Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İhracat Satış Yöneticisi

SDA Gıda A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir, Manisa(Turgutlu)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

157 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

157 başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

In order to be employed in the export sales department of our company which produces dried fruits and healthy snacks and export more than 40 countries 

 

JOB DESCRIPTION)

 

.          Creating new customers to the portfolio (distributors, wholesalers, retailers, brokers, exporters, customer service) in UK, Spain, France and Italy.

 ·          Managing all brokers, distributors, wholesalers, customer service and export activities            

.          Working diligently to strengthen and expand customer relationships. Following  and managing before and after sales processes

           

 KNOWLEDGE & SKILLS

 

.         Fluent in English  and second language is preferable

.         Proven track record of success in driving top and bottom line growth, selling through multiple channels of distribution to retail and foodservice customers. 

.         Sales knowledge of the food service and retail channels , including wholesalers, distributors, brokers, etc.

.         Experience in developing and executing customer relationships, sales management strategies  and programs, along with business analysis skills.

.         PC (Office 365), database, organizational, and planning skills required.

.         Excellent verbal  and written communication skills

.         Open to teamwork

.         Ability to work with solutions.

 

EDUCATION and EXPERIENCE

 

.         A Bachelor’s Degree in Business or the equivalent.

.         Minimum of five (5) years field sales for Europe

.         Knowledge of and work experience in Europe. 

.         Ability to export operations.

.         Travel at specific intervals according to the workflow

.         Completed military service.

.         Foreign nationals with a residence permit

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

İhracat Satış Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İhracat Satış Yöneticisi İş İlanları
Hakkımızda

ABOUT US:SDA was established in partnership with SMS GROUP - HONG KONG which has about 25 years of experience in the food processing sector in far eastern countries. SDA is a multinational company for which quality and naturality are the core values that describes and defines each and every product manufactured OUR QUALITY:Controls the quality and naturality by controlling every phases from the fruit on the trees to packaging. We ensure that all of our products are traceable through to their initial source. SDA exports its products to more than 17 Countries including some major markets such as USA, JAPAN, RUSSIA.OUR MISSION:Our mission is to provide healthy products in their most natural and whole state, for a healthy and a well-balanced lifestyle. In that manner, there are NO artificial Colors, sweeteners and preservatives in the majority of our products.   SDA Dried Fruit & Nuts Co.www.tarlafood.com      www.sdafood.com

ABOUT US:SDA was established in partnership with SMS GROUP - HONG KONG which has about 25 years of experience in the food processing sector in far eastern countries. SDA is a multinational company for which quality and naturality are the core values that describes and defines each and every product manufactured OUR QUALITY:Controls the quality and naturality by controlling every phases from the fruit on the trees to packaging. We ensure that all of our products are traceable through to their initial source. SDA exports its products to more than 17 Countries including some major markets such as USA, JAPAN, RUSSIA.OUR MISSION:Our mission is to provide healthy products in their most natural and whole state, for a healthy and a well-balanced lifestyle. In that manner, there are NO artificial Colors, sweeteners and preservatives in the majority of our products.   SDA Dried Fruit & Nuts Co.www.tarlafood.com      www.sdafood.com

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları, sağlık bilgileri ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak SDA GIDA TARIM ÜRETİM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,SDA GIDA TARIM ÜRETİM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve SDA GIDA TARIM ÜRETİM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: SDA GIDA TARIM ÜRETİM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİtarafından işlenen kişisel verileriniz, SDA GIDA TARIM ÜRETİM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılacaktır.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:Kişisel verileriniz, SDA GIDA TARIM ÜRETİM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle SDA GIDA TARIM ÜRETİM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren “Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu’’ tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Ticaret Ve Sanayi Odası Bulvarı 1. Organize Sanayi Bölgesi No:9/ Turgutlu/Manisa adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde SDA GIDA TARIM ÜRETİM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİtarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin SDA GIDA TARIM ÜRETİM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip şirket tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Araba, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

İhracat Satış Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İhracat Satış Yöneticisi İş İlanları