubu, tüm dünyada endüstriyel ve ticari lastik (kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi) odaklı tek şirket olup, Anteo, Eracle, Tegrys markalarının yanı sıra Formula ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari lastiklerinin üretimini gerçekleştirmektedir. Grubun ürün yenilikçiliğini temsil eden dört fabrikası (ikisi Brezilya’da, biri Mısır’da, biri Türkiye’de), üç Ar-Ge Merkezi (İtalya, Brezilya, Türkiye) ve Mısır’da bir Geliştirme Merkezi bulunmaktadır. Prometeon Lastik Grubu, beş kıtada 7000’den fazla çalışanı bünyesinde bulundurmaktadır. Türkiye’de 1960 yılında İzmit’te kurulan ilk lastik fabrikasını da yöneten Prometeon Türkiye ise, 75 ülkenin içinde yer aldığı “Türkiye, MEA (Orta Doğu-Afrika) ve Rusya” Bölgesi’nin yönetim merkezi olarak, 3.000’e yakın çalışana istihdam sağlamakla birlikte Türkiye’de pazara ürün ve servis sunan yaklaşık 150 bayisi ile hizmet vermektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler Anonim Şirketi (“Prometeon” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Prometeon tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIKanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, Kanun’a uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından Çalışan Adayı’nın niteliğinin, tecrübesinin ve ilgisinin açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek, gerektiği takdirde Çalışan Adayı’nın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında araştırma yapmak, başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan Adayı ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için veya Prometeon grup şirketleri için Çalışan Adayı ile iletişime geçmek, uygun olabilecek diğer Prometeon şirketlerine yönlendirme yapmak, Şirket’in uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek, kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yetkili kurum veya kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi, Kanun’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları kapsamında işlenmektedir.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEPİşe alım sürecinde Çalışan Adayları’nın kişisel veriler aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilir:• Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu aracılığıyla• Çalışan Adayları’nın Şirket’e e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler aracılığıyla• İstihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla• Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında• Çalışan Adayları tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Şirket tarafından yapılan araştırmalar sırasında• Uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri aracılığıyla.Şirket toplanan kişisel verileri, bilgisayar sistemleri ve insan kaynakları personeli vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Kanun’un 5. maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır. (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. (2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. maddenin 2. fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Şirket, iş başvurusunda bulunan Çalışan Adayları’nın aşağıdaki bilgilerini toplayabilir ve işleyebilir:• İsim, adres, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri• Özgeçmiş, ön yazı, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi veya diğer tecrübe, eğitim durumu, transkript, dil test sonuçları veya iş başvurusuna ilişkin destekleyici veya açıklayıcı belgeler• Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda mülakat sırasında elde edilen bilgilerin kayıtları• Önceki işverenlerden alınan referanslar veya aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontrol sonucu elde edilen bilgiler veya Şirket tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler• Yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testlerinin sonuçları. İşin niteliğine göre Şirket, başvuruda bulunan Çalışan Adayları’ndan özel nitelikli kişisel verilerini (örneğin, sabıka kaydı veya sağlık raporu) talep edebilir.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIŞirket yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir:• Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan yurtiçi ve/veya yurtdışı ilgili departmanlar, iş ortakları ve yurtdışı ana ortaklar• Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar, iş ortakları ve yurtdışı ana ortaklar• Gerekli durumlarda resmi merci ve kamu kurumlarıYukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak;a) kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, c) kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d) kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,e) kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,g) kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,h) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile River Plaza, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 Kat:13 Şişli/ İstanbul 34394 adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir, Prometeon kvkk adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir veya prometeon internet sayfası üzerinden online olarak başvuru yapabilirsiniz.Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde cevap verilecektir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Yemekhane, Tam Gün Sağlık Hizmetleri, Kaza Sigortası, Hayat Sigortası, Bireysel Emeklilik.

Satış Operasyon Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Operasyon Uzmanı Satış Operasyon Uzmanı Maaşları Satış Operasyon Uzmanı Nasıl Olunur? Satış Operasyon Uzmanı Nedir? Satış Operasyon Uzmanı İş İlanları