Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

R&D Engineer

Ravago Turkey

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Çayırova)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Research and Development (R&...

Research and Development...

Application Count

308 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

308 application

Department

Research and Development (R&D)

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Ravago, when it set off on a long journey that began in Belgium in 1961 today selling a bulk of 5,8 million tons to over 49.000 customers with its 285 offices and more than 7000 employees in 57 countries is now an established brand working to make a difference in the world every day. With 31 active manufacturing plants around the world, the journey to success continues without ever slowing down. And today under the proud name of Ravago we operate both as manufacturer and distributor in Turkey with our more than 1000 employees, generating more than 10 percent of the global volume of Ravago. Ravago Turkey as the second biggest producer in petrochemical sector serves in raw material production and distribution services which takes place in 13 locations with 10 different commercial companies. Thanks to a R&D team, experienced production teams and an extensive knowledge in the field, we offer a wide product range and are duly ready to fulfill every request for special products not on the market as well as addressing to all kinds of solution seeking requests. We are the first choice not only in our country but also in 50 other countries to which we export and we are among the top 100 biggest industrial enterprises of Turkey.


The successful candidate should have the following experience and skills;

 • BS degree in Engineering prefarably in Chemical Engineering, Materials & Metallurgical Engineering, Polymer Science and Technology
 • Fluency in English,
 • Advanced computer skills and knowledge of MS Office programs (Excel, Word, Powerpoint),
 • Minimum 1-2 years related experience,
 • Strong communication, planning, organizational skills,
 • Problem solving competency, target oriented thinking,
 • Willingness to work in various research - development areas
 • Preferably resident in Kocaeli(Gebze, Çayırova..) or Asian side
 

JOB DESCRIPTION:

 
 • Being responsible on national/international projects for R&D Business Units (TPU, TPE)
 • Carrying out the projects with new raw materials, new formulations, reactions, compounds and chemical additives,
 • Collecting R&D ideas/project proposals and conducting feasibility studies,
 • Coordinating the collaboration projects,
 • Working in close cooperation with manufacturing, marketing, sales and purchasing departments,
 • Following market trends and participating in market research activities in various areas,
 • Following R&D related laws, legislations, fundings and grants,
 • Preparing presentations and sectoral analysis to support R&D activities. 

Preferred Candidate

1 - 3 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate)
Completed, Exempt
Class B

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Maaşları Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nasıl Olunur? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nedir? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi İş İlanları
Ravago Turkey

Chemicals industry / Plastic and products

Hakkımızda

Ravago was founded in 1961 by Raf Van Gorp, who had the luminous idea to recycle production waste from the plastics producing petrochemical companies. From there, the company grew into a successful service provider to the petrochemical industry as a distributor and reseller of plastic resins. Diversification towards production and distribution of building products guaranteed a second revenue line in Europe. Today, the Ravago group is the number one service provider in the global market of plastics, rubber and chemicals. Ravago is present in all major continents to service clients in their local markets. Its suppliers are among the top companies in their respective sectors and constitute a stable portfolio of names. Ravago has enjoyed outstanding long-term commercial relationships with many of its customers and suppliers and has contracts with several partnerships over large geographical areas. Ravago considers itself to be a Global Service Provider of raw materials to the plastic and rubber industries, specialized in resale, distribution and manufacturing. The group also has a building and construction division specialized in the distribution and manufacturing of construction materials. The group operates in more than 55 countries, covering all continents. Ravago is among the leading plastics materials, compounds and chemical additives operating with 285 companies and more than 8000 employees. Ravago’s investment in Turkey dates back to 1998. The Group operates in 13 locations in Turkey. Ravago is among the leading plastic compound producers in Turkey and the leading plastics & chemical additives distributor of leading global brands. Ravago Group in Turkey currently has a workforce more than 1300 employees.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

RAVAGO TÜRKİYE ÇALIŞAN ADAYIAYDINLATMA METNİ FORMUİşbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla Ravago Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi (bundan sonra “Ravago Türkiye” olarak anılacaktır.) tarafından 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ve diğer sair düzenlemeler kapsamında çalışan adaylarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ravago Türkiye olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunu temin etmek için azami hassasiyet göstermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile tarafınıza ait kişisel verilerinizin tarafımızca hangi amaçlarla işleneceği, kimlere aktarılacağı, kişisel veri toplama yöntemimiz ve bu verileri işlememizin hukuki dayanağı ile KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklara ilişkin bilgi verilmektedir.A. Veri Sorumlusu Sıfatıyla Ravago Türkiye ile Paylaşılması Halinde İşlenen Kişisel VerilerÇalışan adayımız olmanız nedeniyle Ravago Türkiye ile paylaştığınız;Kimlik VerisiAd, soyad, doğum tarihi, TC kimlik numarası, medeni durum, cinsiyet, uyrukİletişim VerisiE-posta adresi, telefon numarası, adresEğitim VerisiEğitim durumu, diploma bilgileri, sertifika ve kurs bilgileri, yabancı dil bilgileri, bilgisayar beceri bilgisiİş Deneyim VerisiTecrübe ve iş deneyim bilgileri (firma isimleri, iş tanımı)Görsel ve İşitsel VeriFotoğraf, Video mülakat sistemimizi kullanmanız durumunda görsel video, ses ve görüntü verileriÖzel Nitelikli Kişisel VeriEngellilik durum bilgisiÖzgeçmişinizde yer vermiş olmanız halinde diğer sağlık verileriniz, ceza mahkûmiyeti bilginiz, dernek/vakıf/sendika üyeliklerine ait bilgiler (Özgeçmişinizde yer verebileceğiniz özel nitelikli kişisel verilerinize işe alım süreçlerimiz kapsamında ihtiyaç duymamaktayız, lütfen özgeçmişinizde bulunuyor olması halinde, özel nitelikli kişisel verilerinizi özgeçmişinizden çıkararak, özgeçmişinizi bizimle paylaşınız.)Fiziki Mekân Güvenliği Kapsamındaki VerilerGiriş tarihi ve saati, CCTV KayıtlarıDiğerEhliyet verileri, askerlik durum bilgisi, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası), işkur kayıt bilgisi ve varsa özgeçmişinize eklemiş olduğunuz her türlü dosya içerisinde yer alan verilerÖzgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınması ilgili kişisel verileri işleyen ve tarafımıza aktaran çalışan adayının sorumluluğundadır. Profil ve özgeçmiş oluşturarak ve/veya başka bir suretle referans kişisi vb gibi 3. kişilere ait bilgilerin, tüzel kişiliklere ait ticari sırların ve/veya gizli bilgilerin çalışan adayı tarafından paylaşılması halinde, söz konusu izinlerin çalışan adayı tarafından alındığı kabul edilmektedir. Ravago Türkiye’ye bu konuda yönlendirilecek herhangi bir idari ve/veya cezai yaptırımlara karşı, Şirketimiz yasal haklarını saklı tutmaktadır.B. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıToplanan kişisel verileriniz, Ravago Türkiye’ye yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, çalışan adayı başvuru süreçleri ile seçme, teklif ve işe yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Şirketlerimizden birini ziyaretiniz halinde fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması kapsamında kamera görüntülerinin alınması, referans kontrolü, bilgi ve veri güvenliğinin temini, ilaveten işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek veya grup şirketlerimizde mevcut olan uygun bir pozisyon içinF/R 041 REV.NO:00 14.06.2021 Dahili/Internalözgeçmişinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla Kanun’ un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilecektir.C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiVeri İşlemenin Yöntemi: Kişisel verileriniz, Ravago Türkiye’ye yapmış olduğunuz iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla grup şirketlerimize ait internet sitelerinde yer alan kariyer sayfamız, online kariyer portalları (Kariyer.net, Linkedİn vb.), işe alım sürecinde belirli aşamaları geçmeniz halinde video mülakat/testler’e katılım sağlamanız, e-posta ile özgeçmişinizi iletmeniz, Şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak başvuru yapmanız, suretiyle elde edilmekte, tarafımıza aktarılmakta ve tarafımızca her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilmektedir.Hukuki Sebebi: KVKK uyarınca yukarıda açıklanan kişisel verileri toplamamızın ve işlememizin yasal temeli söz konusu kişisel verilere ve veri işleme amacımıza göre değişiklik göstermektedir. Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak işlenecektir.D. İşlenen Kişisel Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz, açık rızanıza istinaden veya KVKK m. 8hükümlerinde öngörülen şart ve koşullara uygun olarak yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda, yurt içinde bulunan iş ortaklarımız (İnsan kaynakları faaliyetleri için destek alınan şirketler, bilişim sistemleri destek hizmeti sağlayan şirketler, grup içerisinde mevcut olan insan kaynakları personeli vb.), referans kişileri, Ravago Türkiye bünyesinde bulunan grup şirketleri, grup şirketlerindeki ilgili pozisyon yöneticileri ve talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecektir.E. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik HaklarınızKişisel verilerinizin Ravago Türkiye tarafından işlenmesi ile ilgili olarak KVKK’nin 11. maddesi uyarınca; Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.Veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili talep ve şikayetlerinizi Veri Sorumlusuna ait ravagolojistik.hukuk@hs02.kep.tr adresine e-posta yoluyla veya güvenli elektronik/mobil imzanız ile kvkk@ravago.com.tr adresine veya kimliğinizi tespit edici belgelerle Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve şikâyetleriniz ile ilgili olarak KVKK m. 13 hükmünde belirtilen en geç 30 günlük süre içinde işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hali saklı kalmak kaydıyla, ücretsiz olarak tarafınıza dönüş yapılacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.(*)Ravago Türkiye Grup ŞirketleriRBS Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş.Resinex-BMY Plastik Kimya San. Ve Tic. A.Ş.Ravaber Yapı Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.Color and More Kimyasal Hammaddeler Satış ve Paz. A.Ş.Enpaş Endüstriyel Hammaddeler San. Ve Paz. A.Ş.Ultra Plastik Boya ve Kimya San. Ve Tic. A.Ş.F/R 041 REV.NO:00 14.06.2021 Dahili/InternalRavago Chemicals Turkey Kimyasal Hammaddeler Satış ve Paz. A.Ş.Ravago Petrokimya Satış ve Paz. A.Ş.Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.Arerko Kimya San. Ve Tic.

Detaylı Bilgi

Ravago Turkey İş İlanları

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Maaşları Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nasıl Olunur? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nedir? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi İş İlanları