Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Zeytinburnu)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

2 - 7 years of experience

Department

Tourism / Hospitality

Tourism / Hospitality

Application Count

382 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

2 - 7 years of experience

Application Count

382 application

Department

Tourism / Hospitality

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION


We are currently looking for a Receptionist for Radisson Blu Hotel, Istanbul Ottomare. This is an exciting opportunity to join a dynamic team and put into practice existing skills in creating and developing a strong service orientated department. Excellent development opportunities in one of the most dynamic hotel groups.

GENERAL REQUIREMENTS

 • Minimum 2 years’ experience in a similar position in hospitality business,
 • Excellent interpersonal skills,
 • Strong focus on business and sales,
 • Natural attitude towards providing excellent quality service,
 • Excellent time management and organisational skills,
 • Results focused,
 • High level of motivation and enthusiasm is required as well as capacity to learn rapidly,
 • Good team player with a flexible and cooperative attitude,
 • Fluency in English. Another languages are a plus,
 • Previous experience in cash handling is an advantage,
 • Computer knowledge required. Experience with Opera is an advantage

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate)
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Resepsiyonist pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Resepsiyonist Resepsiyonist Maaşları Resepsiyonist Nasıl Olunur? Resepsiyonist Nedir? Resepsiyonist İş İlanları
Hakkımızda

"With a beautiful location on the Sea of Marmara, the Radisson Blu Istanbul Ottomare offers scenic accommodation in the exquisite area. Conveniently located between Atatürk International Airport (IST) and Istanbul’s Old Town, our hotel places our guests in the bustling Zeytinburnu district. In addition to our magnificent setting, we offer 133 elegant rooms and suites, a daily service, our Super Breakfast Buffet and we make sure that our guests are never far from a refreshing drink or snack in our two stylish lobby bars and pool area. We can accommodate anyone, even guests that are looking to host a business of social events in a seaside venue overlooking the water. We have four sleek meeting rooms but also an exclusive spa, which features a fitness center, sauna, Turkish bath and swimming pools."

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ( KVKK )ÇALIŞAN VE STAJYER ADAYI BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ1.Veri Sorumlusu:SSB TURİZM İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. “Şirket/Radisson Blu Ottomare”(Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No:223/A Zeytinburnu İstanbul Türkiye, Vergi Dairesi/ Vergi No:Zeytinburnu/ 7810472554, Mersis No: 07810472554000014, Ticaret Sicil No:791977 ) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: 2.1.İşlenen Kişisel Verileriniz: Kimlik bilgileriniz (T.C./ Yabancı Kimlik No, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba, kardeş, çocuk bilgisi, medeni haliniz, cinsiyetiniz, uyruğunuz, medeni durum, pasaport bilgileri, sürücü belgesi üzerinde yer alan bilgiler, nüfus kimlik belgeniz veya kimlik paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer nüfus kimlik bilgileri)İletişim bilgileriniz (Telefon numaralarınız, iletişim adresi, e-posta adresiniz )Lokasyon bilgileriniz (Adres, bulunduğunuz yerin konum bilgileri)Eğitim ve Meslek Bilgileri (Özgeçmiş bilgileri, eğitim, diploma bilgileri, sertifika bilgisi, SGK bilgileri, hizmet dökümü, işe giriş, çıkış bilgileri, aile bireylerinin nüfus kayıt bilgileri, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, yabancı dil, bilgisayar, iş tecrübesine dair bilgiler, referans bilgileri, askerlik, ücret talep bilgisi, boy ve kilo bilgisi )İşlem Güvenliği Bilgileri (İnternet giriş çıkış kayıtları, IP bilgileri, elektronik ortamda işlenen ID, şifre, parola, kullanıcı, üyelik bilgileri)Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Çalışan, stajyer adaylarının otelimiz ve eklentilerini, ofislerimizi ziyaret etmeleri halinde giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıt görüntüleriniz, otoparkımızı kullanmanız halinde araç plaka bilgileriniz, doldurmuş olduğunuz formlarda yer alan bilgiler)Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Doldurulan, basılı formlar, özgeçmiş, cv, evrak ve resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, işe başvuru ve şirket faaliyetleri kapsamında gerektiğinde alınan fotoğraf bilginiz, çağrı merkezi hizmetleri vasıtasıyla kaydedilen ses kayıtları)Sağlık Bilgileri ( Sağlık raporları, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri, geçirmiş olduğu hastalık, hamilelik durum bilgileri, sağlık testlerine dair bilgiler)Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri (Sabıka kaydı, hükümlülük, adli durum bilgileri)2.2.Kişisel Verilerin İşleme AmaçlarıÇalışan ve Stajyer için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli bildirimlerde bulunulması, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışanların, stajyerlerin görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme, şirkette uygun pozisyonlara yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz KVK Kanunun 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmamaktadır.3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:Kişisel verileriniz, şirkete ait elektronik verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, yurtiçi ve yurt dışında bulunan şirkete yazılım, donanım, teknolojisi hizmeti veren bilgi işlem, teknoloji firmalarına, hizmet sağlayıcılarına, ortak işbirliği amacıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan Radisson Hotel Grubuna, Grubun yurt dışında bulunan veri tabanına, hissedarlarına, iştiraklerine, iş ortaklarına, şirket çalışanlarına, şirket ortaklarına, avukatlarımıza, insan kaynakları hizmeti sunan internet sitelerine, özel istihdam bürolarına, İŞKUR gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:Kişisel verileriniz, şirketimiz internet sitesi/Radisson Hotel Grubu internet sitesi üzerinden elektronik ortamda iş başvuru formunu doldurarak veya bizzat şirket adresinde gelerek, kariyer.net gibi insan kaynakları hizmetleri sunan internet siteleri ve özel istihdam büroları aracılığı ile elektronik ortamlarda, iş başvuru formlarını doldurulmak, referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin iletilmesi yöntemleri ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ve ilgili mevzuat dikkate alınarak 5 yıl süre ile muhafaza edilerek saklanmaktadır.Kişisel verileriniz, belirlenen işleme amaçları doğrultusunda, KVKK’ nın 5/2. ve 6. Maddelerine uygun olarak; açık rıza alınması, şirketin meşru menfaati, iş ve hizmet sözleşmesinin kurulması, ifası, kişisel verilerin alenileştirilmesi, kanunda açıkça öngörülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda işlenmekte ve toplanmaktadır.5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları ( Başvuru Hakkı ):6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre, şirketimiz SSB TURİZM İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No:223 A Zeytinburnu İstanbul Türkiye adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili kişinin ekte yer alan BAŞVURU FORMUNU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info.ottomare.istanbul@radissonblu.com adresine e-posta göndererek, İlgili kişinin Şahsi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini kullanarak, şirketimize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine ssbturizm@hs02.kep.tr elektronik posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, Noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle ile iletebilirsiniz.Kanunun 11. maddesi uyarıca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.6698 sayılı KVK Kanunu 13/1. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir. Bu kapsamda ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her bir sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya karşı verilecek cevabın CD, flaş bellek gibi elektronik kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının gerektirdiği maliyet miktarını geçmeyecektir.

Detaylı Bilgi

Resepsiyonist pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Resepsiyonist Resepsiyonist Maaşları Resepsiyonist Nasıl Olunur? Resepsiyonist Nedir? Resepsiyonist İş İlanları