Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Balıkesir
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

336 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Başvuru Sayısı

336 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Sektörünün önde gelen firmalarından olan Sarıbekir Ambalaj şirketimizin, Balıkesir’ de bulunan üretim tesisinde görev alacak “Forklift Operatörü” takım arkadaşı arıyoruz.

  • En az lise mezunu,
  • Forklift Operatörü belgesi olan,
  • Minimum 3 sene iş tecrübesi bulunan,
  • 22-38 yaş aralığında olan,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
  • Takım çalışmasına yatkın ve iletişim gücü yüksek,
  • Vardiyalı çalışabilecek,
  • Balıkesir' de ikamet eden veya edebilecek durumda olan,


Forklift Operatörü takım arkadaşı arayışımız bulunmaktadır.

Aday Kriterleri

3 - 8 yıl arası
Lise(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Forklift Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Forklift Operatörü Forklift Operatörü Maaşları Forklift Operatörü Nasıl Olunur? Forklift Operatörü Nedir? Forklift Operatörü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDAADAY PERSONELE YÖNELİK AYDINLATMA METNİKişisel verilerin korunması Sarıbekir Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,Doğru ve gerektiğinde güncel olma,Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etmeilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.Kişisel Verileriniz Nelerdir?Kimlik bilgileri: Ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, , ehliyet bilgisiİletişim bilgileri: Adres, telefon numarasıGörsel ve İşitsel Kayıtlar: FotoğrafCV bilgileri: Diploma bilgileri, staj bilgisi, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgisi, iş tecrübesi, kurs/ seminer/ sertifika bilgileriCeza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri: Sabıka kaydıAlışkanlıklar: Sigara kullanımıDiğer: Referans kişi bilgisiOfis lokasyon kamera kayıtlarıKişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?Yaptığınız iş başvurusu nedeniyle gerekli değerlendirmeler yapılabilmesi, Başvurunuzun sonuçlandırılabilmesi,Gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesi, CV’nizin ileride açılacak pozisyonlar için değerlendirmeye alınması,Fiziksel mekân güvenliğinin temini,İş ortaklarımızın değerlendirmesine sunulması.Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan; “açık rıza bulunması” hukuki sebebi ile sizden sözlü veya yazılı, web sitemiz üzerinden, insan kaynakları internet platformları, telefon ve e-posta aracılığıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?Kişisel verileriniz, aday personel değerlendirmesi konusunda verileriniz hiçbir şekilde aktarılmayacak olup, Sarıbekir Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde muhafaza edilecektir.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?KVK Kanunu 11. maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) KVK Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya xxx isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Forklift Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Forklift Operatörü Forklift Operatörü Maaşları Forklift Operatörü Nasıl Olunur? Forklift Operatörü Nedir? Forklift Operatörü İş İlanları